A Stroll Through Ljubljana’s Enchanting Central Market

In this episode, we'll traverse the vibrant heart of Ljubljana's Central Market, savoring every delightful taste and capturing the charm that makes this market a must-visit.

Sl: Ljubljana je bila sončna in živahna.
En: Ljubljana was sunny and lively.

Sl: Med mostovi, starimi zgradbami in prijetnimi ulicami se je slišal smeh.
En: Laughter echoed among the bridges, old buildings, and charming streets.

Sl: Ana in Luka sta šla na osrednjo tržnico.
En: Ana and Luka headed to the central market.

Sl: Iskala sta najboljše sveže pridelke in tradicionalne slovenske dobrote.
En: They were looking for the best fresh produce and traditional Slovenian treats.

Sl: Ko sta vstopila na tržnico, je Ana vdihnila vonj po svežem kruhu in siru.
En: As they entered the market, Ana breathed in the smell of fresh bread and cheese.

Sl: "Luka, glej," je rekla in pokazala na stojnico s svežimi jabolki.
En: "Luka, look," she said, pointing to a stall with fresh apples.

Sl: Rdeča jabolka so bila sijoča in lepa.
En: The red apples were shiny and beautiful.

Sl: "Kupiva jih nekaj.
En: "Let's buy a few."

Sl: "Luka se je strinjal.
En: Luka agreed.

Sl: "Dobro, Ana, ampak ne pozabi na sir.
En: "Sure, Ana, but don't forget the cheese.

Sl: Rad imam tistega s tartufi," je dodal z nasmehom.
En: I love the one with truffles," he added with a smile.

Sl: Na naslednji stojnici je bila gospa, ki je prodajala med.
En: At the next stall, there was a lady selling honey.

Sl: "Dober dan," je pozdravil Luka.
En: "Good day," Luka greeted her.

Sl: "Kateri med priporočate?
En: "Which honey do you recommend?"

Sl: "Gospa se je nasmehnila.
En: The lady smiled.

Sl: "Ta med je iz cvetov lipe.
En: "This honey is from linden flowers.

Sl: Poskusita ga.
En: Try it."

Sl: "Ana in Luka sta z užitkom poskusila med.
En: Ana and Luka tasted the honey with pleasure.

Sl: Bil je sladek, a blag.
En: It was sweet but mild.

Sl: "Odlično," je rekla Ana.
En: "Wonderful," said Ana.

Sl: "Vzemiva kozarček.
En: "Let's get a jar."

Sl: "Hodila sta naprej med pisanimi stojnicami.
En: They continued walking among the colorful stalls.

Sl: Povsod so prodajali svežo zelenjavo, rože in rokodelske izdelke.
En: Everywhere, fresh vegetables, flowers, and handmade crafts were for sale.

Sl: Na eni stojnici sta videla vino.
En: At one stall, they saw wine.

Sl: "Morda bi vzela še steklenico vina za večerjo," je predlagal Luka.
En: "Maybe we should get a bottle of wine for dinner," Luka suggested.

Sl: Ana je prikimala.
En: Ana nodded.

Sl: "Da, in tudi nekaj suhih mesnin.
En: "Yes, and also some dried meats.

Sl: Potem bova imela vse.
En: Then we'll have everything we need."

Sl: "Medtem ko sta hodila do mesarjeve stojnice, je Ana opazila starejšega gospoda, ki je prodajal domače krušne izdelke.
En: While walking toward the butcher's stall, Ana noticed an elderly gentleman selling homemade bread products.

Sl: "Luka, glej to!
En: "Luka, look at this!

Sl: Kruh naravnost iz peči.
En: Bread straight from the oven.

Sl: Vonjaš, kako diši?
En: Do you smell how delicious it is?"

Sl: "Luka je z nasmehom pogledal kruh.
En: Luka smiled at the bread.

Sl: "Morava ga imeti," je rekel.
En: "We have to get it," he said.

Sl: "Ta bo odličen za najino večerjo.
En: "It will be perfect for our dinner."

Sl: "Ko sta imela vse, kar sta potrebovala, sta se ustavila pri kavarni na tržnici.
En: With everything they needed, they stopped at a café in the market.

Sl: "Se usediva na kavo?
En: "Shall we sit down for a coffee?"

Sl: " je vprašala Ana.
En: Ana asked.

Sl: Luka je prikimal.
En: Luka nodded.

Sl: "Z največjim veseljem.
En: "With great pleasure.

Sl: Potem imava čas za sprostitev.
En: Then we can relax for a bit."

Sl: "Sedla sta in srkala kavo.
En: They sat and sipped their coffee.

Sl: "Danes je bil res lep dan," je rekla Ana.
En: "Today has been really wonderful," said Ana.

Sl: "Ljubljana ima tako prijetno vzdušje.
En: "Ljubljana has such a pleasant atmosphere."

Sl: "Luka se je strinjal.
En: Luka agreed.

Sl: "Res je, Ljubljana je čarobna.
En: "It really does, Ljubljana is magical.

Sl: Vesel sem, da sva tu skupaj.
En: I'm glad we're here together."

Sl: "Po kavi sta se vrnila domov s polnimi vrečami.
En: After the coffee, they returned home with bags full of goods.

Sl: Večerja je bila popolna z vsemi dobrinami, ki sta jih kupila.
En: Dinner was perfect with all the delicacies they had bought.

Sl: Konec dneva sta bila zadovoljna in srečna.
En: By the end of the day, they were satisfied and happy.

Sl: Ljubljana Central Market ju je spet očaral.
En: The Ljubljana Central Market had enchanted them once again.