A Sunlit Quest: Discovering Czech Glass in Wenceslas Square

In this episode, we'll join Jakub and Adéla on a delightful journey through Prague's Wenceslas Square as they search for the perfect traditional Czech glass gift amidst the vibrant market stalls.

Cs: Na slunné ráno, kdy světlo zlatilo ulice Prahy, se Jakub a Adéla rozhodli navštívit Václavské náměstí.
En: On a sunny morning, when the light gilded the streets of Prague, Jakub and Adéla decided to visit Wenceslas Square.

Cs: Tentokrát nebyli na běžné procházce městem.
En: This time, they were not on an ordinary walk around the city.

Cs: Měli zvláštní úkol – koupit tradiční české sklo.
En: They had a special task – to buy traditional Czech glass.

Cs: Náměstí bylo plné lidí a vůní.
En: The square was full of people and scents.

Cs: Z jednoho stánku voněla pečená klobása, z jiného zase medovník.
En: From one stall came the smell of grilled sausage, from another the aroma of honey cake.

Cs: Jakub a Adéla se proplétali mezi stánky, až narazili na stůl zdobený krásným českým sklem.
En: Jakub and Adéla weaved through the stalls until they came upon a table adorned with beautiful Czech glass.

Cs: „Podívej, Adélko,“ řekl Jakub a ukázal na nádherný skleněný vázař.
En: "Look, Adélka," said Jakub, pointing to a magnificent glass vase.

Cs: „To je přesně to, co hledáme.
En: "That's exactly what we're looking for."

Cs: “Adéla se usmála.
En: Adéla smiled.

Cs: „Ano, to je krásné.
En: "Yes, it's beautiful."

Cs: “Za stánkem stál starý pán.
En: Behind the stall stood an old man.

Cs: Měl na sobě modrou vestu a brýle na šňůrce.
En: He wore a blue vest and had glasses on a string.

Cs: „Dobrý den, mladí přátelé,“ řekl přívětivě.
En: "Good day, young friends," he said kindly.

Cs: „Hledáte něco zvláštního?
En: "Are you looking for something special?"

Cs: “Adéla přikývla.
En: Adéla nodded.

Cs: „Ano, rádi bychom koupili nějaké tradiční české sklo.
En: "Yes, we'd like to buy some traditional Czech glass.

Cs: Máme to jako dárek.
En: It's a gift."

Cs: “Starý pán se usmál.
En: The old man smiled.

Cs: „To je krásné.
En: "That's wonderful.

Cs: Toto sklo pochází z rodinné sklárny.
En: This glass comes from a family glassworks.

Cs: Tuto vázu vytvořil můj otec.
En: This vase was made by my father."

Cs: “Jakub se podíval na Adélu.
En: Jakub looked at Adéla.

Cs: „Tuhle vázu vezmeme.
En: "We'll take this vase.

Cs: Je to výjimečný kousek.
En: It's an exceptional piece."

Cs: “Starý pán pečlivě zabalil vázu a podal ji Adéle.
En: The old man carefully wrapped the vase and handed it to Adéla.

Cs: „Děkuji vám.
En: "Thank you.

Cs: Doufám, že přinese radost.
En: I hope it brings joy."

Cs: “ Jakub a Adéla zaplatili a pomalu odcházeli.
En: Jakub and Adéla paid and slowly walked away.

Cs: Jejich kroky vedly směrem k Staroměstskému náměstí.
En: Their steps led toward the Old Town Square.

Cs: Jakub vzal Adélu za ruku a usmál se.
En: Jakub took Adéla's hand and smiled.

Cs: „Myslím, že náš dárek bude perfektní.
En: "I think our gift will be perfect."

Cs: “Adéla přikývla a pohlédla na krásně zabalenou vázu.
En: Adéla nodded and gazed at the beautifully wrapped vase.

Cs: „Ano, jsem si jistá, že bude.
En: "Yes, I'm sure it will be."

Cs: “Slnko nad nimi svítilo a Václavské náměstí zůstávalo živým, pulsujícím srdcem Prahy.
En: The sun shone above them, and Wenceslas Square remained the lively, pulsing heart of Prague.

Cs: Jakub a Adéla se těšili na to, až jejich dárek učiní někoho šťastným.
En: Jakub and Adéla looked forward to making someone happy with their gift.

Cs: Když slunce začalo klesat za obzor, oba věděli, že se jim jejich mise podařila.
En: As the sun began to set, both knew their mission was successful.

Cs: Získali více než jen dárek.
En: They had gained more than just a gift.

Cs: Získali nový, krásný zážitek.
En: They had gained a new, beautiful experience.

Cs: A to bylo cennější než jakékoli sklo.
En: And that was more valuable than any glass.