Bravery Blooms: A Grandson’s Courage in Amsterdam

Fluent Fiction – Dutch
www.FluentFiction.org/Dutch
Story Transcript:
Nl: De zon straalde fel boven Amsterdam, de stad van grachten en fietsen.
En: The sun shone brightly over Amsterdam, the city of canals and bicycles.

Nl: Daan keek naar het gigantische boeket tulpen in zijn armen.
En: Daan looked at the gigantic bouquet of tulips in his arms.

Nl: Hij moest ze naar zijn oma brengen die aan de andere kant van een smalle grachtenstraat woonde.
En: He needed to bring them to his grandma who lived on the other side of a narrow canal street.

Nl: Daan stond als een standbeeld, op zijn oude, turquoise fiets.
En: Daan stood like a statue, on his old turquoise bike.

Nl: De grachtstraat lag voor hem, smal en bezaaid met hobbelige stenen.
En: The canal street lay ahead of him, narrow and littered with bumpy stones.

Nl: Hij moet fietsen maar, oh, die tulpen zijn te groot.
En: He had to ride his bike, but oh, those tulips were too big.

Nl: Wat als de tulpen vallen?
En: What if the tulips fell?

Nl: Zou hij een andere weg kunnen kiezen?
En: Could he choose another way?

Nl: Maar de andere wegen waren langer en tijd was iets wat hij niet had.
En: But the other routes were longer and time was something he didn’t have.

Nl: Met een stevige greep op het stuur en het boeket, trapte Daan op de pedalen.
En: With a firm grip on the handlebars and the bouquet, Daan pedaled.

Nl: Hij begon langzaam.
En: He started slowly.

Nl: Elke hobbel op de weg maakte het gevaarlijker.
En: Every bump on the road made it more dangerous.

Nl: Hij hield zijn adem in, zijn ogen strak op de weg gericht.
En: He held his breath, his eyes fixed on the road.

Nl: Op sommige plekken was de straat zo smal dat hij de muren van de oude, stenen huizen bijna kon aanraken.
En: At some points, the street was so narrow that he could almost touch the walls of the old stone houses.

Nl: Mensen liepen langs, kijkend naar de jongen die met een enorm boeket tulpen fietst op de smalste straat van Amsterdam.
En: People walked by, looking at the boy riding with a huge bouquet of tulips on the narrowest street in Amsterdam.

Nl: Kinderen wezen en lachten, hun gelukkige kreten vullen de lucht.
En: Children pointed and laughed, their happy cries filling the air.

Nl: Vrouwen glimlachten naar hem en mannen knikten, respect tonend voor zijn dappere poging.
En: Women smiled at him and men nodded, showing respect for his brave attempt.

Nl: Er was een moment dat hij bijna viel.
En: There was a moment when he almost fell.

Nl: Zijn hart bonkte in zijn borst, alsof het eruit wilde springen.
En: His heart pounded in his chest, as if it wanted to leap out.

Nl: Een oudere man sprong naar voren om hem te helpen, maar Daan schudde zijn hoofd.
En: An elderly man stepped forward to help him, but Daan shook his head.

Nl: “Ik kan dit,” zei hij tot zichzelf, als een stil gevechtlied, over en over.
En: “I can do this,” he said to himself, like a silent battle song, over and over.

Nl: En toen gebeurde het.
En: And then it happened.

Nl: Het einde van de straat was in zicht.
En: The end of the street was in sight.

Nl: De gezichten van de mensen veranderden van angst naar blijdschap.
En: The faces of the people changed from fear to joy.

Nl: Daan, onze held, had het gedaan.
En: Daan, our hero, had made it.

Nl: Met een laatste inspanning, kwam hij bij het einde van de straat.
En: With one final effort, he reached the end of the street.

Nl: Hij had het gered.
En: He had done it.

Nl: Hij stopte, zette zijn fiets op slot en ademde diep uit.
En: He stopped, locked his bike, and took a deep breath.

Nl: Met zijn opgeheven, hoofd liep hij naar het warme, gastvrije huis van zijn oma.
En: With his head held high, he walked to his grandma’s warm, welcoming house.

Nl: Hij hief het boeket op toen hij de deur opende.
En: He raised the bouquet as he opened the door.

Nl: “Voor jou, oma,” zei hij, glimlachend van oor tot oor.
En: “For you, grandma,” he said, smiling from ear to ear.

Nl: Zijn oma’s glimlach was mooier dan alle tulpen van Amsterdam bij elkaar.
En: His grandma’s smile was more beautiful than all the tulips in Amsterdam combined.

Nl: Ze nam het boeket aan, haar ogen glinsterend met trots.
En: She accepted the bouquet, her eyes glistening with pride.

Nl: “Mijn dappere jongen,” zei ze, “je deed het.
En: “My brave boy,” she said, “you did it.”

Nl: “En zo eindigt ons verhaal, met daarin de moed van een jongen, het stralende boeket tulpen en de trots van een grootmoeder.
En: And so our story ends, with the courage of a boy, the radiant bouquet of tulips, and the pride of a grandmother.

Nl: Het maakt niet uit hoe klein de straat is, hoe groot het boeket, zolang je dapper blijft en je doorzet, kun je alles bereiken, net als Daan.
En: No matter how narrow the street, how big the bouquet, as long as you stay brave and persevere, you can achieve anything, just like Daan.

Vocabulary Words:
straat : street
smal : narrow
gracht : canal
tulpen : tulips
boeket : bouquet
oma : grandma
fiets : bike
zon : sun
Amsterdam : Amsterdam
mensen : people
jongen : boy
dapper : brave
trots : proud
held : hero
hobbelige : bumpy
huizen : houses
adem : breath
fietsen : ride
trapte : pedaled
glimlachte : smiled
liep : walked
hielp : helped
moed : courage
einde : end
blijdschap : joy
angst : fear
bereiken : achieve
doorzetten : persevere
respect : respect
moment : moment