Eglė’s Magical Midsummer’s Night: A Tale of Tradition and Wonder

In this episode, we'll journey with Eglė to Trakai Island Castle, where traditions come alive and magic fills the air on Midsummer's Eve.

Lt: Vasara buvo karšta ir Trakų Salos pilyje buvo įdomu.
En: The summer was hot, and it was interesting at Trakai Island Castle.

Lt: Buvo Joninės, ilgiausios metų dienos šventė.
En: It was Midsummer's Eve, the celebration of the longest day of the year.

Lt: Eglė, jauna mergaitė su ilgais, šviesiais plaukais, ruošėsi šiai ypatingai nakčiai.
En: Eglė, a young girl with long, blonde hair, was preparing for this special night.

Lt: Ryte Eglė pasirinko gražiausias baltas suknelę ir papuošė ją gėlėmis.
En: In the morning, Eglė chose her most beautiful white dress and adorned it with flowers.

Lt: Jos tėtis pasakojo, kad Joninių naktį magija gyva.
En: Her father told her that magic is alive on Midsummer's night.

Lt: Visi tikėjo, kad šią naktį galima rasti paparčio žiedą.
En: Everyone believed that on this night, one could find the fern flower.

Lt: Eglė tikrai norėjo jį rasti.
En: Eglė truly wanted to find it.

Lt: Atvykusi į pilį, Eglė jautė, kaip šventė yra ypatinga.
En: Upon arriving at the castle, Eglė felt that the celebration was special.

Lt: Pilis buvo šviesiai apšviesta deglais, o aplinkui grojo liaudies muzika.
En: The castle was brightly illuminated by torches, and folk music played all around.

Lt: Žmonės šoko ratelius ir dainavo.
En: People were dancing in circles and singing.

Lt: Viduje pilies salėje degė didžiulė lauža.
En: Inside the castle hall, a large bonfire was burning.

Lt: Visi šoko aplink laužą ir linksminosi.
En: Everyone danced around the bonfire and had fun.

Lt: Eglė taip pat prisijungė.
En: Eglė joined in as well.

Lt: Širdis plakė greitai iš jaudulio ir džiaugsmo.
En: Her heart beat quickly with excitement and joy.

Lt: Netrukus Eglei teko susidurti su senovine tradicija - vainikų plukdymu ežere.
En: Soon, Eglė faced an ancient tradition - floating wreaths on the lake.

Lt: Pagal paprotį, reikia paleisti vainiką į vandenį ir stebėti, kur jis nuplauks.
En: According to custom, one must release a wreath into the water and watch where it drifts.

Lt: Jei vainikas grįš, bus sėkmė.
En: If the wreath returns, it will bring good luck.

Lt: Jei vainikas nuplauks tolyn, metai bus sunkūs.
En: If it drifts away, the year will be difficult.

Lt: Eglė atsiklaupė prie vandens krašto ir atsargiai padėjo savo vainiką ant bangų.
En: Eglė knelt by the water's edge and carefully placed her wreath on the waves.

Lt: Ji stebėjo, kaip vainikas plaukė tik trumpą atstumą, tada tyliai sugrįžo į krantą.
En: She watched as the wreath floated a short distance and then quietly returned to the shore.

Lt: Eglė šypsojosi – tai buvo geras ženklas.
En: Eglė smiled—it was a good sign.

Lt: Po trumpų pasivaikščiojimų Eglė nusprendė ieškoti paparčio žiedo.
En: After a short walk, Eglė decided to search for the fern flower.

Lt: Ji žinojo, kad tai sunku, bet širdyje tikėjo stebuklu.
En: She knew it was difficult but believed in miracles in her heart.

Lt: Ji įžengė į mišką, kuris buvo tamsus ir tylus.
En: She ventured into the forest, which was dark and quiet.

Lt: Žvaigždės švietė viršuje, rodydamos kelią.
En: The stars shone above, guiding her way.

Lt: Štai tamsioje žolėje Eglė pamatė blyškiai švytintį žiedą.
En: In the dark grass, Eglė saw a faintly glowing flower.

Lt: Ji sunkiai kvėpuodama pasilenkė ir paėmė žiedą į rankas.
En: She bent down, breathing heavily, and picked up the flower.

Lt: Tai buvo tikras paparčio žiedas!
En: It was a real fern flower!

Lt: Eglė žinojo, kad dabar gali nepriekaištingai ištęsti bet kokį norą.
En: Eglė knew that now she could make any wish perfectly come true.

Lt: Grįžusi į pilį, Eglė jautėsi laiminga ir patenkinta.
En: Returning to the castle, Eglė felt happy and content.

Lt: Jos noras buvo paprastas - kad visi žmonės būtų laimingi ir sveiki.
En: Her wish was simple—for all people to be happy and healthy.

Lt: Ji tikėjo, kad jos noras būtinai išsipildys.
En: She believed that her wish would surely come true.

Lt: Kai šventė baigėsi, Eglė grįžo namo su šypsena veide ir paparčio žiedu kišenėje.
En: When the celebration ended, Eglė went home with a smile on her face and the fern flower in her pocket.

Lt: Ji žinojo, kad Joninės naktyje magija yra tikra ir kad laimė laukia visų, kas moka ją rasti.
En: She knew that magic was real on Midsummer's night and that happiness awaits those who know how to find it.

Lt: Tai buvo magiškiausia Eglės naktis.
En: It was the most magical night for Eglė.

Lt: Ir taip ji tapo Joninių dalimi, pasidalindama švente su visais, kurie ją myli.
En: And so, she became a part of Midsummer's Eve, sharing the celebration with all who loved her.