Encounters in Barcelona: Embracing Multicultural Connections

In this episode, we'll follow Marta's journey in the vibrant city of Barcelona as she navigates multicultural encounters and discovers the beauty of embracing diversity.

Ca: Era un matí cotidià a Barcelona, una ciutat bulliciosa de vida.
En: It was a typical morning in Barcelona, a bustling city full of life.

Ca: Marta, una noia del poble que havia vingut a la gran ciutat a estudiar, caminava pel carrer amb un llibre sota el braç.
En: Marta, a girl from a small town who had come to the big city to study, walked down the street with a book under her arm.

Ca: Les teulades de les cases, de colors brillants, semblaven reialçar la bellesa de la ciutat i contrastaven amb l'atzur del cel.
En: The rooftops of the houses, with their bright colors, seemed to enhance the beauty of the city and contrasted with the azure sky.

Ca: Sense adonar-se'n, es trobà davant de la Sagrada Família.
En: Without realizing it, she found herself in front of the Sagrada Família.

Ca: La gent de tot arreu del món venia a veure-la, captivada per la seva grandesa.
En: People from all over the world came to see it, captivated by its grandeur.

Ca: Marta estava acostumada a veure turistes però mai havia parlat amb cap d'ells.
En: Marta was used to seeing tourists, but she had never spoken to any of them.

Ca: Un senyor amb aspecte perdut es va acostar a ella, amb un mapa a la mà.
En: A man with a lost look approached her, holding a map.

Ca: Marta li va somriure.
En: Marta smiled at him.

Ca: Era obvi que era un turista.
En: It was obvious he was a tourist.

Ca: "Bon dia, puc ajudar-te?
En: "Good morning, can I help you?"

Ca: " va preguntar ella en català, l'idioma amb què se sentia més còmoda.
En: she asked in Catalan, the language she felt most comfortable speaking.

Ca: Però l'home semblava confós.
En: But the man seemed confused.

Ca: Va mirar el mapa, després va mirar Marta, i llavors de nou el mapa.
En: He looked at the map, then at Marta, and then back at the map.

Ca: No entenia el que Marta li havia dit.
En: He didn't understand what Marta had said.

Ca: En aquell moment, Marta es va adonar que havia parlat en català, i no en castellà o en anglès, que era el que els turistes normalment parlaven.
En: At that moment, Marta realized she had spoken in Catalan, and not in Spanish or English, which was what tourists usually spoke.

Ca: Se li va posar vermella la cara.
En: Her face turned red.

Ca: "Lo siento, hablo español?
En: "Lo siento, hablo español?"

Ca: " va preguntar amb un somriure incòmode.
En: she asked with an awkward smile.

Ca: Però l'home va moure el cap, indicant que no.
En: But the man shook his head, indicating no.

Ca: "Do you speak English?
En: "Do you speak English?"

Ca: " va preguntar a l'esperança que l'home entengués.
En: she asked hoping the man would understand.

Ca: I ho va fer.
En: And he did.

Ca: Amb un somriure alleugerit, l'home va assenyalar la Sagrada Família al mapa.
En: With a relieved smile, the man pointed to the Sagrada Família on the map.

Ca: Marta, després de riure una mica, el va guiar fins a la Sagrada Família, parlant en un anglès trencat.
En: Marta, after laughing a bit, guided him to the Sagrada Família, speaking in broken English.

Ca: Quan van arribar, l'home va agraïr a Marta amb un somriure agraït.
En: When they arrived, the man thanked Marta with a grateful smile.

Ca: A partir d'aquell dia, Marta va decidir que aprendria més idiomes per poder ajudar a més persones.
En: From that day on, Marta decided she would learn more languages to be able to help more people.

Ca: I malgrat la confusió inicial, ella s'havia adonat que aquesta era la bellesa de viure en una ciutat multicultural com Barcelona, ​​on cada dia podia aprendre alguna cosa nova.
En: And despite the initial confusion, she realized that this was the beauty of living in a multicultural city like Barcelona, where she could learn something new every day.

Ca: I així la nostra Marta va continuar amb el seu camí, amb una nova lliçó aprendida.
En: And so our Marta continued on her way, with a new lesson learned.

Ca: La vida a Barcelona era plena de sorpreses, i aquesta n'era una que Marta mai oblidaria.
En: Life in Barcelona was full of surprises, and this was one that Marta would never forget.