Mystery at Charles Bridge: Jakub’s Quest to Recover the Statue

In this episode, we'll follow Jakub's thrilling pursuit to uncover the mystery of Prague's missing statue, leading him into hidden tunnels and an unexpected alliance.

Cs: Bzučení ranní Prahy.
En: The Buzz of Morning in Prague.

Cs: Slunce vstává.
En: The sun rises.

Cs: Jakub šel přes Karlův most.
En: Jakub walked across Charles Bridge.

Cs: Byl klidný, den začal.
En: He was calm; the day had begun.

Cs: Ale něco bylo divné.
En: But something was strange.

Cs: Socha svatého Jana Nepomuckého zmizela.
En: The statue of Saint John of Nepomuk had disappeared.

Cs: Lidé kolem byli zmatení.
En: People around were puzzled.

Cs: Jakub se díval na prázdné místo.
En: Jakub looked at the empty spot.

Cs: Jak se to mohlo stát? Přemýšlel.
En: How could this have happened? he wondered.

Cs: "To je šílené," řekl starý muž vedle něj.
En: "This is crazy," said an old man next to him.

Cs: "Socha tu byla stovky let." Jakub kývl.
En: "The statue has been here for hundreds of years." Jakub nodded.

Cs: Musel to zjistit.
En: He had to find out.

Cs: Jakub se rozhodl hledat.
En: Jakub decided to investigate.

Cs: Šel k menším stánkům na mostě.
En: He went to the smaller stalls on the bridge.

Cs: Prodavači neviděli nic zvláštního.
En: The vendors had seen nothing unusual.

Cs: Ale mlynář pod mostem měl nápad.
En: But the miller under the bridge had an idea.

Cs: "V noci jsem slyšel podivný zvuk," řekl mlynář.
En: "I heard a strange noise at night," the miller said.

Cs: "Někdo mluvil. Pak ticho."
En: "Someone was talking. Then silence."

Cs: Jakub se zamyslel.
En: Jakub pondered.

Cs: Rozhodl se jít do podzemí mostu.
En: He decided to go under the bridge.

Cs: Tam se často skrývají tajemství.
En: Secrets often hide there.

Cs: Bylo tam temno a vlhko.
En: It was dark and damp.

Cs: Viděl stopy.
En: He saw tracks.

Cs: Vedly do starého tunelu.
En: They led to an old tunnel.

Cs: Tunel byl dlouhý.
En: The tunnel was long.

Cs: Jakub šel dál a dál.
En: Jakub kept walking further and further.

Cs: Nakonec došel do velké místnosti.
En: Eventually, he reached a large room.

Cs: A tam byla socha!
En: And there was the statue!

Cs: Nevěřil vlastním očím.
En: He could not believe his eyes.

Cs: Ale nebyl tam sám.
En: But he was not alone.

Cs: Zloděj byl tam také.
En: The thief was there too.

Cs: "Co tu děláš?" zeptal se Jakub.
En: "What are you doing here?" Jakub asked.

Cs: Zloděj byl mladý muž.
En: The thief was a young man.

Cs: Vypadal nervózně.
En: He looked nervous.

Cs: "Potřeboval jsem peníze," řekl zloděj.
En: "I needed money," the thief said.

Cs: "Ale už toho lituji." Jakub ho chápal.
En: "But I already regret it." Jakub understood him.

Cs: "Pomůžu ti," řekl Jakub.
En: "I'll help you," Jakub said.

Cs: "Vrátíme sochu."
En: "We'll return the statue."

Cs: Společně přenesli sochu zpět na most.
En: Together, they carried the statue back to the bridge.

Cs: Bylo to těžké, ale zvládli to.
En: It was difficult, but they managed.

Cs: Lidé se radovali.
En: People rejoiced.

Cs: Socha byla zpět na svém místě.
En: The statue was back in its place.

Cs: Zloděj slíbil, že nikdy víc neudělá něco takového.
En: The thief promised never to do anything like that again.

Cs: A Jakub byl rád, že pomohl.
En: And Jakub was glad he helped.

Cs: Slunce znovu vyšlo a vše bylo v pořádku.
En: The sun rose again, and everything was alright.

Cs: Praha měla svou sochu a Jakub měl dobrý pocit.
En: Prague had its statue back, and Jakub had a good feeling.

Cs: Byl hrdina.
En: He was a hero.

Cs: A tak příběh končí.
En: And so the story ends.