New Beginnings in the Heart of Tallinn: Mihkel’s First School Day

In this episode, we'll join Mihkel on his first day at a new school in Tallinn, where heartfelt welcomes and budding friendships turn his initial trepidation into joy and anticipation for the school year ahead.

Et: *Tallinna vanalinn ärkas üheses*

Mihkel ärkas varakult.
En: *The Old Town of Tallinn Awoke in Harmony*

Mihkel woke up early.

Et: Oli esimene koolipäev uues gümnaasiumis.
En: It was the first day of school at his new gymnasium.

Et: Tema süda põksus kiiremini, kui ta jõi hommikukohvi.
En: His heart beat faster as he drank his morning coffee.

Et: Ta tundis rõõmu ja hirmu segunemist.
En: He felt a mix of joy and fear.

Et: Tallinna vanalinnas asub ilus koolimaja.
En: In the Old Town of Tallinn, there is a beautiful school building.

Et: Suur ja vana hoone, kus on suured aknad.
En: A large and old structure with big windows.

Et: Mihkel astus esimest korda kooli uksest sisse.
En: Mihkel stepped inside the school for the first time.

Et: Saal oli täis elevust ja inimesi.
En: The hall was full of excitement and people.

Et: Kõik tundusid nii sõbralikud.
En: Everyone seemed so friendly.

Et: Õpetaja Liis tuli Mihkli juurde.
En: Teacher Liis approached Mihkel.

Et: „Tere, Mihkel!
En: “Hello, Mihkel!

Et: Tere tulemast meie kooli!“ ütles ta naeratades.
En: Welcome to our school!” she said with a smile.

Et: See oli soe tervitus.
En: It was a warm welcome.

Et: Mihkel tundis end kohe pisut paremini.
En: Mihkel immediately felt a bit better.

Et: Esimene tund oli eesti kirjandus.
En: The first lesson was Estonian literature.

Et: Mihkel istus klassi taga, vaikselt ja tähelepanelikult.
En: Mihkel sat at the back of the class, quiet and attentive.

Et: Kõik klassikaaslased olid uued, kuid nad naeratasid Mihklile.
En: All his classmates were new, but they smiled at Mihkel.

Et: Tund möödus kiiresti.
En: The lesson passed quickly.

Et: Õpetaja rääkis kuulsaid Eesti kirjanikke ja nende teoseid.
En: The teacher talked about famous Estonian writers and their works.

Et: Vahetunnis istus Mihkel üksi.
En: During the break, Mihkel sat alone.

Et: Ta vaatas aknast välja kivikivisillutisega tänavatele.
En: He looked out the window at the cobblestone streets.

Et: Siis märkis tüdruk nimega Anna tema juurde.
En: Then a girl named Anna approached him.

Et: „Tere, Mihkel!
En: “Hello, Mihkel!

Et: Ma olen Anna.
En: I’m Anna.

Et: Kas sa tahad meiega liituda?“ küsis ta lahkelt.
En: Would you like to join us?” she asked kindly.

Et: Mihkel tundis rõõmu ja liitus Anna ja tema sõpradega.
En: Mihkel felt happy and joined Anna and her friends.

Et: Järgmiseks tunniks oli matemaatika.
En: The next lesson was math.

Et: Õpetaja andis klassile ülesande.
En: The teacher gave the class an assignment.

Et: Mihkel lahendas ülesannet keskendunult.
En: Mihkel focused on solving the task.

Et: Anna ja teised vaatasid teda huviga.
En: Anna and the others watched him with interest.

Et: Tund lõppes ja Mihkel oli rahul oma tööga.
En: The lesson ended, and Mihkel was pleased with his work.

Et: Lõpuks jõudis kätte viimase tunni aeg.
En: Finally, it was time for the last lesson.

Et: See oli keemia.
En: It was chemistry.

Et: Klass oli täis erinevaid lõhnu ja segusid.
En: The classroom was filled with various smells and mixtures.

Et: Õpetaja näitas huvitavaid eksperimente.
En: The teacher demonstrated interesting experiments.

Et: Mihkel nautis iga hetke.
En: Mihkel enjoyed every moment.

Et: Pärast tunde läks Mihkel kooliõue.
En: After classes, Mihkel went to the schoolyard.

Et: Anna ja tema sõbrad ootasid teda.
En: Anna and her friends were waiting for him.

Et: Nad kutsusid Mihklit linnaga tutvuma.
En: They invited Mihkel to explore the city.

Et: „Tule meiega!
En: “Come with us!

Et: Tallinna vanalinn on väga ilus,“ ütles Anna.
En: The Old Town of Tallinn is very beautiful,” said Anna.

Et: Jalutades kitsastel tänavatel, Mihkel avastas peidetud kohvikuid ja vanu hooneid.
En: Walking through the narrow streets, Mihkel discovered hidden cafes and old buildings.

Et: Ta kuulas sõprade lugusid ning naeris koos nendega.
En: He listened to his friends' stories and laughed with them.

Et: Ta tundis, et hakkab uute sõpradega lähedasemaks saama.
En: He felt he was getting closer to his new friends.

Et: Päeva lõpus nägi Mihkel päikeseloojangut vanalinna tornide taga.
En: At the end of the day, Mihkel saw the sunset behind the towers of the Old Town.

Et: Ta tundis end õnnelikuna ja rahulolevana.
En: He felt happy and content.

Et: Esimene koolipäev uues gümnaasiumis oli olnud edukas.
En: The first day of school at his new gymnasium had been successful.

Et: Kõik hirmud olid kadunud.
En: All his fears had disappeared.

Et: Mihkel teadis, et tema ees ootab huvitav ja rõõmus kooliaasta.
En: Mihkel knew an interesting and joyful school year awaited him.

Et: Uued sõbrad ja uued seiklused.
En: New friends and new adventures.

Et: Ta oli tänulik Tallinna vanalinna ja uue kooli eest.
En: He was grateful for the Old Town of Tallinn and his new school.

Et: Mihkli süda oli täis ootust ja rõõmu.
En: Mihkel’s heart was full of anticipation and joy.

Et: Nii algas Mihkli seiklus vanalinnas.
En: Thus began Mihkel’s adventure in the Old Town.

Et: Ja see oli ainult algus.
En: And this was just the beginning.