Piet’s Amsterdam Adventure: Embracing Herring Tradition

In this episode, we'll plunge into Piet's hilarious adventure as he courageously embraces Amsterdam's iconic tradition of eating raw herring for the first time, amidst laughter and camaraderie with the locals.

Nl: Piet is een lange, slanke man uit Groningen.
En: Piet is a tall, slender man from Groningen.

Nl: Het is zijn eerste dag in Amsterdam.
En: It's his first day in Amsterdam.

Nl: Hij hoort dat rauwe haring eten een echte Amsterdamse traditie is.
En: He hears that eating raw herring is a true Amsterdam tradition.

Nl: Piet loopt langs de grachten.
En: Piet walks along the canals.

Nl: Hij ziet een straatverkoper.
En: He sees a street vendor.

Nl: De straatverkoper verkoopt rauwe haring.
En: The street vendor is selling raw herring.

Nl: Piet besluit om er een te proberen.
En: Piet decides to try one.

Nl: "Mag ik een haring, alstublieft?
En: "May I have a herring, please?"

Nl: " vraagt Piet.
En: Piet asks.

Nl: De straatverkoper lacht vriendelijk en knikt.
En: The street vendor smiles kindly and nods.

Nl: Piet haalt een munt uit zijn zak.
En: Piet takes a coin out of his pocket.

Nl: Hij geeft het aan de straatverkoper.
En: He hands it to the street vendor.

Nl: De straatverkoper geeft hem een haring.
En: The street vendor gives him a herring.

Nl: Piet kijkt naar de rauwe haring.
En: Piet looks at the raw herring.

Nl: Het is een glimmende, zilveren vis.
En: It's a shiny, silver fish.

Nl: Het heeft kleine, scherpe tanden.
En: It has small, sharp teeth.

Nl: De lokale bevolking begint zich rond Piet te verzamelen.
En: The locals start to gather around Piet.

Nl: Ze lachen en wijzen naar hem.
En: They laugh and point at him.

Nl: Piet bekijkt de haring nogmaals.
En: Piet looks at the herring again.

Nl: Hij is een beetje nerveus.
En: He's a bit nervous.

Nl: Maar hij wil de haring proberen.
En: But he wants to try the herring.

Nl: Piet opent zijn mond.
En: Piet opens his mouth.

Nl: Hij houdt de vis boven zijn hoofd.
En: He holds the fish above his head.

Nl: Piet doet zijn ogen dicht.
En: Piet closes his eyes.

Nl: Hij gooit de haring in zijn mond.
En: He tosses the herring into his mouth.

Nl: Maar oh nee.
En: But oh no...

Nl: De haring is te glad!
En: The herring is too slippery!

Nl: Hij glijdt uit Piets hand.
En: It slips out of Piet's hand.

Nl: De haring valt op de grond.
En: The herring falls to the ground.

Nl: De lokale bevolking lacht nog harder.
En: The locals laugh even harder.

Nl: Piet is een beetje beschaamd.
En: Piet is a bit embarrassed.

Nl: Maar hij laat het niet aan zijn hart komen.
En: But he doesn't let it get to him.

Nl: Hij lacht mee.
En: He joins in the laughter.

Nl: De straatverkoper geeft Piet een nieuwe haring.
En: The street vendor gives Piet a new herring.

Nl: Piet laat de vis dit keer niet vallen.
En: This time, Piet doesn't drop the fish.

Nl: Hij bijt erin.
En: He takes a bite.

Nl: Het is een vreemde smaak.
En: It's a strange taste.

Nl: Maar niet slecht.
En: But not bad.

Nl: De lokale bevolking klapt voor Piet.
En: The locals applaud for Piet.

Nl: Ze stoppen met lachen.
En: They stop laughing.

Nl: Piet heeft nu een glimlach op zijn gezicht.
En: Piet now has a smile on his face.

Nl: Hij is blij dat hij het geprobeerd heeft.
En: He's glad he tried it.

Nl: "Ik ben blij dat ik de haring heb geprobeerd," zegt Piet.
En: "I'm glad I tried the herring," says Piet.

Nl: De straatverkoper knikt.
En: The street vendor nods.

Nl: De lokale bevolking juicht.
En: The locals cheer.

Nl: Piet wandelt weg.
En: Piet walks away.

Nl: Hij is blij met zijn dag in Amsterdam.
En: He's happy with his day in Amsterdam.

Nl: Hij heeft gelachen.
En: He laughed.

Nl: Hij heeft een nieuwe ervaring gehad.
En: He had a new experience.

Nl: En hij heeft rauwe haring geprobeerd.
En: And he tried raw herring.

Nl: Dat was Piet's dag in Amsterdam.
En: That was Piet's day in Amsterdam.

Nl: Het was een spannende dag.
En: It was an exciting day.

Nl: En het was een leuke dag.
En: And it was a fun day.

Nl: Piet zal het niet snel vergeten.
En: Piet won't soon forget it.