Sunny Brașov Adventures: Kids’ Clinic Visit and Sweet Escapades

In this episode, we'll join Andrei, Elena, and Mihai on a heartwarming day in sunny Brașov, balancing routine check-ups with joyful adventures and sweet treats.

Ro: Ziua era însorită și Brașovul părea mai frumos ca niciodată.
En: The day was sunny and Brașov looked more beautiful than ever.

Ro: Andrei, Elena și Mihai aveau programarea la clinică pentru controlul de rutină.
En: Andrei, Elena, and Mihai had an appointment at the clinic for their routine check-up.

Ro: Ei nu erau foarte entuziasmați, dar știau că era necesar să meargă.
En: They weren't very excited, but they knew it was necessary to go.

Ro: Pe drum, copiii discutau despre ultima excursie la munte.
En: On the way, the children were talking about their last trip to the mountains.

Ro: Andrei, cel mai mare dintre ei, își amintea cum au văzut ursul acela uriaș.
En: Andrei, the oldest among them, remembered how they saw that huge bear.

Ro: Mihai râdea amintindu-și cum Elena s-a speriat și a căzut în zăpadă.
En: Mihai laughed recalling how Elena got scared and fell into the snow.

Ro: Elena zâmbea, dar era puțin nervoasă pentru vizita la clinică.
En: Elena smiled, but she was a bit nervous about the visit to the clinic.

Ro: Ajunși la clinică, ei au fost întâmpinați de doamna Maria, asistenta medicală.
En: Upon reaching the clinic, they were greeted by Mrs. Maria, the nurse.

Ro: Ea era mereu amabilă și avea un zâmbet cald.
En: She was always kind and had a warm smile.

Ro: "Bună ziua, dragi copii!
En: "Good afternoon, dear children!

Ro: Veniți să vă înregistrez," le spuse ea.
En: Come, let me register you," she said.

Ro: Între timp, Mihai descoperea un acvariu cu pești colorați și se pierdea în vise.
En: Meanwhile, Mihai discovered an aquarium with colorful fish and got lost in daydreams.

Ro: În sala de așteptare, copiii vorbeau despre ce vor face după control.
En: In the waiting room, the children talked about what they would do after the check-up.

Ro: Andrei voia să meargă la cofetărie să mânânce prăjituri, Elena dorea să viziteze parcul, iar Mihai visa la o plimbare cu bicicleta.
En: Andrei wanted to go to the pastry shop to eat cakes, Elena wanted to visit the park, and Mihai dreamed of a bike ride.

Ro: Fiecare își imagina ziua perfectă.
En: Each imagined their perfect day.

Ro: Doctorul Ionescu îi chema pe rând.
En: Doctor Ionescu called them in one by one.

Ro: Andrei era primul.
En: Andrei was first.

Ro: Doctorul îi lua tensiunea și îi verifica ochii.
En: The doctor took his blood pressure and checked his eyes.

Ro: "Totul pare în regulă, Andrei.
En: "Everything seems fine, Andrei.

Ro: Sănătate de fier," spuse el zâmbind.
En: You're in excellent health," he said, smiling.

Ro: Andrei era fericit și plecă să-și aștepte frații.
En: Andrei was happy and went out to wait for his siblings.

Ro: Elena intră în cabinet cu emoții.
En: Elena walked into the office with some anxiety.

Ro: Doctorul îi verifică respirația și gâtul.
En: The doctor checked her breathing and throat.

Ro: După câteva minute spuse și ei: "Elena, ești sănătoasă.
En: After a few minutes, he said to her as well: "Elena, you're healthy.

Ro: Poți pleca liniștită.
En: You can go without worry."

Ro: " Elena zâmbi ușurată și plecă să se reîntâlnească cu frații ei.
En: Elena smiled with relief and went to reunite with her brothers.

Ro: În final, Mihai intră și el.
En: Finally, it was Mihai's turn.

Ro: De obicei, Mihai era cel mai curajos, dar azi părea mai tăcut.
En: Usually, Mihai was the bravest, but today he seemed quieter.

Ro: Doctorul îl liniști cu o glumă și controlul a mers repede.
En: The doctor reassured him with a joke, and the check-up went quickly.

Ro: "Mihai, ești în formă excelentă," concluzionă doctorul.
En: "Mihai, you are in excellent shape," concluded the doctor.

Ro: Toți trei au ieșit fericiți de la clinică.
En: All three came out of the clinic happy.

Ro: Andrei râdea, Elena părea ușurată, iar Mihai visa deja la plimbarea cu bicicleta.
En: Andrei was laughing, Elena seemed relieved, and Mihai was already dreaming about the bike ride.

Ro: Împreună au decis să meargă mai întâi la cofetărie și apoi la parc.
En: Together they decided to go to the pastry shop first and then to the park.

Ro: Brașovul le părea acum și mai frumos.
En: Brașov seemed even more beautiful to them now.

Ro: Soarele strălucea, iar ei se simțeau bine că sunt sănătoși.
En: The sun was shining, and they felt good knowing they were healthy.

Ro: Au mâncat prăjituri, s-au jucat în parc și ziua s-a încheiat perfect.
En: They ate cakes, played in the park, and the day ended perfectly.

Ro: Andrei, Elena și Mihai au adormit fericiți, gândindu-se la următoarea lor aventură în Brașov.
En: Andrei, Elena, and Mihai fell asleep happily, thinking about their next adventure in Brașov.