The Cinnamon Bun Catastrophe: A Tale of Laughter and Love

In this episode, we'll dive into the hilariously unforgettable day when Gustav sat on a cinnamon bun, turning a simple mishap into a heartwarming memory of laughter and love at Fika Cafe.

Sv: Vi befinner oss mitt i hjärtat av Stockholm, i en liten idyllisk gata kantad med gamla stenhus.
En: We find ourselves in the heart of Stockholm, on a small idyllic street lined with old stone houses.

Sv: Där står det lilla "Fika café".
En: There stands the little "Fika café".

Sv: Fönsterna är immiga.
En: The windows are foggy.

Sv: Det luktar kanelbullar på långt håll.
En: The smell of cinnamon buns can be detected from afar.

Sv: En tisdag eftermiddag i mars stegar Gustav in.
En: On a Tuesday afternoon in March, Gustav walks in.

Sv: Han är storväxt med vänliga ögon bakom glasögon.
En: He is tall with kind eyes behind glasses.

Sv: Gustav ler, han är alltid glad.
En: Gustav smiles, he is always happy.

Sv: Han ser Ingrid.
En: He sees Ingrid.

Sv: Hon sitter i hörnet.
En: She is sitting in the corner.

Sv: Ingrid är liten, men stark.
En: Ingrid is small but strong.

Sv: Hennes hår är rött och rufsigt.
En: Her hair is red and tousled.

Sv: Hon vinkar till Gustav.
En: She waves to Gustav.

Sv: Gustav går till disken och beställer kaffe.
En: Gustav goes to the counter and orders coffee.

Sv: Baristan bakom disken är ung och snabb.
En: The barista behind the counter is young and quick.

Sv: Han tittar på Gustav och ler.
En: He looks at Gustav and smiles.

Sv: "Kanelbulle?
En: "Cinnamon bun?"

Sv: " frågar han.
En: he asks.

Sv: "Ja", säger Gustav och nickar.
En: "Yes," Gustav says and nods.

Sv: Han får sin beställning och går till Ingrid.
En: He receives his order and goes to Ingrid.

Sv: Han ser inte upp.
En: He doesn't look up.

Sv: Han pratar med Ingrid.
En: He talks to Ingrid.

Sv: Han skrattar åt något hon säger.
En: He laughs at something she says.

Sv: Gustav sätter sig ner.
En: Gustav sits down.

Sv: Och då händer det.
En: And then it happens.

Sv: "Krasch!
En: "Crash!"

Sv: " Det är ljudet av en tallrik som krossas.
En: It's the sound of a plate breaking.

Sv: Gustav hoppar upp.
En: Gustav jumps up.

Sv: Han har satt sig på kanelbullen.
En: He sat on the cinnamon bun.

Sv: Bullen är platt.
En: The bun is flattened.

Sv: Gustav är förvånad.
En: Gustav is surprised.

Sv: Ingrid skrattar.
En: Ingrid laughs.

Sv: Så börjar det stora kaoset.
En: That's when the chaos begins.

Sv: Baristan kommer springande.
En: The barista comes running.

Sv: Han har en moppe.
En: He has a mop.

Sv: Han är röd i ansiktet.
En: His face is red.

Sv: Gustav skrattar också nu.
En: Gustav also laughs now.

Sv: Han hjälper till att städa.
En: He helps clean up.

Sv: Han plockar upp bitar av tallriken.
En: He picks up pieces of the plate.

Sv: Han torkar bort kanelbulle från sin byxa.
En: He wipes off cinnamon bun from his pants.

Sv: Alla på caféet skrattar nu.
En: Everyone at the café is laughing now.

Sv: Det är en komisk scen.
En: It's a comical scene.

Sv: Efter kaoset sitter Gustav och Ingrid igen.
En: After the chaos, Gustav and Ingrid sit again.

Sv: De dricker kaffe.
En: They drink coffee.

Sv: De äter nya kanelbullar.
En: They eat new cinnamon buns.

Sv: De skrattar och pratar.
En: They laugh and talk.

Sv: De är glada.
En: They are happy.

Sv: Gustav ser på Ingrid.
En: Gustav looks at Ingrid.

Sv: Han säger: "Tack för idag, Ingrid".
En: He says, "Thank you for today, Ingrid."

Sv: Hon ler tillbaka.
En: She smiles back.

Sv: Gustav känner sig varm inuti.
En: Gustav feels warm inside.

Sv: Dagen är inte slut än.
En: The day is not over yet.

Sv: Men den har redan varit perfekt.
En: But it has already been perfect.

Sv: Så Gustav lärde sig att alltid se var han sätter sig.
En: So Gustav learned to always see where he sits.

Sv: Och att en kanelbulle kan skapa mycket skratt.
En: And that a cinnamon bun can create a lot of laughter.

Sv: Slutet var lyckligt.
En: The ending was happy.

Sv: Gustav och Ingrid gick hem med glädje i hjärtat.
En: Gustav and Ingrid went home with joy in their hearts.

Sv: Och på "Fika café" pratade folk länge om den där tisdagen i mars när Gustav satte sig på en kanelbulle.
En: And at "Fika café," people talked for a long time about that Tuesday in March when Gustav sat on a cinnamon bun.

Sv: Det var en dag som ingen skulle glömma.
En: It was a day that nobody would forget.