The Rakija Debate: A Spirited Argument at a Belgrade Wedding

In this episode, we'll uncover the spirited debate over the pronunciation of 'rakija' at a joyful Belgrade wedding, where love and laughter prevail.

Sr: Свадба у Београду.
En: Wedding in Belgrade.

Sr: Звона ору из Храма Светог Саве, чији се монументалан облик И небеска висина јасно виде са ове локације.
En: Bells ring out from the Church of St. Sava, whose monumental structure and heavenly height can clearly be seen from this location.

Sr: Весели задруге збиле су се у великој свеčanoj сали.
En: Cheerful companions gather in the grand banquet hall.

Sr: Никола и Александра воде коло.
En: Nikola and Aleksandra lead the circle dance.

Sr: Рјужом су обојили 'румениче' лица, док смех и радост искре из њихових оčију.
En: Their faces radiant with rosy cheeks, while laughter and joy sparkle in their eyes.

Sr: Али замислите, између друм-двома, Да, током плеса, почео je жесток разговор.
En: But imagine, amidst their steps, yes, during the dance, a heated conversation begins.

Sr: Реч 'ракија' је предмет расправе.
En: The word 'rakija' is the subject of debate.

Sr: "Ракия", каЖе Никола, нааглашавајићи први слог.
En: "Rakija," says Nikola, accentuating the first syllable.

Sr: "Не, не", упирује Александра, "то је 'ракиija'".
En: "No, no," counters Aleksandra, "it's 'rakija'."

Sr: Свађа се загрјава, што би се рекло, пикантнийа от ракије саме.
En: The argument heats up, as one would say, spicier than the rakija itself.

Sr: Никола инсистира, Александра упорнo одбија.
En: Nikola insists, while Aleksandra stubbornly refuses.

Sr: Коло се врти.
En: The circle continues spinning.

Sr: Ту је и Јован, шаљивђак из групе, који не пропушта прилику да подбада.
En: And there's Jovan, the joker of the group, who never misses a chance to tease.

Sr: "Е, кол'ко људи, тол'ко и чуји", каже он, с широким осмехом.
En: "Well, as they say, different folks, different pronunciations," he says with a wide smile.

Sr: Коло се врти даље, сађа се исто тако.
En: The circle keeps spinning, the argument remains the same.

Sr: На крају, у паузи између песама, долази олакшање.
En: Finally, during a break between songs, relief arrives.

Sr: Деда младог пара, најстарији и најмудрији из групе, каже с озбиљним, мада шаљивим окицама: "Сви смо ми у праву.
En: The grandfather of the young couple, the eldest and wisest of the group, speaks with serious, yet playful eyes: "We are all right.

Sr: Ракија је ракија, не битно како је изговарате, битно je како је пијете!
En: Rakija is rakija, no matter how you pronounce it, what matters is how you drink it!"

Sr: "Свадба значајно одустаје, ал у доброј мери, с обзиром на свадбу.
En: The wedding slightly deviates, but in a good measure, considering it's a wedding.

Sr: Никола и Александра се смеју и поново воде коло, овај пут без супарничева.
En: Nikola and Aleksandra laugh and lead the circle again, this time without any rivals.

Sr: Једна свадба, један град, једна реч, и множество начина да се изговори - све је у реду, док год има љубави.
En: One wedding, one city, one word, and multiple ways to pronounce it - everything is fine as long as there is love.

Sr: А белоградска свадба, као што знамо, изобила je љубављу.
En: And a Belgrade wedding, as we know, is abundant with love.