Discovering Hygge: The Tale of Failed Norwegian Waffles

In this episode, we'll explore the heartwarming journey of Anders, Ingrid, Lars, and John as they learn the true essence of 'hygge' beyond failed Norwegian waffles.

Nb: Dette er historien om Anders, Ingrid og Lars.
En: This is the story of Anders, Ingrid, and Lars.

Nb: De var tre venner i Oslo.
En: They were three friends in Oslo.

Nb: En dag fikk de en idé.
En: One day they got an idea.

Nb: De ville lage vafler.
En: They wanted to make waffles.

Nb: Anders fant frem en oppskrift.
En: Anders found a recipe.

Nb: Ingrid hentet vaffeljernet.
En: Ingrid fetched the waffle iron.

Nb: Lars tok med melk, egg og mel.
En: Lars brought milk, eggs, and flour.

Nb: De ville lage norske vafler.
En: They wanted to make Norwegian waffles.

Nb: De ville vise "kos" til en utlending.
En: They wanted to show "hygge" to a foreigner.

Nb: Utlendingen het John.
En: The foreigner's name was John.

Nb: Han var fra England.
En: He was from England.

Nb: Han visste ikke om "kos".
En: He didn't know about "hygge".

Nb: Han visste ikke om norske vafler.
En: He didn't know about Norwegian waffles.

Nb: Anders, Ingrid og Lars ville vise ham.
En: Anders, Ingrid, and Lars wanted to show him.

Nb: De begynte å lage vafler.
En: They started making waffles.

Nb: Ingrid pisket eggene.
En: Ingrid beat the eggs.

Nb: Lars blandet melet og sukkeret.
En: Lars mixed the flour and sugar.

Nb: Anders helte i melken.
En: Anders poured in the milk.

Nb: De hadde det gøy.
En: They had fun.

Nb: Men det gikk ikke bra.
En: But it didn't go well.

Nb: Vaflene stekte fast.
En: The waffles stuck to the iron.

Nb: Røyken fylte rommet.
En: Smoke filled the room.

Nb: Alarmen gikk av.
En: The alarm went off.

Nb: John ble redd.
En: John was scared.

Nb: Det var ikke "kos".
En: It wasn't "hygge".

Nb: "Er dette kos?
En: "Is this hygge?"

Nb: " spurte John.
En: asked John.

Nb: "Er dette norske vafler?
En: "Are these Norwegian waffles?"

Nb: " Anders, Ingrid og Lars så på hverandre.
En: Anders, Ingrid, and Lars looked at each other.

Nb: De skjønte noe.
En: They understood something.

Nb: "Kos" var ikke bare å lage vafler.
En: "Hygge" was not just about making waffles.

Nb: De stengte av alarmen.
En: They turned off the alarm.

Nb: De åpnet vinduet.
En: They opened the window.

Nb: De satte seg ned.
En: They sat down.

Nb: De lo litt.
En: They laughed a little.

Nb: De snakket med John.
En: They talked to John.

Nb: De forklarte mer om "kos".
En: They explained more about "hygge".

Nb: "Kos er ikke bare vafler", sa de.
En: "Hygge is not just waffles," they said.

Nb: "Kos er å være sammen.
En: "Hygge is being together.

Nb: Kos er å dele tid.
En: Hygge is sharing time.

Nb: Kos er å prøve nye ting.
En: Hygge is trying new things.

Nb: Kos er selv om ting blir galt.
En: Hygge is even when things go wrong."

Nb: " John smilte.
En: John smiled.

Nb: Han forsto litt mer.
En: He understood a little more.

Nb: Han sa, "Jeg har lært noe nytt.
En: He said, "I have learned something new.

Nb: Jeg liker norske kos.
En: I like Norwegian hygge.

Nb: Selv uten vafler.
En: Even without waffles."

Nb: " Anders, Ingrid og Lars smilte også.
En: Anders, Ingrid, and Lars smiled too.

Nb: De var glad de prøvde.
En: They were glad they tried.

Nb: Selv om vaflene mislykket.
En: Even though the waffles failed.

Nb: De lærte å se på "kos" på en ny måte.
En: They learned to look at "hygge" in a new way.

Nb: De ryddet opp sammen.
En: They cleaned up together.

Nb: De lo sammen.
En: They laughed together.

Nb: De snakket sammen.
En: They talked together.

Nb: Det var kos.
En: That was hygge.

Nb: Da forstod John virkelig hva "kos" var.
En: Then John truly understood what "hygge" was.

Nb: Dette er slutten på historien.
En: That is the end of the story.

Nb: Anders, Ingrid, Lars og John ble venner.
En: Anders, Ingrid, Lars, and John became friends.

Nb: "Kos" ble en del av dem.
En: "Hygge" became a part of them.

Nb: Og selv om vaflene ikke var bra, var dagen full av kos.
En: And even though the waffles weren't good, the day was full of hygge.

Nb: Det er det som er viktig.
En: That's what's important.

Nb: For å forstå "kos", må du føle det.
En: To understand "hygge," you must feel it.

Nb: Du må dele det.
En: You must share it.

Nb: Til og med, mislykkede norske vafler kan være koselige.
En: Even failed Norwegian waffles can be cozy.

Nb: Det er hva Anders, Ingrid, Lars og John lærte den dagen.
En: That's what Anders, Ingrid, Lars, and John learned that day.

Nb: Og det er en viktig leksjon for oss alle.
En: And it's an important lesson for us all.