Mystique Mornings: A Vilnius Tale

Fluent Fiction – Lithuanian www.FluentFiction.org/Lithuanian Story Transcript: Lt: Vieną saulėtą rytą, Gediminas nusprendė pasivaikščioti po Vilniaus senamiestį. En: One sunny morning, Gediminas decided to take a walk through the old town of Vilnius. Lt: Jis buvo kupinas senųjų legendų ir istorijų. En: He was full of old legends and stories. Lt: Gediminas vaikštinėjo priešais mūrinės…

Read More

Whispers to a Knight: An Adventure in Gediminas

Fluent Fiction – Lithuanian www.FluentFiction.org/Lithuanian Story Transcript: Lt: Niekada nepamiršiu dienos, kai saulė švietė tokia ryškiai, kad pats Gedimino pilis atrodė tarsi pasakų šalis. En: I will never forget the day when the sun shone so brightly that the Gediminas Castle looked like a fairytale land. Lt: Eglė, Jonas ir Aušra buvo geriausi draugai, kurie…

Read More

Sky-High Save: A Tower, a Tumble, & Friendship

Fluent Fiction – Lithuanian www.FluentFiction.org/Lithuanian Story Transcript: Lt: Vilniaus širdyje, kur dangus bučiuoja senamiesčio viršūnes, stūkso didingas Gedimino bokštas. En: In the heart of Vilnius, where the sky kisses the tops of the old town, stands the magnificent Gediminas Tower. Lt: Šią šviesią pavasario dieną trys draugai – Jonas, Giedrė ir Rūta – nusprendė išlįsti…

Read More

Maze Quest: An Autumn Adventure Awaits

Fluent Fiction – Lithuanian www.FluentFiction.org/Lithuanian Story Transcript: Lt: Saulėta rudens diena Anykščių miestelyje visi susirinko į derliaus šventę. En: On a sunny autumn day in the town of Anykščiai, everyone gathered for the harvest festival. Lt: Marius, Gintarė, ir Lukas nusprendė aplankyti labirintą, sukurtą iš kukurūzų, šalia Gedimino bokšto. En: Marius, Gintarė, and Lukas decided…

Read More

Mushroom Muddle & Laughs at Kryžių Kalnas

Fluent Fiction – Lithuanian www.FluentFiction.org/Lithuanian Story Transcript: Lt: Vieną saulėtą rudens rytą Giedrė, Jonas ir Lukas susitarė eiti į mišką grybauti. En: One sunny autumn morning, Giedrė, Jonas, and Lukas agreed to go mushroom picking in the forest. Lt: Jų tikslas buvo Kryžių kalnas, žinomas savo ramybe ir dideliu grybų kiekiu. En: Their destination was…

Read More

The Living Statue Prank: A Vilnius Tale

Fluent Fiction – Lithuanian www.FluentFiction.org/Lithuanian Story Transcript: Lt: Vilniaus senamiesčio gatvelėmis žingsniavo Vytautas, žvilgsnį kryžiuodamas tarp rūpestingai puoselėjamų namų ir šventovėų, kurių sienose amžių patina sufleravo daugybę istorijų. En: Vytautas walked through the streets of the old town of Vilnius, his gaze wandering between the carefully maintained houses and temples, whose walls whispered countless stories…

Read More

Tower Gaffe: A Friendship Set in Stone

Fluent Fiction – Lithuanian www.FluentFiction.org/Lithuanian Story Transcript: Lt: Lukas ir Dalia, du geriausi draugai, vieną saulėtą rytą nusprendė apsilankyti Gedimino pilyje. En: Lukas and Dalia, the two best friends, decided to visit Gediminas’ Tower one sunny morning. Lt: Diena buvo šilta, o dangus be debesies. En: The day was warm, and the sky was cloudless.…

Read More

The Shovel Fisherman’s Twilight Catch

Fluent Fiction – Lithuanian www.FluentFiction.org/Lithuanian Story Transcript: Lt: Saulė pradėjo kristi virš Aukštaitijos nacionalinio parko, o vakaro auksinis švytėjimas dengė ežerų ir upelių paviršius. En: The sun began to set over Aukštaitija National Park, and the evening’s golden glow covered the surface of the lakes and rivers. Lt: Trys draugai – Justas, Vanda ir Jonas…

Read More

Tent Mix-Up: A Tranquil Twist of Fate

Fluent Fiction – Lithuanian www.FluentFiction.org/Lithuanian Story Transcript: Lt: Giedrius per visą dieną vaikščiojo po Aukštaitijos nacionalinį parką. En: Giedrius spent the whole day walking around the Aukštaitija National Park. Lt: Saulei leidžiantis, jis nuėjo link mažos ežero pakrantės, kur būtent planavo pasistatyti palapinę nakvynei. En: As the sun set, he made his way towards the…

Read More

The Banana Peel Bond: A Vilnius Tale

Fluent Fiction – Lithuanian www.FluentFiction.org/Lithuanian Story Transcript: Lt: Tą dieną Vilniaus senamiestį klojo neįtikėtinas šurmulys. En: That day, an incredible commotion enveloped the Old Town of Vilnius. Lt: Žmonės – verslininkai, turistai, vaikai – krykštavo iš visų pusių, kaskart dondėdami ant akmeninių grindinių. En: People—entrepreneurs, tourists, children—shouted from all sides, each time thudding on the…

Read More