Mystery in Flåm: Unearthing Secrets Under the Midnight Sun

Fluent Fiction – Norwegian www.FluentFiction.org/Norwegian Story Transcript: Nb: Sollyset danset på fjorden, og midtsommerfeiringen i Flåm var i full gang. En: The sunlight danced on the fjord, and the midsummer celebration in Flåm was in full swing. Nb: Musikken ljomet mens folk lo og danset. En: Music echoed while people laughed and danced. Nb: Sigrid,…

Read More

Unexpected Joys: Bergen’s Festivals and Serendipitous Fun

Fluent Fiction – Norwegian www.FluentFiction.org/Norwegian Story Transcript: Nb: Norge har mange tradisjoner, og i Bergen er festivaler en stor del av livet. En: Norway has many traditions, and in Bergen, festivals are a big part of life. Nb: Byen er kjent for fisk og sjømat. En: The city is known for fish and seafood. Nb:…

Read More

Adventure Turned Rescue: A Hike to Preikestolen

Fluent Fiction – Norwegian www.FluentFiction.org/Norwegian Story Transcript: Nb: Ole og Ingrid var glade. En: Ole and Ingrid were happy. Nb: De skulle på en fin tur til Preikestolen. En: They were going on a nice trip to Preikestolen. Nb: Været var perfekt. En: The weather was perfect. Nb: Sola skinte, og himmelen var blå. En:…

Read More

Triumph Over Exams: Friendship and Hard Work in Oslo

Fluent Fiction – Norwegian www.FluentFiction.org/Norwegian Story Transcript: Nb: Lydene fra klasserommet i Oslo var like vanlige som en sommerbris; samtaler, le og rasling av papirer. En: The sounds from the classroom in Oslo were as common as a summer breeze; conversations, laughter, and the rustling of papers. Nb: I hjørnet av rommet satt Ola, Ingrid,…

Read More

Heartfelt Celebration: Artist Kjetil’s Big Day at Vigeland Park

Fluent Fiction – Norwegian www.FluentFiction.org/Norwegian Story Transcript: Nb: Kjetil sto ved porten til Vigelandsparken. En: Kjetil stood at the gate of Vigeland Park. Nb: Han pustet dypt inn. En: He took a deep breath. Nb: Det var kaldt, men han følte varme i hjertet sitt. En: It was cold, but he felt warmth in his…

Read More

Mysterious Notes Lead Ingrid to Enchanted Treasure in Bergen

Fluent Fiction – Norwegian www.FluentFiction.org/Norwegian Story Transcript: Nb: Ved foten av de eldre, malte husene på Bryggen i Bergen, begynte noe mystisk å skje. En: At the foot of the old, painted houses on Bryggen in Bergen, something mysterious began to happen. Nb: Hver morgen fant Ingrid små beskjeder gjemt rundt i gatene. En: Every…

Read More

Resilience in Geirangerfjord: Bravery Amid Sudden Landslide

Fluent Fiction – Norwegian www.FluentFiction.org/Norwegian Story Transcript: Nb: Himmelen over Geirangerfjord var dyp blå. En: The sky over Geirangerfjord was deep blue. Nb: Solen skinte, og fjorden lå speilblank. En: The sun was shining, and the fjord lay mirror-like. Nb: Ingrid og Lars sto på bryggen og fisket. En: Ingrid and Lars stood on the…

Read More

Lars’ Snowy Misadventure: A Cautionary Tale of Wintery Walks

Fluent Fiction – Norwegian www.FluentFiction.org/Norwegian Story Transcript: Nb: Lars elsker snø. En: Lars loves snow. Nb: Han gikk på gata i Bergen. En: He was walking on the street in Bergen. Nb: Det var vinter og veldig kaldt. En: It was winter and very cold. Nb: Snøen lå som et teppe over byen. En: Snow…

Read More

Navigating Friendship: An Adventure in Self-Driving Boats

Fluent Fiction – Norwegian www.FluentFiction.org/Norwegian Story Transcript: Nb: I Bergen er havet overalt. En: In Bergen, the sea is everywhere. Nb: Det er ingen biler. Bare selvkjørende båter. En: There are no cars—just self-driving boats. Nb: Alle reiser med båt, uansett vær. En: Everyone travels by boat, regardless of the weather. Nb: Hver dag er…

Read More

Snapshots and Sun Salutations: A Day at Frogner Park

Fluent Fiction – Norwegian www.FluentFiction.org/Norwegian Story Transcript: Nb: Eirik og Ingrid hadde en idé. En: Eirik and Ingrid had an idea. Nb: De skulle ta bilder av Vigeland-statuene i Frogner Park. En: They would take pictures of the Vigeland statues in Frogner Park. Nb: Det var sol, og alle var glade. En: It was sunny,…

Read More