Hilarious Hiking: Silly Moments & Sharp Spirits

Fluent Fiction – Welsh www.FluentFiction.org/Welsh Story Transcript: Cy: Ar fore hyfryd o haf, roedd yr awyr yn glir a’r haul yn gwenu yng Ngwlad y Rhedyn, Parc Cenedlaethol Eryri. En: On a lovely summer morning, the sky was clear and the sun was smiling in the Land of the Ferns, Snowdonia National Park. Cy: Wrth…

Read More

Caught in Snowdonia: Battling Nature’s Fury for Survival

Fluent Fiction – Welsh www.FluentFiction.org/Welsh Story Transcript: Cy: Ar galon Parc Cenedlaethol Eryri, cerddai Eira yn llawn mwynhad gwyn dydd Mawrth. En: In the heart of Snowdonia National Park, Eira walked with great enjoyment on a white Tuesday. Cy: Teimlai’r gwynt oer ar ei hwyneb wrth iddi ddringo’r llwybrau cerrig. En: She felt the cold…

Read More

A Day in Snowdonia: Friendship and Adventure in the Wilderness

Fluent Fiction – Welsh www.FluentFiction.org/Welsh Story Transcript: Cy: Roedd hi’n ddiwrnod braf yn Eryri. En: It was a fine day in Snowdonia. Cy: Daeth Aneira, Dylan a Carys yno i gerdded yn y parciau gwyrddlas. En: Aneira, Dylan, and Carys had come there to walk in the green parks. Cy: Roedd y tri ffrind yn…

Read More

A Market Journey: Crafting the Perfect Traditional Welsh Soup

Fluent Fiction – Welsh www.FluentFiction.org/Welsh Story Transcript: Cy: Yn y farchnad yng Nghaerdydd, roedd pobl yn brysur yn cerdded rhwng y stondinau lliwgar. En: In the market in Cardiff, people were busily walking between the colorful stalls. Cy: Roedd yr awyr yn llawn blasau a synau. En: The air was full of flavors and sounds.…

Read More

Adventure and Adversity: Hiking Mishap in Snowdonia

Fluent Fiction – Welsh www.FluentFiction.org/Welsh Story Transcript: Cy: Ar y bore cynnar, roedd yr awyr yn glir a’r heulwen yn disgleirio dros Barc Cenedlaethol Eryri. En: On the early morning, the sky was clear and the sunshine was gleaming over Snowdonia National Park. Cy: Roedd Carys a Dylan yn cerdded i fyny’r mynyddoedd gyda balchder…

Read More

A Picnic Predicament: The Great Snowdonia Snack Surprises

Fluent Fiction – Welsh www.FluentFiction.org/Welsh Story Transcript: Cy: O dan awyr las a haul cynnes, cychwynnodd Carys, Geraint, a Rhys eu hantur. En: On a day of blue skies and warm sunshine, Carys, Geraint, and Rhys began their adventure. Cy: Penderfynon nhw ymweld â Pharc Cenedlaethol Eryri. En: They decided to visit Snowdonia National Park.…

Read More

Rediscovering Roots: A Family Adventure in Snowdonia

Fluent Fiction – Welsh www.FluentFiction.org/Welsh Story Transcript: Cy: Ymhell yn y Parc Cenedlaethol Eryri, roedd lle o harddwch anghyffredin. En: Deep within Snowdonia National Park, there was a place of extraordinary beauty. Cy: Dyma le y ymgasglodd y teulu i ailgydio yn eu gwreiddiau a’u treftadaeth. En: This was the spot where the family gathered…

Read More

Eira’s Harrowing Climb: A Tale of Survival on Snowdonia

Fluent Fiction – Welsh www.FluentFiction.org/Welsh Story Transcript: Cy: Roedd awyr yn glir. En: The sky was clear. Cy: Roedd dringwr yn paratoi. En: A climber was preparing. Cy: Ei enw hi oedd Eira. En: Her name was Eira. Cy: Roedd hi’n gyffrous a phryderus. En: She was excited and anxious. Cy: Snowdonia oedd y lle.…

Read More

Exploring Snowdonia: A Journey Through Nature and History

Fluent Fiction – Welsh www.FluentFiction.org/Welsh Story Transcript: Cy: Roedd y bore’n oer ac yn niwlog yn Parc Cenedlaethol Eryri. En: The morning was cold and foggy in the Snowdonia National Park. Cy: Roedd lleuad felen yn llechu y tu ôl i’r mynyddoedd wrth i’r dydd newydd ddechrau. En: A yellow moon was hiding behind the…

Read More

Sunshine Strolls: A Perfect Day at Cardiff Market

Fluent Fiction – Welsh www.FluentFiction.org/Welsh Story Transcript: Cy: Y bore Sadwrn hwnnw, roedd y haul yn tywynnu’n braf dros Gaerdydd. En: That Saturday morning, the sun was shining beautifully over Cardiff. Cy: Roedd Carys a Dylan yn cerdded law yn llaw drwy Ganolbwynt Marchnad Caerdydd. En: Carys and Dylan were walking hand in hand through…

Read More