Mischief at the Cliffs: A Leprechaun Tale

Fluent Fiction – Irish www.FluentFiction.org/Irish Story Transcript: Ga: Lá breá gréine a bhí ann agus bhí Aoife ag siúl thar nóis na hailleanna mórthaibhseach ag Garranta Mhór na hÉireann, na hAillte an Mhothair. En: It was a beautiful sunny day, and Aoife was walking over the majestic cliffs at the Giant’s Causeway in Ireland, the…

Read More

Mistaken Identity: A Hillside Misadventure

Fluent Fiction – Irish www.FluentFiction.org/Irish Story Transcript: Ga: Lá breá gréine a bhí ann, agus bhí an ghaoth ag séideadh go séimh thar bharr na n-aillte. En: It was a beautiful sunny day, and the gentle wind was blowing over the hills. Ga: Bhí Eileen, cailín óg le gruaig fhada rua, imithe ar cuairt chuig…

Read More

Winds of Friendship: A Cliffs of Moher Tale

Fluent Fiction – Irish www.FluentFiction.org/Irish Story Transcript: Ga: Lá amháin, bhí Aoife, Seán, agus Niamh ag siúl ar bhruach na hAille. En: One day, Aoife, Seán, and Niamh were walking by the Cliffs of Moher. Ga: Bhí an ghrian ag scoilteadh na gcloch agus an ghaoth ciúin go leor ar dtús. En: The sun was…

Read More

Kiss of Wit: A Comical Blarney Stone Quest

Fluent Fiction – Irish www.FluentFiction.org/Irish Story Transcript: Ga: Lá breá samhraidh a bhí ann, agus bhí an ghrian ag scoilteadh na gcloch. En: It was a beautiful summer’s day, and the sun was splitting the stones. Ga: Bhí Finnegan agus Aoife ar a mbealach go dtí na hAillte Móra, áit a raibh radharcanna áille ag…

Read More

Kissed Awake: Love & Legends in Ireland

Fluent Fiction – Irish www.FluentFiction.org/Irish Story Transcript: Ga: Bhí lá geal earraigh ann agus an ghrian ag spalpadh síos ar Chaisleán na Blarnan. En: It was a bright spring day and the sun was shining down on Blarney Castle. Ga: Bhí trí chairde óga – Seamus, Aoife, agus Declan – ag siúl go meidhreach trí…

Read More

Seagull Swipes Selfie at Irish Cliffs!

Fluent Fiction – Irish www.FluentFiction.org/Irish Story Transcript: Ga: Lá breá geal a bhí ann nuair a thaisteal Seamus, Aoife, agus Padraig go dtí na hAillte Móra. En: It was a beautiful bright day when Seamus, Aoife, and Padraig traveled to the Cliffs of Moher. Ga: Bhí spiorad eachtraíochta agus gáire sa spéir agus iad ag…

Read More

Magic in Munster: A Test of Friendship

Fluent Fiction – Irish www.FluentFiction.org/Irish Story Transcript: Ga: Lá breá gréine a bhí ann i gCúige Mumhan. En: It was a beautiful sunny day in the province of Munster. Ga: Bhí triúr cairde, Siobhán, Seán agus Caoimhe, ag siúl ar bhóithre cúnga i ndeisceart na hÉireann, agus iad ar thóir eachtraíochta. En: Three friends, Siobhán,…

Read More

Seagulls vs. Picnic: A Seaside Adventure

Fluent Fiction – Irish www.FluentFiction.org/Irish Story Transcript: Ga: Ar maidin álainn i mí Bealtaine, bhí Seamus agus Aoife ag dul ar turas speisialta go hÁilleáin Mhothair. En: On a beautiful morning in May, Seamus and Aoife were going on a special trip to Mhothair Island. Ga: Bhí ceapaireacha, ubh píce, agus fianáin seacláide i mála…

Read More

The Heartwarming Misstep at Dublin’s Pub

Fluent Fiction – Irish www.FluentFiction.org/Irish Story Transcript: Ga: Lá fuar geimhridh a bhí ann, agus bhí gach duine ag iarraidh teolaí a fháil i dteach tábhairne cluthar i lár Bhaile Átha Cliath. En: It was a cold winter’s day, and everyone was trying to find warmth in a cozy pub in the heart of Dublin.…

Read More

When Sean Mistook a Sheep for a Friend!

Fluent Fiction – Irish www.FluentFiction.org/Irish Story Transcript: Ga: Lá amháin, i lár na hÉireann, bhí teach tábhairne beag cluthar ann. En: One time, in the middle of Ireland, there was a cozy little pub. Ga: B’é Sean an teachtaire ansiúd, b’aoibhinn leis scéalaíocht agus greann. En: Sean was the bartender there, who loved storytelling and…

Read More