The Tale of Triumph: Conquering ‘grzegorzbrzęczyszczykiewicz’

Fluent Fiction – Polish www.FluentFiction.org/Polish Story Transcript: Pl: Raz na ulicach Krakowa coś się wydarzyło. En: Once something happened on the streets of Krakow. Pl: Katarzyna szła jak zwykle do pracy. En: Katarzyna was walking as usual to work. Pl: Była to mglista, chłodna jesień. En: It was a foggy, chilly autumn day. Pl: Prowadziła…

Read More

The Borscht Affair: A Betrothal’s Bewitching Blunder

Fluent Fiction – Polish www.FluentFiction.org/Polish Story Transcript: Pl: Był jednolicie szary dzień w Krakowie, lecz nastrój w Starej Zajezdni w którym miało być wesele był przeciwny. En: It was a uniformly gray day in Krakow, but the atmosphere at the Old Depot, where the wedding was to take place, was the opposite. Pl: Katarzyna, teraz…

Read More

The Power of Tongue-Twisters: A Tale of Laughter and Unity in Krakow

Fluent Fiction – Polish www.FluentFiction.org/Polish Story Transcript: Pl: W Krakowie miało miejsce coś niesamowitego! En: In Krakow, something amazing happened! Pl: Często zdarzało się tam spotkać obcokrajowców, ale to nie przebiegało zwykle. En: It was common to encounter foreigners there, but it was not always easy. Pl: Skup się na historii Katarzyny, Jakuba i Agnieszki.…

Read More

The Puzzle Whisperer: A Teacher’s Journey to Engaging Lessons

Fluent Fiction – Polish www.FluentFiction.org/Polish Story Transcript: Pl: Katarzyna to nauczycielka języka polskiego ze szkoły podstawowej w Krakowie. En: Katarzyna is a Polish language teacher at an elementary school in Krakow. Pl: Ten dzień był dla niej wyjątkowy. En: This day was special for her. Pl: W końcu miała zamiar przedstawić swoje ukochane łamigłówki językowe…

Read More

Fun and Triumph: The Polish Tongue Twister Challenge

Fluent Fiction – Polish www.FluentFiction.org/Polish Story Transcript: Pl: Pewnego słonecznego dnia w Warszawie, na Placu Zamkowym, dwójka przyjaciół, Aleksandra i Wojciech, spotkali się by porozmawiać i cieszyć się pięknem polskiej stolicy. En: On a sunny day in Warsaw, at the Castle Square, two friends, Aleksandra and Wojciech, met to chat and enjoy the beauty of…

Read More

Translating the Quirks of the Polish Language: A Day in Krakow

Fluent Fiction – Polish www.FluentFiction.org/Polish Story Transcript: Pl: Był piękny, słoneczny dzień w Krakowie. En: It was a beautiful, sunny day in Krakow. Pl: Kasia, Paweł i Anna spotkali się na Rynku Głównym, by zorganizować spotkanie z obcokrajowcami. En: Kasia, Paweł, and Anna met at the Main Market Square to organize a meeting with foreigners.…

Read More

Lost in Krakow: A Culinary and Historical Adventure

Fluent Fiction – Polish www.FluentFiction.org/Polish Story Transcript: Pl: W Krakowie mała uliczka wije się jak wąż. En: In Krakow, a small alley winds like a snake. Pl: Tu mieszkają nasza bohaterka Katarzyna i jej brat Wojciech. En: Our hero Katarzyna and her brother Wojciech live here. Pl: Są tu od wczoraj, bo chcieli spróbować pierogów…

Read More

The Tale of the Coats: A Sunday Party Mishap

Fluent Fiction – Polish www.FluentFiction.org/Polish Story Transcript: Pl: Konkretnie mówiąc, nie byłoby to niedzielne popołudnie, gdyby Weronika i Jakub nie wybrali się na zwariowaną imprezę w centrum Warszawy. En: Specifically speaking, it wouldn’t have been a Sunday afternoon if Weronika and Jakub hadn’t gone to a crazy party in downtown Warsaw. Pl: Kto to widział!…

Read More

The Jacket Swap: A Tale of Laughter and Friendship

Fluent Fiction – Polish www.FluentFiction.org/Polish Story Transcript: Pl: W Krakowie, w gwarnym lokalu na Rynku Głównym, odbywała się wielka impreza. En: In Krakow, at a lively establishment on the Main Market Square, a big party was taking place. Pl: Na imprezę przybyli Aleksandra, Jan i Anna. En: Aleksandra, Jan, and Anna attended the party. Pl:…

Read More

The Umbrella Swap: A Rainy Day Turned Hilarious Adventure

Fluent Fiction – Polish www.FluentFiction.org/Polish Story Transcript: Pl: Był zwykły deszczowy wtorek w Warszawie. En: It was an ordinary rainy Tuesday in Warsaw. Pl: Jakub, wysoki brunet z wąsami, siedział pod starym dębem w parku Saskim, trzymając w ręku czerwony parasol. En: Jakub, a tall brunette with a mustache, sat under an old oak tree…

Read More