Unexpected Polka: A Castle Tour’s Hilarious Mishap

Fluent Fiction – Slovak www.FluentFiction.org/Slovak Story Transcript: Sk: Bratislava je krásne mesto, známe svojím hradom. En: Bratislava is a beautiful city, known for its castle. Sk: V nedávny sobotný deň sa Marek, Jana a Lukáš rozhodli navštíviť Bratislavský hrad. En: On a recent Saturday, Marek, Jana, and Lukáš decided to visit Bratislava Castle. Sk: Vstupovali…

Read More

Slovakia’s Lunar Leap: The Historic Opening of Luna-Slovakia

Fluent Fiction – Slovak www.FluentFiction.org/Slovak Story Transcript: Sk: Martin, Zuzana a Jakub stáli na nádvorí hradu Bratislava. En: Martin, Zuzana, and Jakub stood in the courtyard of Bratislava Castle. Sk: Bolo krásne ráno. En: It was a beautiful morning. Sk: Slnečné lúče osvetlovali staré múry hradu. En: Sunrays illuminated the old castle walls. Sk: Ľudia…

Read More

Marek’s Historic Journey: A Young Boy’s Day at Bratislava Castle

Fluent Fiction – Slovak www.FluentFiction.org/Slovak Story Transcript: Sk: V Bratislave, za starým hradom, sa pripravoval dôležitý deň pre mladého chlapca menom Marek. En: In Bratislava, behind the old castle, an important day was being prepared for a young boy named Marek. Sk: Marek mal prezentáciu na tému histórie Slovenska. En: Marek had a presentation on…

Read More

Spring Splendor: Love and Traditions in the Tatras Festival

Fluent Fiction – Slovak www.FluentFiction.org/Slovak Story Transcript: Sk: V krásnom Tatrách, na jar, sa konal tradičný festival. En: In the beautiful Tatras, a traditional festival took place in spring. Sk: Ján a Zuzana sa tešili na tento deň. En: Ján and Zuzana were looking forward to this day. Sk: Ráno sa prebudili s úsmevom. En:…

Read More

A Journey to Spišský Hrad: Friendship and Unexpected Challenges

Fluent Fiction – Slovak www.FluentFiction.org/Slovak Story Transcript: Sk: Spišský Hrad sa týčil na kopci ako mocný ochranca. En: Spišský Hrad loomed on the hill as a mighty guardian. Sk: Jozef, Zuzana a Marek sa rozhodli ísť na výlet. En: Jozef, Zuzana, and Marek decided to go on a trip. Sk: Slnko svietilo a obloha bola…

Read More

Unexpected Wedding Crasher Adventure at Bratislava Castle

Fluent Fiction – Slovak www.FluentFiction.org/Slovak Story Transcript: Sk: Bratislava dýcha históriou a tajomstvami. En: Bratislava breathes history and mystery. Sk: V jedno letné ráno sa trojica priateľov, Jana, Marek a Lukáš, rozhodli vyraziť na výlet do bratislavského hradu. En: On a summer morning, a trio of friends, Jana, Marek, and Lukáš, decided to take a…

Read More

An Unforgettable Day at Bratislava Castle: Jozef’s Adventure

Fluent Fiction – Slovak www.FluentFiction.org/Slovak Story Transcript: Sk: Na vrcholkoch krásneho mesta Bratislavy sa hrdo týči Bratislavský hrad. En: On the heights of the beautiful city of Bratislava proudly stands Bratislava Castle. Sk: V ten deň bolo slnečno a veselo. En: That day was sunny and cheerful. Sk: Turisti sa hemžili v hrade a všade…

Read More

Mistaken Guide: A Wander in Bratislava

Fluent Fiction – Slovak www.FluentFiction.org/Slovak Story Transcript: Sk: Lukáš sa potil na slnečnom námestí v Bratislave. En: Lukáš was sweating in the sunny square in Bratislava. Sk: Turisti okolo neho prechádzali a tešili sa na dobrodružstvá v Starom Meste. En: Tourists walked past him, looking forward to adventures in the Old Town. Sk: Lukáš práve…

Read More

Umbrella Tales: Friendship in a Storm

Fluent Fiction – Slovak www.FluentFiction.org/Slovak Story Transcript: Sk: Bola raz jedna ulica v Bratislave, kde si ľudia vždy pomáhali. En: Once upon a time, there was a street in Bratislava where people always helped each other. Sk: Na tejto ulici žila Jana spolu so svojimi priateľmi Matejom a Lukášom. En: Jana lived on this street…

Read More

Morning Mix-Up: Cappuccino Chaos Unfolds

Fluent Fiction – Slovak www.FluentFiction.org/Slovak Story Transcript: Sk: Na úplnom začiatku sa svet prebudil do nového dňa a Bratislava’s Old Town s ním. En: At the very beginning, the world woke up to a new day, and Bratislava’s Old Town with it. Sk: Na hlavnom námestí, kde sa cítil duch histórie v každej dlaždici, sa…

Read More