The Laugh-Inducing Discount: A Tale from the Fish Market in Bergen

In this episode, we'll dive into the heartwarming story of Lars, who used a joke to secure a discounted salmon at the bustling fish market, reminding us all of the power of humor in unexpected places.

Nb: Solstrålene trengte gjennom de lave skyene og lyste opp det trange, travle fiskemarkedet i Bergen.
En: The sun rays penetrated through the low clouds and illuminated the narrow, bustling fish market in Bergen.

Nb: Det var der vi møter Lars, en mann med et enkelt ønske om en stor, fersk laks.
En: It was there that we meet Lars, a man with a simple wish for a large, fresh salmon.

Nb: Han stod foran en fiskebod, nysgjerrig på prisen på den store glinsende fisken som lå foran ham.
En: He stood in front of a fish stall, curious about the price of the big shimmering fish laid out before him.

Nb: "Beklager, men dette er litt dyrt for meg", sa Lars til ekspeditøren, en mann med grove hender, røde kinn og et bredt smil.
En: "Sorry, but this is a bit expensive for me," Lars said to the attendant, a man with rough hands, rosy cheeks, and a wide smile.

Nb: Ekspeditøren lo kort, "Vel, alle vil ha laks, men ingen vil betale prisen.
En: The attendant chuckled briefly, "Well, everyone wants salmon, but no one wants to pay the price."

Nb: "Lars klødde seg i bakhodet, han virkelig ønsket den fisken.
En: Lars scratched his head, he really wanted that fish.

Nb: Plutselig, i et øyeblikk av inspirasjon, sa han, "Hva om jeg kan få deg til å le med en vits?
En: Suddenly, in a moment of inspiration, he said, "What if I can make you laugh with a joke?

Nb: Vil du gi meg en liten rabatt da?
En: Would you give me a little discount then?"

Nb: "Ekspeditøren så overrasket på ham, men deretter nikket han.
En: The attendant looked surprised at him, but then nodded.

Nb: "Jeg setter pris på en god latter, så hvorfor ikke?
En: "I appreciate a good laugh, so why not?

Nb: Gi det et skudd.
En: Give it a shot."

Nb: "Lars klarte nesten ikke stoppe smilet som bredte seg over ansiktet hans.
En: Lars could hardly contain the smile spreading across his face.

Nb: "Hva kaller du en fisk uten øyne?
En: "What do you call a fish without eyes?"

Nb: ", spurte han.
En: he asked.

Nb: Ekspeditøren rynket øyenbrynene, tenkte dypt før han gav opp.
En: The attendant furrowed his eyebrows, pondered deeply before giving up.

Nb: "Jeg aner ikke, hva da?
En: "I don't know, what?"

Nb: "Lars kunne ikke hjelpe, men spre et bredere smil.
En: Lars couldn't help but widen his smile.

Nb: "Fsh!
En: "Fsh!"

Nb: ", utbrøt han.
En: he exclaimed.

Nb: Et øyeblikks stillhet fulgte, og deretter brøt ekspeditøren ut i hjertelig latter.
En: A moment of silence followed, and then the attendant burst into hearty laughter.

Nb: Hele fiskemarkedet stirret på de to som lo hjertelig midt i et hav av travle kunder, lukten av fisk, og lyden av sjømåker som kretset over hodene deres.
En: The whole fish market stared at the two of them laughing heartily amidst a sea of busy customers, the smell of fish, and the sound of seagulls circling above their heads.

Nb: Kort tid etter, vinket ekspeditøren ham mot seg.
En: Shortly after, the attendant waved him over.

Nb: "Bare for den vitsen, Lars.
En: "Just for that joke, Lars.

Nb: Her får du en rabatt på laksen.
En: Here, you'll get a discount on the salmon."

Nb: "Og slik var det Lars gikk hjem med fisken han hadde ønsket seg, for en litt rimeligere pris, og med en god latter å huske på.
En: And so it was that Lars went home with the fish he had desired, for a slightly reduced price, and with a good laugh to remember.

Nb: Det var en lys dag fylt med latter på fiskemarkedet i Bergen, en dag da alle fikk vite at humor har en verdi, selv på steder der den minst forventes.
En: It was a bright day filled with laughter at the fish market in Bergen, a day when everyone learned that humor has value, even in places where it is least expected.