A Celebration at Prague Castle: A Family’s Love and Legacy

In this episode, we'll join Jan and Eva at Prague Castle for a heartfelt family celebration, honoring their grandparents' enduring love with flowers, cake, music, and unforgettable fireworks.

Cs: Jan a Eva stáli před Pražským hradem.
En: Jan and Eva stood in front of Prague Castle.

Cs: Bylo to krásné ráno.
En: It was a beautiful morning.

Cs: Slunce svítilo a ptáci zpívali.
En: The sun was shining and the birds were singing.

Cs: Jan držel květiny.
En: Jan was holding flowers.

Cs: Eva měla velkou krabici s dortem.
En: Eva had a large box with a cake.

Cs: Oba byli nervózní.
En: Both were nervous.

Cs: Dnes byla velká oslava, výročí svatby prarodičů.
En: Today was a big celebration, their grandparents' wedding anniversary.

Cs: Hrad byl plný lidí.
En: The castle was full of people.

Cs: Celá rodina se sešla.
En: The whole family had gathered.

Cs: Strýcové, tety, bratranci a sestřenice.
En: Uncles, aunts, cousins.

Cs: Všichni se smáli a povídali si.
En: Everyone was laughing and chatting.

Cs: Jan a Eva se připojili k ostatním.
En: Jan and Eva joined the others.

Cs: Prarodiče seděli uprostřed nádvoří.
En: The grandparents sat in the middle of the courtyard.

Cs: Dědeček měl na sobě starý dobrý oblek.
En: Grandfather wore his good old suit.

Cs: Babička měla krásné červené šaty.
En: Grandmother wore a beautiful red dress.

Cs: Jan dal babičce květiny.
En: Jan gave the flowers to grandmother.

Cs: „Pro tebe, babi!
En: "For you, grandma!"

Cs: “ řekl s úsměvem.
En: he said with a smile.

Cs: Babička byla dojatá.
En: Grandmother was touched.

Cs: „Jsi tak hodný, Janku,“ řekla a objala ho.
En: "You are so kind, Jan," she said and hugged him.

Cs: Eva otevřela krabici s dortem.
En: Eva opened the box with the cake.

Cs: Všichni tleskali.
En: Everyone clapped.

Cs: Dort byl velký a krásný.
En: The cake was big and beautiful.

Cs: Měl padesát svíček.
En: It had fifty candles.

Cs: Někdo přinesl kytaru.
En: Someone brought a guitar.

Cs: Začala hudba a všichni zpívali.
En: Music started and everyone sang.

Cs: Prarodiče tančili.
En: The grandparents danced.

Cs: Byli šťastní.
En: They were happy.

Cs: Dědeček políbí babičku.
En: Grandfather kissed grandmother.

Cs: „Miluji tě,“ řekl.
En: "I love you," he said.

Cs: Babička se usmála.
En: Grandmother smiled.

Cs: „A já tebe,“ odpověděla.
En: "And I love you," she replied.

Cs: Večer začali pouštět ohňostroj.
En: In the evening, they started the fireworks.

Cs: Obloha byla plná barev.
En: The sky was full of colors.

Cs: Všichni se dívali a jásali.
En: Everyone watched and cheered.

Cs: Byla to krásná podívaná.
En: It was a beautiful spectacle.

Cs: Jan se podíval na Evu.
En: Jan looked at Eva.

Cs: „Jsem rád, že jsme tady,“ řekl.
En: "I'm glad we're here," he said.

Cs: Eva přikývla.
En: Eva nodded.

Cs: „Já taky,“ odpověděla.
En: "Me too," she replied.

Cs: Když ohňostroj skončil, všichni se pomalu rozcházeli.
En: When the fireworks ended, everyone slowly dispersed.

Cs: Jan a Eva pomáhali uklidit.
En: Jan and Eva helped clean up.

Cs: Bylo to dlouhý, ale krásný den.
En: It had been a long but beautiful day.

Cs: Dnes oslavili nejen prarodiče, ale i celou rodinu a lásku.
En: Today they celebrated not only their grandparents, but the whole family and love.

Cs: Nakonec se Jan a Eva rozloučili s prarodiči.
En: Finally, Jan and Eva said goodbye to their grandparents.

Cs: „Děkujeme za všechno,“ řekli.
En: "Thank you for everything," they said.

Cs: Babička a dědeček se usmáli.
En: Grandmother and grandfather smiled.

Cs: „Děkujeme vám, že jste přišli,“ odpověděli.
En: "Thank you for coming," they replied.

Cs: Jan a Eva odešli domů, unavení, ale šťastní.
En: Jan and Eva went home, tired but happy.

Cs: Věděli, že tento den si budou pamatovat navždy.
En: They knew they would remember this day forever.