A Forkful of Friendship: A Krakow Adventure

Fluent Fiction – Polish
www.FluentFiction.org/Polish
Story Transcript:
Pl: Katarzyna i Marek byli na wakacjach w Krakowie.
En: Katarzyna and Marek were on vacation in Krakow.

Pl: Poszli do restauracji, aby spróbować tradycyjnych polskich pierogów.
En: They went to a restaurant to try traditional Polish dumplings.

Pl: Kiedy nakłuli kawałek, nie potrafili trzymać pałeczek w dłoniach.
En: When they pricked a piece, they couldn’t hold chopsticks in their hands.

Pl: Rozładowali swoje pierogi na stół.
En: They unloaded their dumplings on the table.

Pl: Wszyscy w restauracji się na nich śmiali.
En: Everyone in the restaurant was laughing at them.

Pl: Katarzyna była zawstydzona.
En: Catherine was ashamed.

Pl: Marek się śmiał, ale tylko po to, aby pocieszyć Katarzynę.
En: Mark laughed, but only to console Catherine.

Pl: W końcu, ich obok usiedli dwaj mężczyźni z koszykiem pełnym chleba.
En: Finally, two men with a basket full of bread sat down next to them.

Pl: Zauważyli, że trochę wstydzą się jeść pałeczkami.
En: They noticed that they were a little embarrassed to eat with chopsticks.

Pl: “Mam dla was coś, co sprawi, że będziecie w stanie zjeść swój posiłek,” powiedział starszy z mężczyzn.
En: “I have something for you that will make you able to eat your meal,” said the older man.

Pl: Wyciągnął widelec ze swojego koszyka chleba i podał go Katarzynie.
En: He took a fork out of his bread basket and handed it to Catherine.

Pl: “On pomagał mi przetrwać podczas mojego pierwszego dnia nauczenia się jedzenia pałeczkami,” powiedział.
En: “He helped me get through my first day learning to eat with chopsticks,” he said.

Pl: Katarzyna i Marek użyli widelca, aby docenić swoje pierogi, a mężczyźni obok byli zachwyceni.
En: Katarzyna and Marek used a fork to appreciate their dumplings and the men next to them were delighted.

Pl: “To było pyszne!”
En: “It was delicious!”

Pl: powiedział Marek.
En: said Mark.

Pl: Katarzyna i Marek byli zadowoleni, że poznali nowych przyjaciół z Krakowa i odkryli rozwiązanie dla swojego problemu z jedzeniem pałeczkami.
En: Katarzyna and Marek were glad that they met new friends from Krakow and found a solution to their problem with eating with chopsticks.

Vocabulary Words:
wakacje : vacation
Kraków : Krakow
restauracja : restaurant
tradycyjne : traditional
polskie pierogi : Polish dumplings
pałeczki : chopsticks
trzymać : to hold
rozładowali : unloaded
stół : table
śmiał się : laughing
zawstydzona : ashamed
pocieszyć : console
koszyk : basket
chleb : bread
wstydzą się : embarrassed
wstanie : able
posiłek : meal
starszy mężczyzna : older man
widelec : fork
przetrwać : get through
zachwyceni : delighted
pyszne : delicious
poznali : met
nowych przyjaciół : new friends
rozwiązanie : solution
problem : problem
znaleźli : found
jedzenie : eating