A Magical Lucia Day in Gamla Stan: Tradition and Friendship

In this episode, we'll journey to a snow-covered Stockholm where Johanna, Erik, and Karin practice for the Lucia procession, overcoming challenges and creating unforgettable memories.

Sv: En kall vinterdag i Stockholm samlades Johanna, Erik och Karin i Gamla Stan.
En: A cold winter day in Stockholm, Johanna, Erik, and Karin gathered in Gamla Stan.

Sv: Snön föll mjukt och täckte de gamla gatorna med ett vitt täcke.
En: The snow fell softly, covering the old streets with a white blanket.

Sv: "Vi måste öva för Lucia-tåget," sa Johanna bestämt.
En: "We need to practice for the Lucia procession," said Johanna firmly.

Sv: Hon bar redan sin vita luciaklänning.
En: She was already wearing her white Lucia gown.

Sv: "Ja, vi har inte mycket tid kvar," svarade Erik och plockade upp en sångbok.
En: "Yes, we don't have much time left," replied Erik, picking up a songbook.

Sv: Han skulle vara stjärngosse.
En: He was going to be a star boy.

Sv: Karin, som hade en elektrisk ljuskrona på huvudet, nickade.
En: Karin, who had an electric crown on her head, nodded.

Sv: Hon var deras Lucia.
En: She was their Lucia.

Sv: Skolan låg bara några kvarter bort.
En: The school was just a few blocks away.

Sv: Fönstren glittrade av juldekorationer.
En: The windows glittered with Christmas decorations.

Sv: Inne i skolan var det varmt och doftade av pepparkakor och glögg.
En: Inside the school, it was warm and smelled of gingerbread and mulled wine.

Sv: Johannes och Eriks mamma hade bakat det kvällen innan.
En: Johanna's and Erik's mom had baked them the night before.

Sv: "Vi börjar med 'Sankta Lucia'," föreslog Johanna.
En: "Let's start with 'Santa Lucia'," Johanna suggested.

Sv: De ställde sig i en cirkel och började sjunga.
En: They stood in a circle and began to sing.

Sv: Deras röster ekade genom klassrummet.
En: Their voices echoed through the classroom.

Sv: "Sankta Lucia, ljusklara hägring."
En: "Santa Lucia, light-bright mirage."

Sv: Men något var fel.
En: But something was wrong.

Sv: Erik tappade bort sig i sången och stannade upp.
En: Erik lost his place in the song and stopped.

Sv: Johanna slutade sjunga och såg på honom.
En: Johanna stopped singing and looked at him.

Sv: "Är du okej?"
En: "Are you okay?"

Sv: Erik suckade.
En: Erik sighed.

Sv: "Jag glömmer alltid orden."
En: "I always forget the words."

Sv: Karin lade en hand på hans axel.
En: Karin placed a hand on his shoulder.

Sv: "Vi hjälper dig," sa hon.
En: "We’ll help you," she said.

Sv: Tillsammans gick de igenom sången långsamt.
En: Together, they went through the song slowly.

Sv: Efter en timmes övning, kunde Erik alla orden.
En: After an hour of practice, Erik knew all the words.

Sv: Hans osäkerhet försvann.
En: His uncertainty vanished.

Sv: På Lucia-dagen samlades alla i skolan.
En: On Lucia Day, everyone gathered at the school.

Sv: Föräldrar och syskon fyllde gympasalen.
En: Parents and siblings filled the gymnasium.

Sv: Det var mörkt, och bara ljusen från Lucia-tåget lyste upp rummet.
En: It was dark, and only the candles from the Lucia procession lit up the room.

Sv: Johanna, Erik och Karin gick längst fram i tåget.
En: Johanna, Erik, and Karin led the procession.

Sv: Alla kunde sina roller.
En: Everyone knew their roles.

Sv: När de började sjunga, lyfte deras röster och fyllde rummet med magi.
En: When they began singing, their voices rose and filled the room with magic.

Sv: Erik log när han sjöng varje ord korrekt.
En: Erik smiled as he sang every word correctly.

Sv: Efteråt applåderade alla.
En: Afterwards, everyone applauded.

Sv: Erik kände sig stolt över sig själv och sina vänner.
En: Erik felt proud of himself and his friends.

Sv: "Vi gjorde det!"
En: "We did it!"

Sv: sa Johanna glatt.
En: Johanna said happily.

Sv: "Ja," sa Erik med ett brett leende.
En: "Yes," said Erik with a wide smile.

Sv: "Tack för er hjälp."
En: "Thank you for your help."

Sv: Och så slutade en lyckad Lucia-upplevelse i Gamla Stan.
En: And so ended a successful Lucia experience in Gamla Stan.

Sv: De visste att de alltid skulle minnas den här speciella dagen.
En: They knew they would always remember this special day.