A Splash of Laughter: The Canal Mishap in Amstelveen

In this episode, we'll dive into the heartwarming tale of a spontaneous selfie gone wrong, leading to a cascade of laughter and valuable life lessons in the charming village of Amstelveen.

Nl: Maarten en Lotte wonen in Amstelveen.
En: Maarten and Lotte live in Amstelveen.

Nl: Amstelveen glimt in de lentezon, het is altijd fris en groen.
En: Amstelveen sparkles in the spring sun, it's always fresh and green.

Nl: De grachten zijn helderblauw.
En: The canals are clear blue.

Nl: Maarten en Lotte houden van hun dorp.
En: Maarten and Lotte love their village.

Nl: Ze hebben hier hun favoriete plekjes, zoals de wilgenboom bij de gracht.
En: They have their favorite spots here, like the willow tree near the canal.

Nl: Ze zitten er graag en kijken naar de eendjes.
En: They like to sit there and watch the ducks.

Nl: Op een dag wilde Maarten een foto maken.
En: One day, Maarten wanted to take a picture.

Nl: Hij had een nieuwe telefoon, een heel mooie.
En: He had a new phone, a very nice one.

Nl: Hij wilde een selfie met Lotte, bij hun wilgenboom.
En: He wanted to take a selfie with Lotte, by their willow tree.

Nl: Ze lachten en poseerden.
En: They laughed and posed.

Nl: Maarten maakte een stap achteruit.
En: Maarten took a step back.

Nl: Maar hij lette niet op.
En: But he wasn't paying attention.

Nl: Hij stapte in de gracht!
En: He stepped into the canal!

Nl: Plons, daar ging Maarten, met zijn mooie nieuwe telefoon.
En: Splash, there went Maarten, with his beautiful new phone.

Nl: Lotte schrok.
En: Lotte was shocked.

Nl: Maar Maarten kwam lachend boven.
En: But Maarten resurfaced laughing.

Nl: Hij was nat, zijn haren plakten aan zijn gezicht.
En: He was wet, his hair stuck to his face.

Nl: Zijn mooie nieuwe telefoon was wel stuk, maar hij kon er om lachen.
En: His beautiful new phone was broken, but he could laugh about it.

Nl: De mensen in Amstelveen lachten ook.
En: The people in Amstelveen also laughed.

Nl: Ze kwamen kijken bij de gracht.
En: They came to see by the canal.

Nl: Ze zagen Maarten, nat en lachend.
En: They saw Maarten, wet and laughing.

Nl: Ze lachten om hem en met hem.
En: They laughed at him and with him.

Nl: Niemand was boos om hun gelach, want het was een vriendelijk gelach.
En: Nobody was angry about their laughter, because it was a friendly laughter.

Nl: Lotte hielp Maarten uit de gracht.
En: Lotte helped Maarten out of the canal.

Nl: Ze deed alsof ze boos was.
En: She pretended to be angry.

Nl: Maar ze was blij dat Maarten veilig was.
En: But she was happy that Maarten was safe.

Nl: Ze kreeg een warm gevoel in haar buik.
En: She felt a warm feeling in her stomach.

Nl: Die dag leerde Maarten iets belangrijks.
En: That day, Maarten learned something important.

Nl: Hij leerde dat het niet erg is om fouten te maken.
En: He learned that it's not a big deal to make mistakes.

Nl: Ook als mensen lachen.
En: Even when people laugh.

Nl: Soms is het juist goed, want het maakt iedereen blij.
En: Sometimes it's even good, because it makes everyone happy.

Nl: En hij leerde nog iets: altijd opletten als je bij een gracht staat!
En: And he learned something else: always pay attention when you're by a canal!

Nl: Maarten en Lotte gingen naar huis.
En: Maarten and Lotte went home.

Nl: Daar vertelden ze het verhaal.
En: There, they told the story.

Nl: Iedereen lachte weer.
En: Everyone laughed again.

Nl: Het was een goede dag in Amstelveen, vol gelach en blijheid.
En: It was a good day in Amstelveen, full of laughter and happiness.

Nl: En Maarten?
En: And Maarten?

Nl: Die kocht, een beetje wijzer, een nieuwe telefoon.
En: A little wiser, he bought a new phone.

Nl: Deze liet hij niet meer vallen in de gracht.
En: He didn't drop it in the canal anymore.

Nl: Hij maakte nog veel selfies met Lotte, maar niet meer bij de gracht.
En: He took many more selfies with Lotte, but not by the canal.

Nl: Ze hadden een nieuwe favoriete plek gevonden, veilig op het droge.
En: They had found a new favorite spot, safe and dry.

Nl: En iedereen in Amstelveen?
En: And everyone in Amstelveen?

Nl: Die lachen nog steeds als ze denken aan de dag dat Maarten in de gracht viel.
En: They still laugh when they think about the day Maarten fell in the canal.