A Wet Encounter: From Canal Splash to Unexpected Love

In this episode, we'll dive into the unexpected love story that began with a splash and turned into a heartwarming tradition of canal bathing in Copenhagen.

Da: Det er en kølig dag i København.
En: It's a chilly day in Copenhagen.

Da: Lars er på vej til arbejde på sin cykel langs Den Sorte Diamant.
En: Lars is on his way to work on his bike along The Black Diamond.

Da: Han er i sin egne tanker, en overskudstanker fra en lang dag i studiet.
En: He is lost in his own thoughts, residual thoughts from a long day at the studio.

Da: Pludselig ser han en skikkelse i sort, der kommer lige i hans retning.
En: Suddenly, he sees a figure in black coming straight towards him.

Da: Det er ingen andre end Sofie.
En: It's none other than Sofie.

Da: Lars prøver at dreje hurtigt for at undgå hende, men det er for sent.
En: Lars tries to quickly turn to avoid her, but it's too late.

Da: Med et stort sprut ender de begge i kanalen.
En: With a big splash, they both end up in the canal.

Da: Vandet er koldt, og de er begge chokerede.
En: The water is cold, and they are both shocked.

Da: Det var ikke sådan, Lars havde forstillet sig sin morgen.
En: This is not how Lars imagined his morning.

Da: De kæmper sig op fra kanalen, gennemblødte og lettere chokerede.
En: They struggle to get out of the canal, soaked and slightly shocked.

Da: Lars undskylder mange gange, men Sofie griner bare.
En: Lars apologizes many times, but Sofie just laughs.

Da: "Det gav lidt ekstra spænding til dagen," siger hun og tager det hele med godt humør.
En: "It added a bit of excitement to the day," she says, taking it all in good humor.

Da: På trods af deres våde tøj, begynder de at grine sammen.
En: Despite their wet clothes, they begin to laugh together.

Da: Det er en usædvanlig, men sjov start på dagen, og de går sammen for at finde noget tørt tøj.
En: It's an unusual but fun start to the day, and they walk together to find some dry clothes.

Da: Lars låner hende en trøje fra sit arbejde.
En: Lars lends her a shirt from work.

Da: Efter denne sjove start på dagen, begynder en usædvanlig venskab mellem Lars og Sofie.
En: After this eventful start to the day, an unusual friendship begins between Lars and Sofie.

Da: De ser ofte hinanden, og deres første møde fungerer altid som en kilde til grin.
En: They often see each other, and their first meeting always serves as a source of laughter.

Da: En dag foreslår Lars, at de løber en tur sammen.
En: One day, Lars suggests that they go for a run together.

Da: De tager ud til Amager Fælled og nyder løbeturen.
En: They head out to Amager Fælled and enjoy the run.

Da: Pludselig spørger Lars, om de skal springe i kanalen igen for gamle tiders skyld.
En: Suddenly, Lars asks if they should jump in the canal again for old times' sake.

Da: Denne gang springer de i sammen, mens de griner.
En: This time, they jump in together, laughing.

Da: Denne dag, i modsætning til den første, er solrig og varm.
En: Unlike the first time, this day is sunny and warm.

Da: Grinerne i kanalen forstummer, men de bliver langsomt erstattet af et intenst blik.
En: The laughter in the canal subsides, but it is slowly replaced by an intense gaze.

Da: De ser på hinanden, pludselig alvorlige midt i det kolde vand.
En: They look at each other, suddenly serious in the midst of the cold water.

Da: I dette øjeblik indser de, at deres venskab er blevet til noget mere.
En: In that moment, they realize that their friendship has turned into something more.

Da: De kysser hinanden midt i kanalen, omringet af Københavns byliv.
En: They kiss in the middle of the canal, surrounded by the bustling city life of Copenhagen.

Da: Solen går ned på denne perfekte dag, og de forlader kanalen sammen.
En: The sun sets on this perfect day, and they leave the canal together.

Da: Fra den dag bliver deres fælles baderitual i kanalen et fast ritual.
En: From that day on, their shared bathing ritual in the canal becomes a regular tradition.

Da: Det sted Lars ved et uheld stødte ind i Sofie, er nu deres specielle sted.
En: The place where Lars accidentally bumped into Sofie is now their special place.

Da: Et sted fyldt med sjove minder, men også et sted for deres følelser at vokse.
En: A place filled with fun memories, but also a place for their feelings to grow.

Da: Der er ingen tvivl, at det blev en gennemblødt, men uforglemmelig start på deres forhold.
En: There is no doubt that it was a soaking, but unforgettable start to their relationship.

Da: Begyndelsen på deres historie er usædvanlig, men det gør den ikke mindre speciel.
En: The beginning of their story is unusual, but that doesn't make it any less special.

Da: For i virkeligheden blev det uheld, der fik Lars til at falde for Sofie.
En: Because, in reality, it was the accident that made Lars fall for Sofie.