Accidental Actor: Lars’ Historic Stockholm Tour

Fluent Fiction – Swedish
www.FluentFiction.org/Swedish
Story Transcript:
Sv: Gamla Stan i Stockholm var vacker på våren.
En: Old Town in Stockholm was beautiful in the spring.

Sv: Blommorna blommade och solen sken.
En: The flowers were blooming and the sun was shining.

Sv: Lars, en nyinflyttad invånare, bestämde sig för att utforska staden.
En: Lars, a newly arrived resident, decided to explore the city.

Sv: Han promenerade längs de smala gatorna och njöt av atmosfären.
En: He walked along the narrow streets and enjoyed the atmosphere.

Sv: En dag såg Lars en grupp människor klädda i konstiga kläder vid Stortorget.
En: One day, Lars saw a group of people dressed in strange clothes at Stortorget.

Sv: De hade hattar, kappa och gamla skor.
En: They wore hats, cloaks, and old shoes.

Sv: Lars trodde först att det var en udda modeshow.
En: At first, Lars thought it was an odd fashion show.

Sv: Hans nyfikenhet drog honom närmare.
En: His curiosity pulled him closer.

Sv: “Ursäkta, vad händer här?” frågade Lars en kvinna i en lång klänning.
En: “Excuse me, what’s going on here?” Lars asked a woman in a long dress.

Sv: “Vi är en del av en historisk rundtur,” svarade hon. “Vill du följa med?”
En: “We are part of a historical tour,” she replied. “Would you like to join?”

Sv: Lars hörde fel och trodde hon frågade om han var en del av gruppen.
En: Lars misunderstood and thought she asked if he was part of the group.

Sv: “Ja,” svarade han, och trots att han inte hade på sig en kostym fick han en plats i föreställningen.
En: “Yes,” he answered, and despite not wearing a costume, he was given a spot in the performance.

Sv: Guiden började tala om Stockholm på 1600-talet.
En: The guide began to talk about Stockholm in the 1600s.

Sv: Lars stod där, förvirrad men intresserad.
En: Lars stood there, confused but interested.

Sv: När rundturens guide pekade mot Lars och sa, “Och här har vi en stor handlare från 1600-talet,” fnittrade gruppen.
En: When the tour guide pointed at Lars and said, “And here we have a major merchant from the 1600s,” the group giggled.

Sv: Lars skrattade nervöst men gick in i rollen.
En: Lars laughed nervously but stepped into the role.

Sv: Han började improvisera.
En: He started improvising.

Sv: “Ja, jag heter Lars. Jag säljer kryddor och tyger.”
En: “Yes, my name is Lars. I sell spices and fabrics.”

Sv: Gruppen älskade det och till och med guiden såg imponerad ut.
En: The group loved it, and even the guide looked impressed.

Sv: Lars gjorde sitt bästa och berättade fantastiska historier om handelsresor han aldrig gjort.
En: Lars did his best and told fantastic stories about trading trips he had never made.

Sv: Vid ett tillfälle bad guiden Lars att beskriva en typisk dag på marknaden.
En: At one point, the guide asked Lars to describe a typical day at the market.

Sv: Lars sa, “En typisk dag är mycket upptagen. Vi säljer mycket peppar och saffran.”
En: Lars said, “A typical day is very busy. We sell a lot of pepper and saffron.”

Sv: Gruppen skrattade och jubel hördes.
En: The group laughed, and cheers were heard.

Sv: Efter rundturen tackade guiden Lars.
En: After the tour, the guide thanked Lars.

Sv: “Tack, du gjorde vår tur extra speciell.”
En: “Thank you, you made our tour extra special.”

Sv: Lars log. “Tack själv. Det var roligt.”
En: Lars smiled. “Thank you, it was fun.”

Sv: När gruppen skingrades, stod Lars kvar och beundrade staden omkring sig.
En: As the group dispersed, Lars stood there and admired the city around him.

Sv: Han insåg att han hade haft en av de roligaste dagarna i sitt liv.
En: He realized he had had one of the most fun days of his life.

Sv: Han hade funnit en ny passion för teater och historia.
En: He had found a new passion for theater and history.

Sv: “Måste göra detta igen,” tänkte Lars och gick vidare längs Gamla Stans gränder, med ett leende.
En: “Must do this again,” Lars thought and continued along the alleys of Old Town, with a smile.

Vocabulary Words:
utforska : explore
smala : narrow
atmosfären : atmosphere
nyfikenhet : curiosity
kostym : costume
improvisera : improvising
handlare : merchant
handels : trading
peppar : pepper
saffran : saffron
förvirrad : confused
fnittrade : giggled
beundrade : admired
ovanliga : uncommon
föreställningen : performance
hörde fel : misunderstood
nyinflyttad : arrived
gränder : alley
historisk : historical
passion : passion
marknaden : market
tyger : fabrics
kryddor : spices
invånare : resident
typisk : typical
sken : shining
grupp : group
rundtur : tour
beskriva : describe
jubel : cheers