Adventurous Selfie Mishap: Thijs’s Canal Dive

In this episode, we'll dive into the unexpected adventure of Thijs, who went from taking a harmless selfie to falling into Amsterdam's infamous canal and emerging with a hilarious, yet unforgettable story.

Nl: Het was een mooie dag in de Amsterdamse binnenstad.
En: It was a beautiful day in the center of Amsterdam.

Nl: Thijs genoot van de drukte en de gezelligheid.
En: Thijs enjoyed the hustle and bustle and the conviviality.

Nl: Hij had een lange dag voor de boeg, maar besloot even te stoppen bij het beroemde "I amsterdam"-bord voor een snelle selfie.
En: He had a long day ahead of him, but decided to stop at the famous "I amsterdam" sign for a quick selfie.

Nl: Hij stelde zijn telefoon in op de geschikte hoek en stapte onhandig achteruit voor de perfecte foto.
En: He adjusted his phone to the appropriate angle and awkwardly stepped back for the perfect shot.

Nl: Maar plotseling, voordat Thijs het wist, stapte hij achteruit en viel hij in de gracht.
En: But suddenly, before Thijs knew it, he stepped back and fell into the canal.

Nl: Thijs voelde hoe het water zijn kleren doorweekte.
En: Thijs felt how the water soaked his clothes.

Nl: Verward en verbaasd keek hij rond terwijl hij probeerde weer op de kant te komen.
En: Confused and puzzled, he looked around as he tried to get back to shore.

Nl: Mensen stonden te glimlachen en lachten hem uit.
En: People were smiling and laughing at him.

Nl: Sommigen namen foto's en anderen namen video's van zijn ongeluk.
En: Some took pictures and others took videos of his accident.

Nl: Thijs voelde zich beschaamd en bedacht dat dit het laatste wat hij wilde was, was om de lachwekkende kant van de dag uit te maken.
En: Thijs felt embarrassed and thought that the last thing he wanted was to make the laughable side of the day.

Nl: Na een paar minuten slaagde Thijs er eindelijk in om op de kant te klimmen.
En: After a few minutes Thijs finally managed to climb onto the side.

Nl: Hij was nat en koud, maar hij was in ieder geval veilig.
En: He was wet and cold, but at least he was safe.

Nl: Een vriendelijke voorbijganger bood hem een handdoek aan en hielp hem opstaan.
En: A friendly passerby offered him a towel and helped him to get up.

Nl: Thijs had spijt van het nemen van die selfie, en richtte zijn aandacht op het vinden van een manier om zijn telefoon te redden.
En: Thijs regretted taking that selfie, and turned his attention to finding a way to save his phone.

Nl: Hij zag dat zijn telefoon nog steeds op de rand van de gracht lag.
En: He saw that his phone was still lying on the edge of the canal.

Nl: Thijs had geen keus dan het water nogmaals in te springen.
En: Thijs had no choice but to jump into the water again.

Nl: Dit keer wist Thijs wat hij moest doen en viel hij niet.
En: This time Thijs knew what to do and he didn't fall.

Nl: Hij kon zijn telefoon redden en dankte de behulpzame voorbijganger die hem een handdoek had gegeven.
En: He was able to save his phone and thanked the helpful passerby who had given him a towel.

Nl: Het was niet wat hij had gepland, maar uiteindelijk werd het een avontuurlijke dag voor Thijs na het onhandig in de gracht vallen.
En: It was not what he had planned, but in the end it turned out to be an adventurous day for Thijs after falling awkwardly into the canal.

Nl: Hoewel, hij beloofde zichzelf dat hij nooit meer een selfie achteruit zou nemen zonder te kijken.
En: Although, he promised himself that he would never take a selfie backwards again without looking.

Nl: En zo liet Thijs, door zijn meesterlijk ongeluk, een blij blijvende herinnering achter bij de mensen die op die mooie dag getuigen waren van zijn sprong in de gracht.
En: And so Thijs, through his masterful accident, left a happy lasting memory with the people who witnessed his jump into the canal on that beautiful day.