Amsterdam Adventures: A Canal Selfie Gone Wrong

Fluent Fiction – Dutch
www.FluentFiction.org/Dutch
Story Transcript:
Nl: In het hart van onze mooie Amsterdam, woonde een vrolijke meid genaamd Anna.
En: In the heart of our beautiful Amsterdam, lived a cheerful girl named Anna.

Nl: Bram, haar beste vriend, was altijd aan haar zijde.
En: Bram, her best friend, was always by her side.

Nl: Ze hielden van avontuur en deden altijd iets geks.
En: They loved adventure and always did something crazy.

Nl: Op een zonnige middag waren Anna en Bram in de stad.
En: On a sunny afternoon, Anna and Bram were in the city.

Nl: Ze lachten, aten stroopwafels en fietsten over de kronkelende straatjes van Amsterdam.
En: They laughed, ate stroopwafels, and cycled through the winding streets of Amsterdam.

Nl: Daar zagen ze de glinsterende grachten die de stad beroemd maken.
En: There they saw the glittering canals that make the city famous.

Nl: “Kijk, dat is een perfect plaatje!
En: “Look, that’s a perfect picture!”

Nl: ” riep Anna uit.
En: Anna exclaimed.

Nl: Ze pakte haar telefoon en klom op de fiets om een selfie te maken met de glinsterende gracht op de achtergrond.
En: She grabbed her phone and climbed on the bike to take a selfie with the sparkling canal in the background.

Nl: Plotseling verloor Anna haar evenwicht.
En: Suddenly, Anna lost her balance.

Nl: Met een grote plons viel ze van haar fiets recht in de gracht.
En: With a big splash, she fell off her bike right into the canal.

Nl: Haar telefoon slipte uit haar handen en Anna spartelde in het water.
En: Her phone slipped out of her hands and Anna floundered in the water.

Nl: “Bram, help!
En: “Bram, help!”

Nl: ” riep ze, hoewel ze niet echt in gevaar was.
En: she called out, even though she wasn’t really in danger.

Nl: De gracht was ondiep, maar de schrik maakte haar angstig.
En: The canal was shallow, but the shock made her frightened.

Nl: Zonder na te denken sprong Bram het water in.
En: Without thinking, Bram jumped into the water.

Nl: De mensen rondom begonnen te lachen.
En: The people around started laughing.

Nl: Hij verwachtte diep water, maar het was ondiep.
En: He expected deep water, but it was shallow.

Nl: Zowel Anna als Bram konden gemakkelijk uit het water lopen.
En: Both Anna and Bram could easily walk out of the water.

Nl: Nat en verward keken ze elkaar aan.
En: Wet and confused, they looked at each other.

Nl: Ze begonnen te lachen, eerst een giechel, toen een bulderend gelach.
En: They started laughing, first a giggle, then a roaring laughter.

Nl: Ze stonden samen in het midden van de gracht, drijfnat maar gelukkig.
En: They stood together in the middle of the canal, soaking wet but happy.

Nl: Het was een gek avontuur dat ze nooit zouden vergeten.
En: It was a crazy adventure they would never forget.

Nl: Hun vriendschap werd sterker.
En: Their friendship grew stronger.

Nl: En de selfie?
En: And the selfie?

Nl: Die bestond uit twee drijfnatte vrienden, nog altijd glimlachend.
En: It consisted of two dripping wet friends, still smiling.

Nl: Een perfect plaatje van een mooie dag.
En: A perfect picture of a beautiful day.

Nl: Vanaf die dag leerde Anna belangrijke lessen.
En: From that day on, Anna learned important lessons.

Nl: Eerst, fiets nooit bij een gracht terwijl je een selfie maakt.
En: First, never ride a bike near a canal while taking a selfie.

Nl: En tweede, zelfs in de meest gênante situaties kan je lachen met een echte vriend als Bram aan je zijde.
En: And second, even in the most embarrassing situations, you can laugh with a true friend like Bram by your side.

Nl: En zoals altijd in Amsterdam, hadden ze veel plezier en een verhaal om te vertellen.
En: And as always in Amsterdam, they had a lot of fun and a story to tell.

Vocabulary Words:
Amsterdam : Amsterdam
Anna : Anna
Bram : Bram
avontuur : adventure
gek : crazy
stad : city
grachten : canals
plaatje : picture
telefoon : phone
fiets : bike
selfie : selfie
glinsterend : sparkling
gracht : canal
evenwicht : balance
vallen : fall
water : water
ondiep : shallow
lopen : walk
nat : wet
lachen : laugh
giechel : giggle
bulderend gelach : roaring laughter
vrienden : friends
glimlachend : smiling
vergeten : forget
les : lesson
gênante : embarrassing
echte : true
plezier : fun
verhaal : story