Anri’s Triumph: Unveiling Earth’s Oldest Secrets at Vredefort

In this episode, we'll join Anri as she overcomes her fears and brings the ancient history of the Vredefort Dome to life, inspiring a classroom and herself.

Af: Anri staan voor die klas.
En: Anri stands in front of the class.

Af: Haar hande bewe.
En: Her hands are shaking.

Af: Sy moet haar opstel lees.
En: She has to read her essay.

Af: Die opstel is oor die Vredefortkoepel.
En: The essay is about the Vredefort Dome.

Af: Die son skyn helder deur die venster.
En: The sun shines brightly through the window.

Af: Die kinders in die klas kyk almal na haar.
En: The children in the class are all looking at her.

Af: Anri haal diep asem.
En: Anri takes a deep breath.

Af: "Hallo, almal," begin sy.
En: Hello, everyone, she begins.

Af: "Ek gaan julle van die Vredefortkoepel vertel."
En: I'm going to tell you about the Vredefort Dome.

Af: Die kinders luister aandagtig.
En: The children listen attentively.

Af: Die Vredefortkoepel is 'n groot krater.
En: The Vredefort Dome is a large crater.

Af: Dit is die grootste meteorietkrater op aarde.
En: It is the largest meteorite crater on earth.

Af: Dit is baie oud, meer as twee miljard jaar oud.
En: It is very old, more than two billion years old.

Af: Dit is in Suid-Afrika. Net buite Parys, in die Vrystaat.
En: It is in South Africa, just outside Parys, in the Free State.

Af: "Baie lank gelede," sê Anri, "het 'n groot meteoriet die aarde getref."
En: A long time ago, says Anri, a large meteorite struck the earth.

Af: Dit het 'n groot krater gemaak.
En: It made a big crater.

Af: Dié krater is nou die Vredefortkoepel.
En: That crater is now the Vredefort Dome.

Af: Anri begin self meer ontspanne voel.
En: Anri starts to feel more relaxed.

Af: Sy vertel hoe die wetenskaplikes die krater bestudeer.
En: She tells how scientists study the crater.

Af: Hulle sê die meteoriet was baie groot.
En: They say the meteorite was very large.

Af: So groot soos 'n klein berg.
En: As large as a small mountain.

Af: "Die krater is baie diep," sê Anri.
En: The crater is very deep, says Anri.

Af: Dit is ook baie breed.
En: It is also very wide.

Af: Dit is interessant, want mens kan baie leer daaruit oor die aarde se geskiedenis.
En: It is interesting because you can learn a lot from it about the earth's history.

Af: Sy kyk na die kinders se gesigte.
En: She looks at the children’s faces.

Af: Hulle lyk verbaas en besmet.
En: They look surprised and fascinated.

Af: Sy voel trots.
En: She feels proud.

Af: Sy hou aan.
En: She continues.

Af: "In die Vredefortkoepel is daar baie ou rotse."
En: In the Vredefort Dome, there are many ancient rocks.

Af: Party rotse is so oud soos die aarde self.
En: Some rocks are as old as the earth itself.

Af: Daar is ook baie plante en diere wat net daar voorkom.
En: There are also many plants and animals that are unique to that area.

Af: Sy verduidelik hoe mense die area as 'n Wêrelderfenisgebied beskerm.
En: She explains how people protect the area as a World Heritage Site.

Af: Dit beteken mense moet dit met respek behandel.
En: This means people must treat it with respect.

Af: Niemand mag dit beskadig nie.
En: No one may damage it.

Af: "Dus, die Vredefortkoepel is nie net 'n plek nie," sê Anri.
En: So, the Vredefort Dome is not just a place, says Anri.

Af: "Dit is 'n spesiale plek."
En: It's a special place.

Af: "Dit vertel 'n verhaal van die aarde se verlede."
En: It tells a story of the earth's past.

Af: "En ons moet dit bewaar vir die toekoms."
En: And we must preserve it for the future.

Af: Sy het klaar gelees.
En: She finishes reading.

Af: Die klas sit stil.
En: The class sits quietly.

Af: Toe begin hulle klap.
En: Then they start clapping.

Af: Anri glimlag breed.
En: Anri smiles broadly.

Af: Sy het klaar gemaak.
En: She has finished.

Af: Sy het oorweldig haar vrees.
En: She has overcome her fear.

Af: Die juffrou bedank haar.
En: The teacher thanks her.

Af: Sy sê die opstel was baie interessant.
En: She says the essay was very interesting.

Af: Anri voel gelukkig en trots.
En: Anri feels happy and proud.

Af: Sy het iets belangriks gedeel.
En: She has shared something important.

Af: Sy het die geskiedenis van die Vredefortkoepel lewendig gemaak.
En: She brought the history of the Vredefort Dome to life.

Af: Later, stap Anri huis toe.
En: Later, Anri walks home.

Af: Sy dink aan die Vredefortkoepel.
En: She thinks about the Vredefort Dome.

Af: Sy weet nou hoekom dit so spesiaal is.
En: She now knows why it is so special.

Af: Sy beplan om haar ouers te vra om daarheen te gaan.
En: She plans to ask her parents to go there.

Af: Sy wil die pragtige plek vir haarself sien.
En: She wants to see the beautiful place for herself.

Af: En so eindig Anri se dag.
En: And so ends Anri's day.

Af: Sy het 'n bietjie geleerd en ook 'n bietjie gegroei.
En: She learned a bit and also grew a bit.

Af: Die Vredefortkoepel bly in haar gedagtes. 'n Simbool van aardse geskiedenis en 'n klein meisie se moed.
En: The Vredefort Dome stays in her thoughts—a symbol of earthly history and a little girl’s courage.