Asking for Help: A Lesson Learned at IKEA

Fluent Fiction – Swedish
www.FluentFiction.org/Swedish
Story Transcript:
Sv: Det var en hektisk lördag på IKEA och Elsa, som var på jakt efter en ny säng, var lättad när hon äntligen hittade den.
En: It was a busy Saturday at IKEA and Elsa, who was looking for a new bed, was relieved when she finally found it.

Sv: Hon räknade ut vilka kartonger hon behövde och skyndade sig fram till kassan för att betala.
En: She worked out which boxes she needed and hurried to the till to pay.

Sv: När hon väl var hemma med kartongerna insåg hon att instruktionerna saknades.
En: Once she got home with the boxes, she realized the instructions were missing.

Sv: Elsa suckade, men tänkte att det inte var så svårt att montera en säng – det var ju bara träbitar och skruvar.
En: Elsa sighed, but thought that it wasn’t that difficult to assemble a bed – it was just pieces of wood and screws.

Sv: Efter några timmar av frustrerande försök att sätta ihop sängen gav Elsa upp och gick till köket för en kopp te.
En: After a few hours of frustratingly trying to put the bed together, Elsa gave up and went to the kitchen for a cup of tea.

Sv: Men då såg hon att köksbordet också saknade instruktioner!
En: But then she saw that the kitchen table also lacked instructions!

Sv: Elsa slog sig ner vid bordet och började fundera.
En: Elsa sat down at the table and began to think.

Sv: Hon bestämde sig för att använda den kunskap hon hade från att ha sett möbler monteras tidigare.
En: She decided to use the knowledge she had from watching furniture being assembled in the past.

Sv: Hon plockade ihop skruvar, muttrar och träbitar och började montera.
En: She collected screws, nuts and pieces of wood and began to assemble.

Sv: Det var långt ifrån lätt, men så småningom började hon se former ta form.
En: It was far from easy, but eventually she began to see shapes take shape.

Sv: Elsa log stolt när hon till slut lyckades montera sängen.
En: Elsa smiled proudly when she finally managed to assemble the bed.

Sv: Nu var det bara bordet kvar.
En: Now only the table remained.

Sv: Men när Elsa började arbeta med bordet insåg hon snabbt att det var mycket mer komplicerat än sängen.
En: But when Elsa started working on the table, she quickly realized that it was much more complicated than the bed.

Sv: Hon kämpade och svor när hon försökte få in rätt delar på rätt ställen.
En: She struggled and swore as she tried to get the right parts in the right places.

Sv: Till slut insåg hon att det var omöjligt att sätta ihop bordet utan instruktioner.
En: Finally, she realized that it was impossible to assemble the table without instructions.

Sv: Elsa ringde till IKEA och förklarade situationen.
En: Elsa called IKEA and explained the situation.

Sv: Person som svarade ombedde henne att komma tillbaka till varuhuset och att en Expedit skulle hjälpa henne.
En: Person who answered asked her to come back to the store and for an Expedit to assist her.

Sv: Tillbaka på IKEA fick Elsa träffa en expedit som förklarade hur bordet skulle monteras.
En: Back at IKEA, Elsa got to meet a clerk who explained how the table should be assembled.

Sv: Med hjälp av instruktionerna visade expediten varje steg, och snart var bordet monterat.
En: Using the instructions, the clerk showed each step, and soon the table was assembled.

Sv: Elsa var mycket tacksam och tänkte att hon borde ha bett om hjälp från början.
En: Elsa was very grateful and thought she should have asked for help in the first place.

Sv: På vägen ut från varuhuset funderade Elsa över vilken lektion hon skulle ta med sig från den här erfarenheten.
En: On the way out of the department store, Elsa pondered what lesson she would take with her from this experience.

Sv: Hon kom fram till att det här var en påminnelse om att be om hjälp när man behöver det.
En: She concluded that this was a reminder to ask for help when you need it.

Sv: Hon lovade sig själv att alltid försäkra sig om att hon hade instruktioner och, om hon inte förstod dem, att alltid be om hjälp i stället för att försöka lösa allt själv.
En: She promised herself to always make sure she had instructions and, if she didn’t understand them, to always ask for help instead of trying to solve everything herself.

Sv: Med en ny säng och ett nytt bord på plats tittade Elsa runt och såg att hon kunde njuta av sitt nya hem igen.
En: With a new bed and a new table in place, Elsa looked around and saw that she could enjoy her new home again.

Vocabulary Words:
Lördag : Saturday
IKEA : IKEA
Elsa : Elsa
Säng : Bed
Kartonger : Boxes
Kassa : Till
Instruktioner : Instructions
Trä : Wood
Skruver : Screws
Kök : Kitchen
Bord : Table
Montera : Assemble
Frustrerande : Frustrating
Kopp te : Cup of tea
Kunskap : Knowledge
Möbler : Furniture
Former : Shapes
Stolt : Proudly
Komplicerat : Complicated
Delar : Parts
Omöjligt : Impossible
Hjälpa : Assist
Expedit : Clerk
Steg : Step
Tacksam : Grateful
Lektion : Lesson
Be om hjälp : Ask for help
Förstå : Understand
Njuta : Enjoy