Assembling the Billy Bookcase: A Tale of Friendship and IKEA Challenges

In this episode, we'll witness the heartwarming journey of Emma, Gustav, and Sofia as they tackle the daunting task of assembling an IKEA Billy bookcase without instructions, discovering the true power of friendship and teamwork along the way.

Sv: Solens strålar ringlade ner genom fönstren i lägenheten på Södermalm, fyllda med liv.
En: The sun's rays curled down through the windows of the apartment in Södermalm, filled with life.

Sv: Rörstrandsporslinet skimrade i solljuset.
En: The Rörstrand porcelain shimmered in the sunlight.

Sv: Emma, Gustav och Sofia satt på golvet, omgiven av pappkartonger från IKEA.
En: Emma, Gustav, and Sofia sat on the floor, surrounded by IKEA cardboard boxes.

Sv: De hade bestämt sig.
En: They had made a decision.

Sv: Utan instruktioner skulle de montera en Billy bokhylla.
En: Without instructions, they would assemble a Billy bookcase.

Sv: De tre hade en idé.
En: The three had an idea.

Sv: De ville sätta upp bokhyllan utan instruktioner.
En: They wanted to put up the bookcase without instructions.

Sv: Det var där utmaningen låg.
En: That's where the challenge lay.

Sv: Emma var modig.
En: Emma was brave.

Sv: Hon var första personen att både ta pappkartongen och öppna den.
En: She was the first person to take the cardboard box and open it.

Sv: Skruvar, trästycken och bokhyllans bakstycke kom fram.
En: Screws, wooden pieces, and the back of the bookcase emerged.

Sv: Hon kände igen delarna.
En: She recognized the parts.

Sv: Hon började lägga ut delarna på golvet.
En: She began laying out the parts on the floor.

Sv: Emma visste vad hon gjorde.
En: Emma knew what she was doing.

Sv: Gustav var skämtsam.
En: Gustav was humorous.

Sv: Han bad Emma att inte bråka.
En: He jokingly told Emma not to fuss.

Sv: Hon log.
En: She smiled.

Sv: Han började sätta ihop bokhyllans sidor.
En: He started putting together the sides of the bookcase.

Sv: Men svårigheter kom.
En: But difficulties arose.

Sv: Skruvarna passade inte.
En: The screws didn't fit.

Sv: De var för små.
En: They were too small.

Sv: Då kom Sofia.
En: That's when Sofia came in.

Sv: Sofia var listig.
En: Sofia was clever.

Sv: Hon visste vad problemet var.
En: She knew what the problem was.

Sv: Storleken på skruvarna var fel.
En: The size of the screws was wrong.

Sv: Hon gick till kartongen.
En: She went to the box.

Sv: Hon tog ut större skruvar.
En: She took out larger screws.

Sv: Spänningen steg.
En: The excitement rose.

Sv: Sofia och Gustav gjorde jobbet.
En: Sofia and Gustav did the job.

Sv: Skruvarna passade nu.
En: The screws fit now.

Sv: Emma log och Gustav skrattade.
En: Emma smiled, and Gustav laughed.

Sv: De såg fram emot att sätta i hyllorna.
En: They looked forward to inserting the shelves.

Sv: Fler kartonger öppnades.
En: More boxes were opened.

Sv: Fler trädelar och skruvar kom ut.
En: More wooden parts and screws came out.

Sv: Den Billy bokhylla tog form.
En: The Billy bookcase took shape.

Sv: Varje steg de tog, varje skruv, varje hylla, varje moment var en del av processen.
En: Every step they took, every screw, every shelf, every moment was part of the process.

Sv: Alla tre jobbade hårt.
En: All three worked hard.

Sv: Hyllorna blev färdiga.
En: The shelves were finished.

Sv: Men en konflikt uppstod.
En: But a conflict arose.

Sv: Två hyllor blev upp och ned.
En: Two shelves were upside down.

Sv: Emma, Gustav och Sofia stannade upp.
En: Emma, Gustav, and Sofia paused.

Sv: De funderade.
En: They contemplated.

Sv: De granskade bokhyllan.
En: They examined the bookcase.

Sv: Men de hade ingen lösning.
En: But they had no solution.

Sv: De tittade på varandra.
En: They looked at each other.

Sv: Vad skulle de göra nu?
En: What should they do now?

Sv: Till sist var det Sofia som insåg felet.
En: Finally, it was Sofia who realized the mistake.

Sv: Hyllorna var inte felaktiga.
En: The shelves were not incorrect.

Sv: De var bara inte på plats ännu.
En: They just weren't in place yet.

Sv: Hon skruvade loss hyllorna.
En: She unscrewed the shelves.

Sv: Hon vände dem rätt och skruvade dem åt.
En: She turned them the right way and screwed them in.

Sv: Problemet löstes snabbt.
En: The problem was quickly resolved.

Sv: Bokhyllan var klar.
En: The bookcase was done.

Sv: Emma, Gustav och Sofia kollade på den med stolthet.
En: Emma, Gustav, and Sofia looked at it with pride.

Sv: De hade gjort allting själva.
En: They had done everything themselves.

Sv: Utan instruktioner.
En: Without instructions.

Sv: Billy bokhylla stod stadig på golvet, redo att fyllas med böcker.
En: The Billy bookcase stood sturdy on the floor, ready to be filled with books.

Sv: Den kvällen satt de alla tre på golvet.
En: That evening, the three of them sat on the floor.

Sv: Framför dem stod Billy bokhyllan, stark och ståtlig.
En: In front of them stood the Billy bookcase, strong and majestic.

Sv: De visste att de hade gjort det.
En: They knew they had done it.

Sv: De hade satt upp en Billy bokhylla.
En: They had put up a Billy bookcase.

Sv: Utan instruktioner.
En: Without instructions.

Sv: Tröttheten övervann dem men de var mycket nöjda.
En: The tiredness overtook them, but they were very satisfied.

Sv: De lade sig ner på golvet och skrattade.
En: They lay down on the floor and laughed.

Sv: De hade gjort det tillsammans.
En: They had done it together.

Sv: Och de skulle aldrig glömma det.
En: And they would never forget it.

Sv: De skulle komma ihåg denna dag.
En: They would remember this day.

Sv: Så på Södermalm, i en lägenhet fylld med solljus, var en Billy bokhylla.
En: So, in Södermalm, in an apartment filled with sunlight, there was a Billy bookcase.

Sv: Den var stark och ståtlig.
En: It was strong and majestic.

Sv: Och den var ett bevis på tre vänners gemensamma seger.
En: And it was proof of three friends' shared victory.

Sv: Utan instruktioner.
En: Without instructions.

Sv: Och det var där, i Stockholm på Södermalm, med sina vänner Emma, Gustav och Sofia, ett minne skapades som skulle finnas kvar för alltid.
En: And there, in Stockholm on Södermalm, with their friends Emma, Gustav, and Sofia, a memory was created that would last forever.