Bike Mix-up: The Hilarious Tale of Tired Mistakes

Fluent Fiction – Danish
www.FluentFiction.org/Danish
Story Transcript:
Da: Det var manglende søvns skyld.
En: It was due to lack of sleep.

Da: For ingen anden grund kunne Lars finde til at tage en andens cykel.
En: Lars couldn’t find any other reason for taking someone else’s bike.

Da: Han havde fået en hund tidligere, da han blev taget for at spise en andens mad i skolen.
En: He had gotten a warning before when he was caught eating someone else’s food at school.

Da: Han vidste bedre.
En: He knew better.

Da: Men her var han på Nørreport station i København, træt, efter en lang aftenvagt.
En: But here he was at Nørreport station in Copenhagen, tired after a long evening shift.

Da: Alle cyklerne var næsten ens.
En: All the bikes looked almost the same.

Da: Hurtigt sprang han op på den cykel, der lå tættest på ham, og trampede afsted.
En: Quickly, he hopped on the bike closest to him and pedaled away.

Da: Sofie havde brugt sin hele formiddag på at finde sin cykel.
En: Sofie had spent her entire morning trying to find her bike.

Da: Hun måtte gå hele vejen fra Nørreport til kontoret på Vesterbro.
En: She had to walk all the way from Nørreport to the office in Vesterbro.

Da: Men det, der virkelig gjorde hende vred, var ikke at miste sin cykel, men at nogen havde ladet en helt anden cykel stå på hendes plads.
En: But what really made her angry was not losing her bike, but someone leaving a completely different bike in its place.

Da: Hvem ville gøre det?
En: Who would do that?

Da: Maja havde set det hele.
En: Maja had seen it all.

Da: Hun havde ventet på 5A-bussen til Amager, da hun så Lars hoppe på Sofies cykel og køre væk.
En: She had been waiting for the 5A bus to Amager when she saw Lars jump on Sofie’s bike and ride away.

Da: Hun var ikke sikker på, at det var Lars, men der var noget ved ham, der gjorde hende næsten sikker.
En: She wasn’t entirely sure it was Lars, but there was something about him that made her almost certain.

Da: Hun havde også set Sofies ansigt, da hun opdagede, at hendes cykel manglede.
En: She had also seen Sofie’s face when she realized her bike was missing.

Da: Maja greb sin telefon og skrev en besked til Lars.
En: Maja grabbed her phone and sent a message to Lars.

Da: “Har du byttet din cykel med en anden?
En: “Did you swap your bike with another one?”

Da: “Lars svarede straks.
En: Lars replied immediately.

Da: “Nej, hvorfor spørger du?
En: “No, why do you ask?”

Da: “Maja tog et dybt åndedrag.
En: Maja took a deep breath.

Da: “Fordi du måske har taget Sofies.
En: “Because you might have taken Sofie’s.”

Da: “København er en by fyldt med cykler, så man skulle tro, det var svært at finde én bestemt cykel.
En: Copenhagen is a city filled with bikes, so one would think it was difficult to find a specific bike.

Da: Men der var en særlig ting ved Sofies cykel, som Lars nu huskede.
En: But there was something special about Sofie’s bike that Lars now remembered.

Da: Hendes sadel var fyldt med farverige klistermærker.
En: Her saddle was covered in colorful stickers.

Da: Og han sad nu på dem.
En: And he was now sitting on them.

Da: Med et chok tog han telefonen op og ringede til Sofie.
En: With a shock, he took out his phone and called Sofie.

Da: “Jeg tror, jeg har taget din cykel,” sagde han i en skyndsom stemme.
En: “I think I took your bike,” he said in a hurried voice.

Da: “Undskyld.
En: “I’m sorry.”

Da: “Sofie lo.
En: Sofie laughed.

Da: “Så har du min cykel!
En: “So, you have my bike!

Da: Min chef vil ikke tro mig, når jeg fortæller hende, at min cykel er blevet byttet!
En: My boss won’t believe me when I tell her that my bike has been swapped!”

Da: “De havde begge travlt, men de aftalte at mødes på Kongens Nytorv efter arbejde for at bytte cykler.
En: Both of them were busy, but they agreed to meet at Kongens Nytorv after work to swap bikes.

Da: Og der stod de så, grinende som børn, over den sjove forveksling.
En: And there they stood, laughing like children, over the funny mix-up.

Da: Maja havde ventet på dem.
En: Maja had been waiting for them.

Da: Da de ankom, sprang hun ud fra et hjørne og rakte sine hænder op i triumf.
En: When they arrived, she jumped out from a corner and raised her hands in triumph.

Da: “Jeg vidste det!
En: “I knew it!”

Da: ” råbte hun.
En: she shouted.

Da: Alle tre brød ud i latter og gik hen til The Coffee Collective for at få en kop kaffe og snakke om det sjove misforståelse.
En: All three burst into laughter and went to The Coffee Collective to have a cup of coffee and talk about the amusing misunderstanding.

Da: Moralen af denne historie?
En: The moral of this story?

Da: Når du er træt, så tjek to gange, om det nu også er din egen cykel!
En: When you’re tired, double-check if it’s really your own bike!

Da: Fordi en by som København, fyldt med cykler på hvert gadehjørne, er ét stort sted for sjove forvekslinger.
En: Because a city like Copenhagen, filled with bikes on every street corner, is a big place for funny mix-ups.

Vocabulary Words:
Det : It
var : was
skyld : due
til : to
manglende : lack
af : of
søvn : sleep
. : .
Lars : Lars
kunne ikke : couldn’t
finde : find
anden : any
andens : other
grund : reason
til : for
tage : taking
en andens : someone
cykels : else’s
cykel : bike
. : .
han : He
havde : had
fået : gotten
en : a
hund : warning
tidligere : before
da : when
han : he
var : was
taget : caught