Brandy Nights at Stara Tamnava: A Tale of Friendship and Camaraderie

In this episode, we'll delve into the heartwarming tale of Jovan and Ana, their friends, and a conflict resolved over brandy in the quaint tavern of Stara Tamnava.

Sr: У самом срцу Београда, скривена у извиђеном углу препуном шарма, налазила се кафана "Стара Тамнава". Управо овде, Јован и Ана - вечите душе кафане, смејали су се док су седели за дрвеним столом, окружени својим најмилораднијим пријатељима, уживајући у капљицама своје омиљене ракије.
En: In the heart of Belgrade, hidden in a quaint corner full of charm, there was a tavern called "Stara Tamnava." Right here, Jovan and Ana - the eternal souls of the tavern, laughed as they sat at a wooden table, surrounded by their dearest friends, enjoying sips of their favorite brandy.

Sr: Стина старе кафане храњена је њиховим гласовима, испуњавала се обећањима топлоте и братства. Ћашице ракије онделико су сијале у суженом светлу, као мали камено ватрени бијуци.
En: The walls of the old tavern were nourished by their voices, filled with promises of warmth and brotherhood. The brandy glasses glimmered in the dim light, like small fiery stones.

Sr: Јован, велики човек са брковима као клјуна морске птице, узео је своју чашицу и наточио течност. Преливала се преко руба, сјајући на сверцала је под великодушно осветљењем лампони. Забацио је главу и посматрао хитру игру игру паре како бежи из чаше, док је мирис ракије попут лењог вртлога заносио његов нос.
En: Jovan, a big man with a mustache like a seabird's beak, took his glass and poured the liquid. It overflowed, gleaming as it sparkled under the generous lamplight. He tilted his head back and watched the clever play of steam escaping from the glass, while the scent of brandy, like a lazy whirlpool, intoxicated his nose.

Sr: Ана, супруга са бригама у својим исказивим очима, као и светлости у свом срцу, насмејала се на Јованову шалу. Узајамна радост пролила се кружили около њих, ширила се кафаном заражући сва их пријатељства.
En: Ana, a wife with worries in her expressive eyes, as well as brightness in her heart, chuckled at Jovan's joke. Mutual joy spilled around them, spreading throughout the tavern and infecting all their friendships.

Sr: Али усред свега тога, сукоб се јавио. Дугогодишња бордерлсинечка непогода, стара као сама “Стара Тамнава”, ехо парчића њихових срца, промолила је главу. Да ли је домаћа ракија боља од од војводинске, устанило је у питање и једва чекали да се дњесте.
En: But amidst all of this, a conflict arose. A long-standing border dispute, as old as the "Stara Tamnava" itself, a reflection of fragments of their hearts, reared its head. Whether domestic brandy was better than Vojvodina brandy, a question arose and they could hardly wait to settle it.

Sr: "Не мој стари Радина, војводинска је најчетврта," изјави Јован тврдо. Али Ана, никада не прешавши са тим. "То је само јер си се навикао на његов укус", несагласно је рекла.
En: "Not mine, old Radina, Vojvodina brandy is the best," Jovan stated firmly. But Ana, never one to back down, said, "That's just because you're accustomed to its taste," in disagreement.

Sr: Бука је наставила свој ток, а лица њихових пријатеља била су искрена од забаве. Једно предљеже не заузимају став, и постепено, сукоб је ослабио под вештим рукама другарства и старог доброг ракијаштва. Кафана "Стара Тамнава" одјећила је свој обичан величанствени клопот, с миром уз радост која је владала у књигама срца својих посетилаца.
En: The noise continued its course, and the faces of their friends were sincere in their enjoyment. No one took sides, and gradually, the conflict weakened under the skilled hands of camaraderie and good old brandy drinking. The tavern "Stara Tamnava" donned its familiar grandeur, with peace alongside the joy that reigned in the hearts of its visitors.

Sr: На крају, сукоб је био ништа више него прољутана бура у чаши ракије – краткотрајна, интензивна, али ништа што једно добро дружење и чаша ракије не могу преживети. И тако, Јован и Ана, заедно са пријатељима, наставили су вечер до самог завршетка, удубљени у своју ракију, уживајући у том друштву и атмосфери коју само “Стара Тамнава” могла обећати.
En: In the end, the conflict was nothing more than a storm in a brandy glass - short-lived, intense, but nothing that a good time with friends and a glass of brandy couldn't survive. And so, Jovan and Ana, along with their friends, continued the evening until the very end, immersed in their brandy, enjoying the company and atmosphere that only "Stara Tamnava" could promise.