Braving the Storm: A Day in the Life of Bergen’s Fishermen

In this episode, we'll join Lars, Ingrid, and Kari on a fishing expedition through calm and stormy seas, showcasing their resilience and teamwork in the face of nature's unpredictable challenges.

Nb: Det var en kald morgen i Bergen.
En: It was a cold morning in Bergen.

Nb: Havet lå rolig, og måkene svevde over brygga.
En: The sea lay calm, and seagulls glided over the pier.

Nb: Lars, Ingrid og Kari var klare for en ny arbeidsdag på fiskebåten.
En: Lars, Ingrid, and Kari were ready for another workday on the fishing boat.

Nb: Lars var kapteinen.
En: Lars was the captain.

Nb: Han var en høy mann med grått skjegg og vennlige øyne.
En: He was a tall man with a gray beard and kind eyes.

Nb: Ingrid og Kari var hans kollegaer.
En: Ingrid and Kari were his colleagues.

Nb: Ingrid var sterk og rask.
En: Ingrid was strong and quick.

Nb: Kari var god til å reparere garn og motorer.
En: Kari was good at repairing nets and engines.

Nb: De jobbet godt sammen.
En: They worked well together.

Nb: De tre vennene gikk om bord på båten.
En: The three friends boarded the boat.

Nb: "Er vi klare?" spurte Lars.
En: "Are we ready?" asked Lars.

Nb: Ingrid og Kari nikket og smilte.
En: Ingrid and Kari nodded and smiled.

Nb: De likte jobben sin.
En: They liked their job.

Nb: Havet var deres hjem.
En: The sea was their home.

Nb: Båten forlot brygga og seilte ut på havet.
En: The boat left the pier and sailed out to sea.

Nb: "Fiskestimen er nær holmen," sa Lars.
En: "The school of fish is near the islet," said Lars.

Nb: Han pekte mot horisonten.
En: He pointed towards the horizon.

Nb: Ingrid kastet garnet i vannet.
En: Ingrid cast the net into the water.

Nb: Kari sto klar med bøtter og kroker.
En: Kari stood ready with buckets and hooks.

Nb: Plutselig begynte det å blåse.
En: Suddenly, the wind began to blow.

Nb: Bølgene ble større.
En: The waves grew larger.

Nb: Båten gynget og ristet.
En: The boat rocked and shook.

Nb: "Hold dere fast!" ropte Lars.
En: "Hold on tight!" shouted Lars.

Nb: Ingrid grep tak i rekkverket.
En: Ingrid grabbed the railing.

Nb: Kari prøvde å holde balansen.
En: Kari tried to keep her balance.

Nb: En stor bølge slo mot båten.
En: A big wave crashed against the boat.

Nb: Garnet røk.
En: The net snapped.

Nb: "Hva gjør vi nå?" ropte Ingrid.
En: "What do we do now?" shouted Ingrid.

Nb: Kari løp til Lars.
En: Kari ran to Lars.

Nb: "Vi må finne en løsning," sa hun.
En: "We need to find a solution," she said.

Nb: Lars tenkte raskt.
En: Lars thought quickly.

Nb: "Vi bruker reservegarnet," sa han.
En: "We’ll use the spare net," he said.

Nb: Kari hentet garnet fra lasterommet.
En: Kari fetched the net from the storage room.

Nb: Ingrid kastet det i vannet igjen.
En: Ingrid cast it into the water again.

Nb: Bølgene roet seg etter hvert.
En: The waves eventually calmed down.

Nb: De dro opp garnet og fant mye fisk.
En: They pulled up the net and found lots of fish.

Nb: Fiskene glitret i sollyset.
En: The fish glistened in the sunlight.

Nb: "Vi klarte det," sa Lars med et stort smil.
En: "We did it," said Lars with a big smile.

Nb: Ingrid og Kari jublet.
En: Ingrid and Kari cheered.

Nb: "Vi er et godt team," sa Ingrid.
En: "We make a good team," said Ingrid.

Nb: Kari nikket og smilte.
En: Kari nodded and smiled.

Nb: De lo og begynte å sortere fisken.
En: They laughed and began sorting the fish.

Nb: Båten snudde tilbake mot Bergen.
En: The boat turned back towards Bergen.

Nb: Måkene fulgte etter, håpfulle etter rester.
En: The seagulls followed, hopeful for scraps.

Nb: Brygga kom til syne i det fjerne.
En: The pier appeared in the distance.

Nb: Tilbake i havna var det mye folk.
En: Back in the harbor, there were many people.

Nb: Folk vinket og ropte. "Velkommen tilbake!"
En: People waved and shouted, "Welcome back!"

Nb: Lars, Ingrid og Kari la til kai og tømte båten for fisk.
En: Lars, Ingrid, and Kari docked and emptied the boat of fish.

Nb: De følte seg stolte.
En: They felt proud.

Nb: "Hvor skal vi nå?" spurte Kari.
En: "Where to now?" asked Kari.

Nb: Lars lo.
En: Lars laughed.

Nb: "Hjem, for å hvile," svarte han.
En: "Home, to rest," he replied.

Nb: De tre vennene gikk hjemover.
En: The three friends walked home.

Nb: De var slitne, men lykkelige.
En: They were tired but happy.

Nb: De visste at en ny dag på havet ventet dem.
En: They knew that another day at sea awaited them.

Nb: Men i kveld skulle de nyte roen i Bergen.
En: But tonight, they would enjoy the calm in Bergen.