Budapest Breakthrough: First Interplanetary Embassy Inaugurated

In this episode, we'll accompany Ákos on his monumental journey to Budapest Parliament where the future of Earth and Mars hinges on a landmark meeting, marking the dawn of interplanetary diplomacy.

Hu: Ákos sétált a Duna partján.
En: Ákos walked along the bank of the Danube.

Hu: A nap sütött.
En: The sun was shining.

Hu: Érezte a meleg sugarakat az arcán.
En: He felt the warm rays on his face.

Hu: Ma egy különleges nap volt.
En: Today was a special day.

Hu: Budapest Parlamentjébe tartott.
En: He was heading to the Parliament of Budapest.

Hu: Fontos tárgyalás várt rá.
En: An important meeting awaited him.

Hu: Ákos izgatott volt.
En: Ákos was excited.

Hu: Az első interplanetáris nagykövetség építéséről tárgyaltak.
En: They were discussing the construction of the first interplanetary embassy.

Hu: A Mars kolónia képviselői is ott voltak.
En: Representatives from the Mars colony were also there.

Hu: Mindenki izgatott volt.
En: Everyone was excited.

Hu: Egy új korszak kezdődött.
En: A new era was beginning.

Hu: Ákos belépett a Parlament épületébe.
En: Ákos entered the Parliament building.

Hu: A hatalmas csarnok tele volt emberekkel.
En: The massive hall was filled with people.

Hu: A falakon régi festmények lógtak.
En: Old paintings hung on the walls.

Hu: Az emberek súgva beszélgettek.
En: People were whispering to each other.

Hu: Ákos mély levegőt vett.
En: Ákos took a deep breath.

Hu: Jó kezekben volt.
En: He was in good hands.

Hu: A tárgyalóterem ajtaja kinyílt.
En: The door to the meeting room opened.

Hu: Ákos belépett.
En: Ákos stepped in.

Hu: Az asztal túloldalán Marci, a Mars kolónia képviselője ült.
En: On the other side of the table sat Marci, the representative of the Mars colony.

Hu: Marci fiatal volt és mosolygós.
En: Marci was young and smiling.

Hu: Ákos is mosolygott.
En: Ákos smiled too.

Hu: Leültek, és elkezdték a tárgyalást.
En: They sat down and started the discussions.

Hu: "A kolónia szeretne békében élni," mondta Marci.
En: "The colony wants to live in peace," said Marci.

Hu: "Szükségünk van vízre és élelemre.
En: "We need water and food."

Hu: "Ákos bólintott.
En: Ákos nodded.

Hu: "Földön sok technológia és forrás van.
En: "There is a lot of technology and resources on Earth.

Hu: Mi is tanulhatunk tőletek.
En: We can also learn from you."

Hu: "A tárgyalás hosszú volt.
En: The meeting was long.

Hu: Sok részletről beszéltek.
En: They discussed many details.

Hu: Az emberek hilártánt a szüneteiben és kávét itták.
En: People chatted during breaks and drank coffee.

Hu: Ákos és Marci egyre jobban megértették egymást.
En: Ákos and Marci understood each other more and more.

Hu: A béke és a közös munka vált a fő céljukká.
En: Peace and cooperation became their primary goal.

Hu: Végül, három óra után, aláírták a dokumentumokat.
En: Finally, after three hours, they signed the documents.

Hu: Mindenki tapsolt.
En: Everyone applauded.

Hu: Az első interplanetáris nagykövetség létrejött.
En: The first interplanetary embassy was established.

Hu: Ákos boldogan nézett körbe.
En: Ákos looked around happily.

Hu: Tudta, hogy ez az emberiség nagy lépése volt.
En: He knew this was a great step for humanity.

Hu: Kint sötétedett.
En: Outside, it was getting dark.

Hu: Ákos kilépett az épületből.
En: Ákos stepped out of the building.

Hu: Felnézett az égre.
En: He looked up at the sky.

Hu: A csillagok ragyogtak.
En: The stars were shining.

Hu: Talán Marci is nézett most fel a Marsról.
En: Perhaps Marci was also looking up from Mars now.

Hu: A béke és az együttműködés új világa kezdődött.
En: A new world of peace and cooperation had begun.

Hu: Ákos elégedetten elindult haza, és érezte, hogy jó munkát végzett.
En: Ákos set off home, feeling satisfied that he had done a good job.