Building Bonds: Assembling IKEA Furniture Without Instructions

Fluent Fiction – Swedish
www.FluentFiction.org/Swedish
Story Transcript:
Sv: Över vattnet från Stockholms stolta vattentorn blinkar solens strålar.
En: Over the water, the sun’s rays gleam from Stockholm’s proud water tower.

Sv: En ung kvinna som heter Elin bor här.
En: A young woman named Elin lives here.

Sv: Vännen Gustav håller på att flytta in till henne.
En: Her friend Gustav is in the process of moving in with her.

Sv: I en av Stockholms tysta kvarter är de nu.
En: They are now in one of Stockholm’s quiet neighborhoods.

Sv: En massa IKEA-lådor invaderar deras lägenhet.
En: Their apartment is invaded by a multitude of IKEA boxes.

Sv: De försöker montera möbler, men de hittar inte instruktionerna.
En: They attempt to assemble furniture, but they cannot find the instructions.

Sv: Elin vill gärna hjälpa Gustav.
En: Elin is eager to help Gustav.

Sv: Gustav känner sig också förvirrad.
En: Gustav is feeling confused as well.

Sv: Det är inte lätt att montera IKEA möbler utan beskrivning.
En: It is not easy to assemble IKEA furniture without instructions.

Sv: De säger: “Vi behöver hjälp.
En: They say, “We need help.”

Sv: ” Så de ringer Ingrid.
En: So they call Ingrid.

Sv: Ingrid är snäll och smart.
En: Ingrid is kind and smart.

Sv: Hon bor bara några kvarter bort.
En: She lives just a few blocks away.

Sv: Hon kommer gärna för att hjälpa dem.
En: She willingly comes to help them.

Sv: När Ingrid kommer ser hon lådorna.
En: When Ingrid arrives, she sees the boxes.

Sv: Hon ler åt Elin och Gustav.
En: She smiles at Elin and Gustav.

Sv: Hon säger: “Oroa er inte, vi fixar det här.
En: She says, “Don’t worry, we’ve got this.

Sv: Vi är starkare än några kryptiska IKEA-instruktioner.
En: We are stronger than any cryptic IKEA instructions.”

Sv: “Ingrid tar fram en skruvmejsel.
En: Ingrid takes out a screwdriver.

Sv: Elin och Gustav hjälper henne.
En: Elin and Gustav assist her.

Sv: De jobbar tillsammans om kvällen.
En: They work together into the evening.

Sv: De provar och testar olika delar, skruvar och muttrar.
En: They try out and test different parts, screws, and nuts.

Sv: De löser gåtan och bygger möbler sakta men säkert.
En: They solve the puzzle and slowly but surely build the furniture.

Sv: Efter några timmar är det gjort.
En: After a few hours, it is done.

Sv: De klarar av monteringen med teamarbete och tålamod.
En: They manage the assembly through teamwork and patience.

Sv: De är trötta men glada.
En: They are tired but happy.

Sv: Den största utmaningen är över, och deras venedskap är starkare.
En: The biggest challenge is overcome, and their friendship is strengthened.

Sv: De känner sig nöjda.
En: They feel satisfied.

Sv: De ser på de färdiga möblerna.
En: They look at the finished furniture.

Sv: Elin, Gustav och Ingrid skrattar.
En: Elin, Gustav, and Ingrid laugh.

Sv: Deras lägenhet är nu ett hem.
En: Their apartment is now a home.

Sv: De sträcker på sig och ser omkring.
En: They stretch out and look around.

Sv: De sitter ner och minns kvällen med ett leende.
En: They sit down and reminisce about the evening with a smile.

Sv: Det har varit en dag av äventyr i Stockholm.
En: It has been a day of adventure in Stockholm.

Sv: En dag att minnas.
En: A day to remember.

Sv: Efter att de har vilat säger Ingrid: “Kom ihåg den här dagen.
En: After resting, Ingrid says, “Remember this day.

Sv: Kom ihåg vad vi har lärt oss.
En: Remember what we have learned.

Sv: Teamarbete och tålamod kan lösa alla problem.
En: Teamwork and patience can solve any problem.

Sv: Även IKEA-instruktioner.
En: Even IKEA instructions.”

Sv: “Elin och Gustav håller med.
En: Elin and Gustav agree.

Sv: De säger: “Ja, vi kommer ihåg.
En: They say, “Yes, we will remember.

Sv: Vi kan klara av allt tillsammans.
En: We can handle anything together.”

Sv: “Solens sista strålar lyser över Stockholm.
En: The sun’s last rays shine over Stockholm.

Sv: Dagen är över och Elin, Gustav och Ingrid är nöjda.
En: The day is over, and Elin, Gustav, and Ingrid are content.

Sv: De monterade IKEA-möbler utan instruktionerna och vann.
En: They assembled IKEA furniture without the instructions and succeeded.

Sv: Det var inte lätt, men på slutet klarade de det.
En: It was not easy, but in the end, they did it.

Sv: Det är dags att säga godnatt.
En: It’s time to say goodnight.

Sv: Godnatt Stockholm, godnatt Elin, godnatt Gustav och godnatt Ingrid.
En: Goodnight Stockholm, goodnight Elin, goodnight Gustav, and goodnight Ingrid.

Sv: Se dig i morgon för fler äventyr.
En: See you tomorrow for more adventures.

Sv: Den här dagen har varit underbar.
En: This day has been wonderful.

Vocabulary Words:
vatten : water
sol : sun
Stockholm : Stockholm
stolt : proud
ung kvinna : young woman
vän : friend
flyttar in : moving in
lägenhet : apartment
IKEA-lådor : IKEA boxes
montera : assemble
instruktioner : instructions
hjälp : help
smart : smart
ringa : call
kvarter : blocks
leende : smile
starkare : stronger
skruvmejsel : screwdriver
jobba tillsammans : work together
kväll : evening
delar : parts
muttrar : nuts
löser : solve
teamarbete : teamwork
tålamod : patience
utmaning : challenge
trött : tired
glada : happy
godnatt : goodnight