Building IKEA Furniture: Laughter, Mishaps, and Unbreakable Bonds

Fluent Fiction – Swedish
www.FluentFiction.org/Swedish
Story Transcript:
Sv: Något magiskt hände i Stockholm en grå regnig söndag.
En: Something magical happened in Stockholm on a grey rainy Sunday.

Sv: Sofia, Emil och Astrid satt i Sofias lägenhet belägen i charmiga Södermalm.
En: Sofia, Emil, and Astrid were sitting in Sofia’s apartment located in charming Södermalm.

Sv: De hade ett uppdrag.
En: They had a mission.

Sv: De ska montera ihop IKEA-möbler.
En: They were supposed to assemble IKEA furniture.

Sv: Det var mycket att göra.
En: There was a lot to do.

Sv: Det var bord, stolar, hyllor och mer.
En: There were tables, chairs, shelves, and more.

Sv: Både Sofia, Emil och Astrid var stolta över sina inköp, men nu var allt i kartonger.
En: Both Sofia, Emil, and Astrid were proud of their purchases, but now everything was in boxes.

Sv: Kartongerna var stora, tunga och de väntade tålmodigt på att bli öppnade.
En: The boxes were big, heavy, and they patiently waited to be opened.

Sv: Sofia öppnade första kartongen.
En: Sofia opened the first box.

Sv: En lång bordskiva kom fram, brun och blank.
En: A long tabletop emerged, brown and glossy.

Sv: Hon letade efter instruktionerna, men de var ingenstans att hitta.
En: She looked for the instructions, but they were nowhere to be found.

Sv: Emil och Astrid granskade de andra kartongerna.
En: Emil and Astrid examined the other boxes.

Sv: Inga instruktioner där heller.
En: No instructions there either.

Sv: “Där är de!
En: “There they are!”

Sv: ” ropade Emil.
En: Emil shouted.

Sv: Han fann dem under en kartong.
En: He found them under a box.

Sv: Men instruktionerna var inte lätta.
En: But the instructions were not easy.

Sv: De var bilder utan ord, och de var svåra att förstå.
En: They were pictures without words, and they were difficult to understand.

Sv: De började med borden.
En: They started with the tables.

Sv: Sofia höll instruktionerna medan Emil och Astrid skruvade och svängde.
En: Sofia held the instructions while Emil and Astrid screwed and turned.

Sv: Efter en stund stod ett bord framför dem.
En: After a while, a table stood in front of them.

Sv: Men det var fel.
En: But it was wrong.

Sv: Bordet var snett!
En: The table was crooked!

Sv: De måste börja om.
En: They had to start over.

Sv: De skruvade och vred, försökte igen.
En: They screwed and turned, tried again.

Sv: Men bordet var fortfarande snett.
En: But the table was still crooked.

Sv: Sofia kikade på instruktionerna igen.
En: Sofia looked at the instructions again.

Sv: Nu förstod de.
En: Now they understood.

Sv: De hade gjort omvänt.
En: They had done it backwards.

Sv: Borden måste byggas uppifrån och ner, inte tvärtom.
En: The tables had to be built from top to bottom, not the other way around.

Sv: Skruva, vrida, försök igen.
En: Screwing, turning, trying again.

Sv: Äntligen stod ett rakt bord framför dem.
En: Finally, a straight table stood in front of them.

Sv: De skrattade, high-fived och kände sig nöjda.
En: They laughed, high-fived, and felt satisfied.

Sv: Men det var mer att göra.
En: But there was more to do.

Sv: Stolarna följde samma skrattande missöden.
En: The chairs followed the same laughing mishaps.

Sv: Till slut måste de ge upp för dagen.
En: In the end, they had to give up for the day.

Sv: Hyllorna får vänta.
En: The shelves would have to wait.

Sv: De var trötta, men glada.
En: They were tired, but happy.

Sv: De hade haft en rolig dag trots allt.
En: They had had a fun day despite everything.

Sv: Sofias lägenhet i Södermalm var stökig, men det gjorde inget.
En: Sofia’s apartment in Södermalm was messy, but it didn’t matter.

Sv: De hade haft en fantastisk dag trots strulet.
En: They had had an amazing day despite the setbacks.

Sv: De visste att de hade mer arbete att göra, men de var redo för det.
En: They knew they had more work to do, but they were ready for it.

Sv: Sofia, Emil och Astrid var vänner.
En: Sofia, Emil, and Astrid were friends.

Sv: De hade roligt tillsammans, även när saker gick snett.
En: They had fun together, even when things went wrong.

Sv: De visste att de kunde lösa problemen tillsammans.
En: They knew they could solve problems together.

Sv: Och det är vad vänskap handlar om: att ha roligt tillsammans, även när det är svårt.
En: And that’s what friendship is about: having fun together, even when it’s hard.

Sv: Slutet.
En: The end.

Vocabulary Words:
Något : Something
magiskt : magical
hände : happened
i : in
Stockholm : Stockholm
på : on
en : a
grå : grey
regnig : rainy
söndag : Sunday
Sofia : Sofia
Emil : Emil
och : and
Astrid : Astrid
var : were
satt : sitting
lägenhet : apartment
belägen : located
charmiga : charming
Södermalm : Södermalm
De : They
hade : had
uppdrag : mission
De : They
var : were
skulle : supposed
montera ihop : assemble
Det : There
mycket : lot
göra : do