Business in the King’s Garden: Conquering Seagull Chaos

Fluent Fiction – Danish
www.FluentFiction.org/Danish
Story Transcript:
Da: Sofie, Magnus og Freja bor i København.
En: Sofie, Magnus, and Freja live in Copenhagen.

Da: De er forretningsfolk.
En: They are businesspeople.

Da: En dag sider de i Kongens Have.
En: One day they are sitting in the King’s Garden.

Da: Her er de midt i et møde.
En: Here, they are in the middle of a meeting.

Da: Det er meget seriøst.
En: It is very serious.

Da: Men så kommer mågerne.
En: But then the seagulls arrive.

Da: “Mødet er nu startet,” siger Sofie.
En: “The meeting has now begun,” says Sofie.

Da: Hun er leder.
En: She is the leader.

Da: Men så hører de en lyd.
En: But then they hear a sound.

Da: Det er måger.
En: It is the seagulls.

Da: De skriger og det er meget højt.
En: They are screeching and it is very loud.

Da: “Åh nej, ikke igen,” siger Magnus.
En: “Oh no, not again,” says Magnus.

Da: Han holder ørerne.
En: He covers his ears.

Da: Han kan ikke lide lyd.
En: He does not like the noise.

Da: Han kigger på sin mad.
En: He looks at his food.

Da: En sandwich med ost.
En: A cheese sandwich.

Da: Men så kommer en måge.
En: But then a seagull arrives.

Da: Den tager hans sandwich.
En: It takes his sandwich.

Da: Den flyver væk.
En: It flies away.

Da: “Det er ikke fair,” siger Magnus.
En: “That’s not fair,” says Magnus.

Da: Han er sur.
En: He is angry.

Da: Alle er chokerede.
En: Everyone is shocked.

Da: “Vi prøver igen,” siger Sofie.
En: “Let’s try again,” says Sofie.

Da: Hun tager dyb indånding.
En: She takes a deep breath.

Da: De prøver at tale om forretning.
En: They try to discuss business.

Da: Men så kommer en måge.
En: But then another seagull arrives.

Da: Den tager Frejas salat.
En: It takes Freja’s salad.

Da: “Stop det,” råber Freja.
En: “Stop it,” shouts Freja.

Da: Hun prøver at jage mågen.
En: She tries to chase the seagull.

Da: Men den flyver væk.
En: But it flies away.

Da: “Måske skal vi finde et andet sted,” siger Freja.
En: “Maybe we should find another place,” says Freja.

Da: Men Sofie ryster på hovedet.
En: But Sofie shakes her head.

Da: “Vi skal ikke flygte fra måger,” siger hun.
En: “We should not flee from seagulls,” she says.

Da: Hun er meget stærk.
En: She is very strong.

Da: Hun vil ikke give op.
En: She does not want to give up.

Da: De prøver igen at tale om forretning.
En: They try again to discuss business.

Da: Men så kommer en anden måge.
En: But then another seagull arrives.

Da: Den tager Sofies kage.
En: It takes Sofie’s cake.

Da: Sofie ser på mågen.
En: Sofie looks at the seagull.

Da: Hun ser meget alvorligt på den.
En: She looks very seriously at it.

Da: “Dette er for meget,” siger hun.
En: “This is too much,” she says.

Da: Hun tager sin taske.
En: She takes her bag.

Da: Hun hiver en stor plastik ugle frem.
En: She pulls out a large plastic owl.

Da: Hun stiller den på bordet.
En: She places it on the table.

Da: “Dette vil skræmme dem væk,” siger hun.
En: “This will scare them away,” she says.

Da: Alle ser på ugle.
En: Everyone looks at the owl.

Da: De smiler.
En: They smile.

Da: De prøver igen at tale om forretning.
En: They try again to discuss business.

Da: Men nu er der ingen måger.
En: But now there are no seagulls.

Da: De kan tale i fred.
En: They can talk in peace.

Da: “Mågerne er væk,” siger Freja.
En: “The seagulls are gone,” says Freja.

Da: Hun er glad.
En: She is happy.

Da: Alle er glade.
En: Everyone is happy.

Da: “Forretningen blomstrer,” siger Sofie.
En: “The business is thriving,” says Sofie.

Da: Hun smiler til Magnus og Freja.
En: She smiles at Magnus and Freja.

Da: De smiler tilbage.
En: They smile back.

Da: Mødet afsluttes.
En: The meeting concludes.

Da: De har haft et succesfuldt møde.
En: They have had a successful meeting.

Da: Selv med mågerne.
En: Even with the seagulls.

Da: De pakker deres ting.
En: They pack up their things.

Da: De tjekker for mad.
En: They check for food.

Da: Alle har stadig noget mad.
En: Everyone still has some food.

Da: Ingen måger.
En: No seagulls.

Da: De ser på Sofies ugle.
En: They look at Sofie’s owl.

Da: Det var en god idé.
En: It was a good idea.

Da: “Vi vinder over mågerne,” siger Magnus.
En: “We have defeated the seagulls,” says Magnus.

Da: Han griner.
En: He laughs.

Da: Alle griner.
En: Everyone laughs.

Da: Så går de hjem.
En: Then they go home.

Da: En god dag på arbejde.
En: A good day at work.

Da: Og mågerne kommer ikke tilbage.
En: And the seagulls do not come back.

Da: De har vundet.
En: They have won.

Da: De glemmer aldrig denne dag.
En: They will never forget this day.

Da: En dag med arbejde, måger og en plastik ugle.
En: A day with work, seagulls, and a plastic owl.

Da: Men til sidst, en god dag.
En: But in the end, a good day.

Da: Slutningen.
En: The end.

Vocabulary Words:
Magnus : Sofie
Copenhagen : Freja
forretningsfolk : businesspeople
Kongens Have : King’s Garden
møde : meeting
måger : seagulls
seriøst : serious
lyd : sound
mad : lunch
sandwich : sandwich
ost : cheese
ankomst : arrival
tager : take
flyver væk : fly away
uretfærdig : unfair
sur : angry
chokerede : shocked
jage : chase
stop : stop
plastik ugle : plastic owl
skræmme væk : scare away
tale om : discuss
fred : peace
blomstrer : thriving
smile : smile
succesfuldt : successful
vinde over : defeat
griner : laugh
dag : day