Chaos at the Bergen Market: Lars’ Unexpected Crab Escape

Fluent Fiction – Norwegian
www.FluentFiction.org/Norwegian
Story Transcript:
Nb: Bergen skinner i morgensola.
En: The city of Bergen shines in the morning sun.

Nb: Markedet er travelt.
En: The market is bustling.

Nb: Folk prater og ler.
En: People are talking and laughing.

Nb: Hele byen er våken.
En: The whole city is awake.

Nb: Lars og Ingrid går gjennom fiskemarkedet.
En: Lars and Ingrid walk through the fish market.

Nb: Lars ser noe spesielt.
En: Lars sees something special.

Nb: En stor krabbe.
En: A large crab.

Nb: Den er levende og beveger seg.
En: It is alive and moving.

Nb: Ingrid ser også krabben.
En: Ingrid also sees the crab.

Nb: Hun skriker litt.
En: She screams a little.

Nb: “Den er enorm!”
En: “It’s enormous!”

Nb: sier hun.
En: she says.

Nb: Lars vet ikke hva han skal gjøre.
En: Lars doesn’t know what to do.

Nb: Han liker krabber.
En: He likes crabs.

Nb: Han vil kjøpe den.
En: He wants to buy it.

Nb: Han spør fiskemannen: “Hvor mye for krabben?”
En: He asks the fishmonger, “How much for the crab?”

Nb: Fiskemannen smiler.
En: The fishmonger smiles.

Nb: “200 kroner,” sier han.
En: “200 kroner,” he says.

Nb: Lars tar ut pengene.
En: Lars takes out the money.

Nb: Han betaler for krabben.
En: He pays for the crab.

Nb: Fiskemannen gir ham et stort nett.
En: The fishmonger gives him a large net.

Nb: Krabben er tung.
En: The crab is heavy.

Nb: Lars løfter den forsiktig.
En: Lars lifts it carefully.

Nb: Plutselig glir den ut av nettet.
En: Suddenly, it slips out of the net.

Nb: Krabben løper over gulvet.
En: The crab runs across the floor.

Nb: Folk skriker og hopper unna.
En: People scream and jump aside.

Nb: “Å nei!”
En: “Oh no!”

Nb: roper Lars.
En: cries Lars.

Nb: Han prøver å fange krabben.
En: He tries to catch the crab.

Nb: Ingrid hjelper ham.
En: Ingrid helps him.

Nb: De løper etter krabben sammen.
En: They run after the crab together.

Nb: Krabben klemmer seg mellom fiskeboder.
En: The crab squeezes between fish stalls.

Nb: Den velter en fiskebøtte.
En: It knocks over a bucket of fish.

Nb: Fisk sprer seg utover.
En: Fish scatter everywhere.

Nb: Et lite barn begynner å gråte.
En: A small child begins to cry.

Nb: Lars føler seg skyldig.
En: Lars feels guilty.

Nb: Markedsvakten kommer.
En: The market guard arrives.

Nb: Han ser kaoset.
En: He sees the chaos.

Nb: “Hva skjer her?”
En: “What is happening here?”

Nb: spør han strengt.
En: he asks sternly.

Nb: Lars peker på krabben.
En: Lars points to the crab.

Nb: “Jeg kjøpte den, og så rømte den,” forklarer Lars.
En: “I bought it, and then it escaped,” Lars explains.

Nb: Vakten er rask.
En: The guard is quick.

Nb: Han tar fram en hov og fanger krabben.
En: He takes out a net and catches the crab.

Nb: Folk klapper og ler.
En: People clap and laugh.

Nb: Krabben er fanget.
En: The crab is caught.

Nb: Vakten gir krabben tilbake til Lars.
En: The guard gives the crab back to Lars.

Nb: Lars og Ingrid ser på hverandre.
En: Lars and Ingrid look at each other.

Nb: De begynner å le.
En: They start to laugh.

Nb: “Dette var en eventyrlig dag,” sier Ingrid.
En: “This has been an adventurous day,” says Ingrid.

Nb: “Vi må være mer forsiktige neste gang,” sier Lars.
En: “We need to be more careful next time,” says Lars.

Nb: Til slutt bestemmer de seg.
En: Finally, they decide.

Nb: Krabben skal slippes fri i havet.
En: The crab should be released into the sea.

Nb: De går ned til vannet og setter krabben forsiktig i sjøen.
En: They go down to the water and gently place the crab in the ocean.

Nb: Den svømmer bort.
En: It swims away.

Nb: Markedsvakten kommer bort til dem.
En: The market guard approaches them.

Nb: “God idé,” sier han.
En: “Good idea,” he says.

Nb: “Krabber hører hjemme i sjøen.”
En: “Crabs belong in the sea.”

Nb: Lars og Ingrid nikker.
En: Lars and Ingrid nod.

Nb: De takker vakten og går hjem, glade for at alt er tilbake til det normale.
En: They thank the guard and go home, happy that everything is back to normal.

Nb: Bergen skinner fortsatt i morgensola.
En: Bergen still shines in the morning sun.

Nb: Markedet fortsetter som vanlig.
En: The market continues as usual.

Nb: Lars og Ingrid har hatt en spennende dag.
En: Lars and Ingrid have had an exciting day.

Nb: De smiler til hverandre.
En: They smile at each other.

Nb: I dag vil de huske lenge.
En: They will remember today for a long time.

Vocabulary Words:
skinner : shines
morgensola : morning
travelt : bustling
levende : alive
spesielt : special
krabbe : crab
fiskemannen : fishmonger
pengene : money
forsiktig : carefully
glir : slips
skriker : screams
markedet : market
klemmer : squeeze
fiskebøtte : bucket
sprer : scatter
skyldig : guilty
vakten : guard
strengt : sternly
rask : quick
hov : net
eventyrlig : adventurous
forsiktige : careful
rømte : escaped
slippe : release
hører hjemme : belongs
smiler : smile
løper etter : run after
kaoset : chaos
klapper : clap
spennende : exciting