Chasing a Mischievous Seagull: Helping a Friend in Need

Fluent Fiction – Norwegian
www.FluentFiction.org/Norwegian
Story Transcript:
Nb: Engang i Bergen gikk Ingrid og Lars på fjellet.
En: Once in Bergen, Ingrid and Lars went to the mountains.

Nb: De koste seg med den vakre naturen og lo av vitsene de fortalte hverandre.
En: They enjoyed the beautiful nature and laughed at the jokes they told each other.

Nb: Plutselig hørte de et høyt skrik ovenfra.
En: Suddenly they heard a loud scream from above.

Nb: “Hva var det?”
En: “What was that?”

Nb: spurte Ingrid, og så opp mot himmelen.
En: asked Ingrid, looking up at the sky.

Nb: Lars fulgte blikket hennes og fikk øye på en rampete måke som svevde over dem.
En: Lars followed her gaze and spotted a mischievous seagull hovering above them.

Nb: “Måken stjeler Sofies lunsjpakke!”
En: “The seagull steals Sofie’s lunchbox!”

Nb: ropte Lars og pekte på den røde matpakken som hang i nebbet til måken.
En: Lars shouted and pointed to the red food packet hanging in the seagull’s beak.

Nb: Sofie var en venn av dem, og de visste hvor mye hun likte maten sin.
En: Sofie was a friend of theirs and they knew how much she liked her food.

Nb: Uten å nøle kastet Ingrid og Lars seg etter måken.
En: Without hesitation, Ingrid and Lars threw themselves after the seagull.

Nb: De snublet over steiner og skled på det våte gresset.
En: They tripped over rocks and slipped on the wet grass.

Nb: De ropte høyt i håp om at måken skulle slippe matpakken, men den bare hånflirte og svevde høyere og høyere.
En: They shouted loudly in the hope that the seagull would drop the food packet, but it just sneered and soared higher and higher.

Nb: “Vi kan ikke gi opp!”
En: “We can’t give up!”

Nb: sa Ingrid andpusten.
En: Ingrid said out of breath.

Nb: “Vi må få tilbake matpakken til Sofie!”
En: “We have to get Sofie’s lunch back!”

Nb: Lars nikket, fast bestemt på å hjelpe.
En: Lars nodded, determined to help.

Nb: De fulgte måken til den landet på en grein høyt oppe i et tre.
En: They followed the seagull until it landed on a branch high up in a tree.

Nb: Måken så ned på dem og lo.
En: The seagull looked down at them and laughed.

Nb: “Du skal ikke få tak i matpakken min!”
En: “You’re not going to get my lunch box!”

Nb: skrek måken.
En: screamed the seagull.

Nb: Men Ingrid hadde en ide.
En: But Ingrid had an idea.

Nb: Hun begynte å riste treet hardt, og måken holdt på å miste grep om greinen.
En: She began to shake the tree violently, and the seagull was losing its grip on the branch.

Nb: “Nå eller aldri!”
En: “Now or never!”

Nb: ropte Lars, og han kastet seg mot treet.
En: cried Lars, and he threw himself against the tree.

Nb: Han klarte å nå greinen og fikk tak i matpakken.
En: He managed to reach the branch and grabbed the lunch box.

Nb: Ingrid og Lars jublet.
En: Ingrid and Lars cheered.

Nb: Da de kom ned fra treet, gikk de tilbake til Sofie og ga henne matpakken med et smil.
En: When they came down from the tree, they went back to Sofie and handed her the lunch box with a smile.

Nb: “Så snille dere er!”
En: “How kind of you!”

Nb: utbrøt Sofie og ga dem begge en klem.
En: Sofie exclaimed, giving them both a hug.

Nb: Ingrid og Lars var glad for å se henne lykkelig igjen.
En: Ingrid and Lars were happy to see her happy again.

Nb: Og der, på fjellet ved Bergen, lærte Ingrid og Lars en viktig lekse.
En: And there, on the mountain near Bergen, Ingrid and Lars learned an important lesson.

Nb: Selv om det kan være vanskelig og komisk å jage en rampete måke, er det alltid verdt det å hjelpe en venn i nød.
En: Although chasing a mischievous seagull can be difficult and comical, helping a friend in need is always worth it.

Nb: Slutten.
En: The end.

Vocabulary Words:
Engang : Once
Bergen : Bergen
Ingrid : Ingrid
Lars : Lars
fjellet : mountains
koste seg med : enjoyed
vakre : beautiful
naturen : nature
lo : laughed
vitsene : jokes
fortalte : told
hverandre : each other
høyt : loud
skrik : scream
ovenfra : above
himmelen : sky
rampete : mischievous
måke : seagull
stjeler : steals
lunsjpakke : lunchbox
ropte : shouted
pekte : pointed
rød : red
matpakken : food packet
hang : hanging
nebbet : beak
venn : friend
nøle : hesitation
kastet seg etter : threw themselves after
snublet : tripped
steiner : rocks
skled : slipped
våte : wet
gresset : grass
ropte høyt : shouted loudly
håp : hope
slippe : drop
hånflirte : sneered
svevde : soared
høyere : higher
gi opp : give up
andpusten : out of breath
få tilbake : get back
nikket : noded
bestemt på : determined
hjelpe : help
landet : landed
grein : branch
høyt : high
treet : tree
så ned : looked down
lo : laughed
få tak : get
skrek : screamed
ide : idea
riste : shake
hardt : violently
miste grep : losing grip
nå eller aldri : now or never
kastet : threw
klarte å nå : managed to reach
fikk tak : grabbed
jublet : cheered
kom ned : came down
gi : hand
smil : smile
snille : kind
utbrøt : exclaimed
klem : hug
lykkelig : happy
lærte : learned
viktig : important
lekse : lesson
vanskelig : difficult
komisk : comical
hjelpe : helping
venn i nød : friend in need
alltid : always
verdt det : worth it
slutten : end