Chasing Selfies: A Bird’s Eye View at Cliffs of Moher

Fluent Fiction – Irish
www.FluentFiction.org/Irish
Story Transcript:
Ga: Bhí an tráthnóna ag dul i léig, agus bhí dath an óir ar fud na spéire os cionn na hailleacha.
En: The evening was fading, and the sky above the cliffs was bathed in golden light.

Ga: Bhí Siobhán agus Caoimhe ag siúl thart ar Aillte an Mhothair.
En: Siobhán and Caoimhe were walking around the Cliffs of Moher.

Ga: Bhí an aimsir go hálainn agus bhí an t-aer lán le boladh an fharraige agus fuaim na dtonnta briste.
En: The weather was beautiful, and the air was filled with the scent of the sea and the sound of breaking waves.

Ga: “Tá an áit seo dochreidte!
En: “This place is incredible!”

Ga: ” a dúirt Siobhán, a bhí ag féachaint amach ar an radharc.
En: said Siobhán, gazing out at the view.

Ga: Bhí na haillte arda agus an fharraige thíos rompu.
En: The cliffs were high and the sea lay below them.

Ga: Bhí na hoileáin bheaga le feiceáil sa bhfad.
En: Small islands were visible in the distance.

Ga: “Cuirimis cúpla grianghraf!
En: “Let’s take a few photos!”

Ga: ” a mhol Caoimhe.
En: suggested Caoimhe.

Ga: Bhí sí ag iarraidh pictiúir a ghlacadh leis an ngrian ag dul faoi.
En: She wanted to capture pictures with the setting sun.

Ga: Thóg Siobhán a fón amach agus chuadar ag iarraidh an selfie foirfe a ghlacadh.
En: Siobhán took out her phone, and they tried to take the perfect selfie.

Ga: Ach, go tobann, tháinig faoileán.
En: But suddenly, a seagull appeared.

Ga: Bhí an faoileán mór bán le súile gléigeal.
En: It was a large white seagull with bright eyes.

Ga: Thosaigh sé ag eitilt timpeall orthu agus ag prislíní go h-ard.
En: It began to fly around them, screeching loudly.

Ga: “Haigh!
En: “Hey!

Ga: Siar leat!
En: Get back!”

Ga: ” a scread Caoimhe, ag gáire.
En: screamed Caoimhe, laughing.

Ga: Ach, ní raibh an faoileán ag éirí as.
En: But the seagull was not giving up.

Ga: Stop sé os cionn an ghrúpa.
En: It stopped above the group.

Ga: D’éirigh leis greim a fháil ar na criospaí a bhí ag Siobhán sa toirthí.
En: It managed to grab the crisps Siobhán had in her bag.

Ga: Thosaigh sé ag ithe leo ar an láthair.
En: It began eating them right there.

Ga: Níor chreid an bheirt cá raibh a gcriospaí.
En: The two couldn’t believe where their crisps had gone.

Ga: “Cé chomh dána atá sé!
En: “How cheeky is that!”

Ga: ” a dúirt Siobhán, ag gáire freisin.
En: said Siobhán, also laughing.

Ga: Gach uair a chuir siad suas a bhfón arís, bhí an faoileán sa phictiúr.
En: Every time they put up their phone again, the seagull was in the picture.

Ga: Thrácht siad agus rinne siad triail eile.
En: They commented and tried again.

Ga: Ach bhí an faoileán ag teacht i gcónaí le briseadh isteach.
En: But the seagull kept coming back to interrupt.

Ga: Chinn siad suíochán nua a aimsiú.
En: They decided to find a new spot.

Ga: Shuigh siad síos in áit níos ciúine, agus an faoileán á leanúint acu ó fad.
En: They sat down in a quieter place, with the seagull following them from a distance.

Ga: Thug Siobhán píosa beirten don éan, agus sa deireadh, sheas sé síos.
En: Siobhán gave the bird a piece of cheese, and finally, it calmed down.

Ga: Ghlac siad an selfie foirfe ansin, leis an éan díreach taobh in aice leo, ina shníomh lena sciatháin leathana.
En: They took the perfect selfie then, with the bird standing right next to them, preening its wide wings.

Ga: “É sin féin!
En: “That’s it!”

Ga: ” a dúirt Caoimhe gan stop ag gáire.
En: said Caoimhe without stopping her laughter.

Ga: Bhí an selfie acu, agus bhí scéil an-láidir le hinsint acu ó Aillte an Mhothair.
En: They had their selfie, and they had quite a story to tell from the Cliffs of Moher.

Ga: Ar a bhealach abhaile, breathnaigh siad ar an selfie agus níor stop siad ag gáire.
En: On their way home, they looked at the selfie and couldn’t stop laughing.

Ga: Bhí siad sásta lena n-eachtraí agus lena n-aíonna neamhspleácha.
En: They were happy with their adventures and their unexpected company.

Ga: Bhí an faoileán ina chara nua, ag cuimhneamh orthu gach uair a d’fhéach siad ar an selfie sin.
En: The seagull had become a new friend, reminding them of their fun every time they looked at that selfie.

Vocabulary Words:
Ga : En
tráthnóna : evening
ag dul i léig : fading
ailleacha : cliffs
an óir : golden
aimsir : weather
radharc : view
oileáin : islands
le feiceáil : visible
mhol : suggested
grian ag dul faoi : setting
ghlacadh : capture
prislíní : screeching
greim : grab
creid : believe
dána : cheeky
thrácht : commented
briseadh isteach : interrupt
chinn : decided
suíomh : spot
ciúine : quieter
sníomh : preening
sciatháin : wings
gáire : laughter
scéil : story
eachtraí : adventures
neamhspleácha : unexpected
cara : friend
cuimhneamh : reminding
gach uair : every time