Cliffside Capers: Finnegan’s Woolly Chase

Fluent Fiction – Irish
www.FluentFiction.org/Irish
Story Transcript:
Ga: Lá breá samhraidh a bhí ann agus shiúil Finnegan an bealach fada go na hAillte Móire.
En: It was a beautiful summer’s day and Finnegan walked the long way to the Cliffs of Moher.

Ga: Bhí sé ag iarraidh a chol ceathrar Aoife a fheiceáil.
En: He was looking to meet his friend Aoife.

Ga: Ní raibh a fhios aige gur mbeadh eachtra chomh aisteach roimhe sin lá.
En: He had no idea that such a strange adventure lay ahead that day.

Ga: Agus é ag siúl tríd na réimsí móra glasa, chonaic sé an rud a shíl sé a bheith ina chol ceathrar. Bhí an craiceann uirthi chomh bán leis an ollán agus bhí sí ag preabadh thart go gasta.
En: While walking through the vast green fields, he saw what he thought was his friend Aoife, but she was as white as wool and bouncing around quickly.

Ga: “Aoife, stad!” arsa Finnegan agus é ag rith ina diaidh.
En: “Aoife, stop!” said Finnegan as he ran after her.

Ga: Ach ní Aoife a bhí ann ar chor ar bith. Ba chaora í a raibh geansaí Aoife air de thaisme.
En: But it wasn’t Aoife at all. It was a sheep wearing Aoife’s sweater by coincidence.

Ga: Ach shíl Finnegan go raibh Aoife ag magadh air agus lean sé ar aghaidh léi.
En: But Finnegan thought Aoife was making fun of him and continued to follow her.

Ga: Rith siad trasna na ngort, suas an cnoc, agus díreach in aice le himeall na nAillte.
En: They ran across the fields, up the hill, and right next to the edge of the Cliffs.

Ga: Anseo, d’fhan an chaora go hobann agus d’fhan Finnegan beagnach ar imeall an aill.
En: Here the sheep suddenly stopped, and Finnegan almost stayed at the edge of the cliff.

Ga: Tháinig Aoife amach as an bhfolach agus gháir sí go hard.
En: Aoife came out from hiding and laughed loudly.

Ga: “Finnegan, an amadán! Ní mise atá ann!”
En: “Finnegan, you fool! It’s not me!”

Ga: Rith sí chucu agus thug sí barróg dó.
En: She ran to them and hugged him.

Ga: Rinne Finnegan gáire nuair a thuig sé an botún.
En: Finnegan laughed when he realized the mistake.

Ga: Ba lá iontach é do Aoife agus Finnegan, agus inseoidh siad an scéal grinn seo fúthu féin ar feadh na mblianta.
En: It was a wonderful day for Aoife and Finnegan, and they will tell this funny story about themselves for years to come.

Vocabulary Words:
breá : beautiful
eachtra : adventure
móra : vast
ollán : wool
preabadh : bouncing
thaisme : coincidence
lean : follow
imeall : edge
bhfolach : hiding
amadán : fool
botún : mistake