Coffee, Laughter, and Mistaken Identities: A Day at the Copenhagen Café

Fluent Fiction – Danish
www.FluentFiction.org/Danish
Story Transcript:
Da: Det var koldt i København den dag.
En: It was cold in Copenhagen that day.

Da: Trods sneens fald, var der travlt på den lille, hyggelige café ved siden af Kongens Nytorv.
En: Despite the falling snow, the small, cozy café next to Kongens Nytorv was bustling.

Da: Lars, en frisk mand i tredverne, støttede mod døren til caféen.
En: Lars, a lively man in his thirties, leaned against the café door.

Da: Hans øjne strøg hurtigt over de fyldte borde til hans veninde Mette sad henne i hjørnet.
En: His eyes quickly scanned the crowded tables until they landed on his friend Mette sitting in the corner.

Da: En lys skikkelse i det tunge tøj sad over for hende.
En: A bright figure in heavy clothing sat across from her.

Da: “Mikkel, er det dig?
En: “Mikkel, is that you?”

Da: ” udbrød Lars og rakte hånden ud til manden ved bordet.
En: exclaimed Lars, reaching out his hand to the man at the table.

Da: Mikkel var en gammel skoleven, som han ikke havde set i årevis, og skikkelsen lignede ham helt vildt.
En: Mikkel was an old school friend he hadn’t seen in years, and the figure looked just like him.

Da: Manden så forundret på Lars.
En: The man looked puzzled at Lars.

Da: “Beklager, jeg tror, du forveksler mig med nogen.
En: “Sorry, I think you’re mistaking me for someone else.”

Da: ” Han smilede og rakte hånden ud.
En: He smiled and shook hands.

Da: “Jeg hedder Søren.
En: “My name is Søren.”

Da: “Lars fnisede forlegent.
En: Lars chuckled awkwardly.

Da: Mette så munter ud.
En: Mette looked amused.

Da: “Lars kan godt være lidt distræt til tider.
En: “Lars can be a bit absent-minded at times.”

Da: “Signe, en anden veninde, som sad ved det nærliggende bord, rejste sig med et smil.
En: Signe, another friend sitting at the nearby table, stood up with a smile.

Da: “Så du troede, han var din gamle ven?
En: “So you thought he was your old friend?

Da: Hold kæft, Lars, du skal have briller.
En: Geez, Lars, you need glasses.”

Da: “Latter brød ud blandt de tre venner og Søren.
En: Laughter erupted among the three friends and Søren.

Da: De bestilte kaffe og kager, og snakken gik lystigt.
En: They ordered coffee and cakes, and the conversation flowed cheerfully.

Da: Sjove misforståelser og fejltagelser begyndte at snige sig ind blandt dem.
En: Funny misunderstandings and mistakes began to creep in among them.

Da: Lars, stadig under indtryk af sin fejl, begyndte at forveksle flere ting.
En: Lars, still reeling from his error, started confusing more things.

Da: Han kaldte tjeneren for “Mor”, og da han bestilte en sandwich, spurgte han om en “kammerjunker”.
En: He called the waiter “Mom” and when he ordered a sandwich, he asked for a “kammerjunker” (a type of Danish cookie).

Da: Signe og Mette var ved at flække af grin, da Lars pludseligt stod op og erklærede, at han skulle på toilettet.
En: Signe and Mette were almost splitting with laughter when Lars suddenly stood up and declared he needed to use the restroom.

Da: Han gik mod dametoilettet, før tjeneren forsigtigt rettede ham mod herrerne.
En: He headed towards the ladies’ restroom before the waiter gently redirected him to the men’s.

Da: Da Lars endelig vendte tilbage, kiggede alle på ham, og han kunne ikke andet end at grine.
En: When Lars finally returned, everyone was looking at him, and all he could do was laugh.

Da: “Jeg tror, jeg har fået for meget kaffe,” jokede han.
En: “I think I’ve had too much coffee,” he joked.

Da: Da de forlod caféen var det stadig koldt, men ingen af dem bemærkede det.
En: As they left the café, it was still cold, but none of them noticed.

Da: De var for travle med at grine og tale om Lars’ forvekslinger.
En: They were too busy laughing and talking about Lars’ mix-ups.

Da: Og selvom det ikke var Mikkel ved caféen, var det en dag, de alle ville huske.
En: And even though it wasn’t Mikkel at the café, it was a day they would all remember.

Da: En dag fuld af latter og glæde, der skulle varme deres hjerter, hver gang de gik forbi den lille café ved Kongens Nytorv.
En: A day full of laughter and joy that would warm their hearts every time they passed by the little café next to Kongens Nytorv.

Vocabulary Words:
koldt : cold
København : Copenhagen
dag : day
sne : snow
café : café
bord : table
ven : friend
smil : smile
grin : laugh
joke : joke
frisk : lively
mand : man
hånd : hand
gammel : old
skole : school
skikkelse : figure
bestil : order
forveksle : mismatch
fejltagelse : mistake
forvirring : confusion
tjener : waiter
sandwich : sandwich
kage : cookie
toilettet : restroom
sidde : sit
hjørne : corner
latter : laughter
glæde : joy
hjerte : heart