Coffee Spill Sparks New Bond in Bucharest

Fluent Fiction – Romanian
www.FluentFiction.org/Romanian
Story Transcript:
Ro: Într-o dimineață însorită, orașul București era plin de viață și zgomot.
En: On a sunny morning, the city of Bucharest was full of life and noise.

Ro: Ana se grăbea pe străzile aglomerate, către cafeneaua ei preferată din centrul vechi.
En: Ana was hurrying through the crowded streets towards her favorite café in the old town.

Ro: Avea un palton albastru și o geantă mare de piele.
En: She wore a blue coat and a big leather bag.

Ro: În mintea ei, o întâlnire importantă cu un vechi prieten care tocmai se întorsese din străinătate își făcea loc printre gânduri.
En: In her mind, an important meeting with an old friend who had just returned from abroad was weaving through her thoughts.

Ro: Între timp, Matei, un student la Arhitectură, stătea la o masă în colțul aceleiași cafenele.
En: Meanwhile, Matei, an Architecture student, was sitting at a table in the corner of the same café.

Ro: Cu ochii în calculatorul său, nu observă cum cafeneaua se umplea treptat.
En: With his eyes on his computer, he didn’t notice the gradual filling of the café.

Ro: Părul său brunet era neîngrijit, iar ochelarii să rămâneau ușor înclinați pe nas.
En: His messy brown hair and slightly crooked glasses rested on his nose.

Ro: Ana păși în cafenea, ochii ei căutând în mulțime.
En: Ana stepped into the café, her eyes scanning the crowd.

Ro: Zări un profil familiar și, cu inima bătând puternic, se îndreptă rapid spre masă.
En: She spotted a familiar profile and, with her heart beating fast, quickly made her way to the table.

Ro: Fără să stea pe gânduri, ridică mâna pentru a-l surprinde pe umărul prietenului ei – sau cel puțin așa credea ea.
En: Without hesitation, she reached out to tap her friend on the shoulder – or at least that’s what she thought.

Ro: Însă în acel moment, o îmbrânceală neașteptată din mulțime o făcu să-și verse cafeaua pe spatele unei persoane.
En: But at that moment, an unexpected push from the crowd caused her to spill her coffee on the back of a person.

Ro: A nu era prietenul ei!
En: It wasn’t her friend!

Ro: Era Matei, cu laptopul și hârtiile pline de cafea!
En: It was Matei, with his laptop and papers covered in coffee!

Ro: “Vai, îmi pare atât de rău!
En: “Oops, I’m so sorry!”

Ro: ” exclamă Ana, alergând să aducă niște șervețele.
En: exclaimed Ana, rushing to fetch some napkins.

Ro: Matei se întoarse, surprins, dar răbdător, “Nu-i nicio problemă, accidentele se întâmplă.
En: Matei turned around, surprised but patient, “It’s okay, accidents happen.”

Ro: “După ce curăță dezordinea, Ana își ceru scuze repetat.
En: After cleaning up the mess, Ana apologized repeatedly.

Ro: Matei o ascultă cu o răbdare amuzată și izbucni în râs.
En: Matei listened to her with amused patience and burst into laughter.

Ro: Atmosfera deveni mai relaxată și, în ciuda situației neașteptate, cei doi începură să vorbească.
En: The atmosphere became more relaxed and, despite the unexpected situation, the two began to talk.

Ro: Aflând că au multe interese în comun, inclusiv pasiunea pentru arhitectura orașului, Ana și Matei petrecură ore întregi discutând și râzând.
En: Discovering they had many common interests, including a passion for the city’s architecture, Ana and Matei spent hours discussing and laughing.

Ro: În cele din urmă, Ana își aminti de întâlnirea pe care trebuia să o aibă.
En: Eventually, Ana remembered the meeting she was supposed to have.

Ro: “Trebuie să mă întâlnesc cu un prieten vechi,” spuse ea, aruncând o privire la ceas.
En: “I have to meet an old friend,” she said, glancing at the clock.

Ro: Matei zâmbi și spuse, “Ha, cred că am compensat pentru prietenul care nu a venit.
En: Matei smiled and said, “Ha, I guess I’ve made up for the friend who didn’t show up.”

Ro: “Ana se opri, realizând că, de fapt, Matei fusese compania perfectă.
En: Ana stopped, realizing that in fact, Matei had been the perfect company.

Ro: În încheiere, părăsiră cafeneaua împreună, promițând să se revadă curând pentru a explora împreună frumusețile și secretele orașului București.
En: In conclusion, they left the café together, promising to meet again soon to explore the beauties and secrets of the city of Bucharest together.

Ro: Așa s-a născut o nouă prietenie, dintr-un mic accident și niște cafea vărsată.
En: And so, a new friendship was born, from a small accident and some spilled coffee.

Vocabulary Words:
însorită : sunny
dimineață : morning
oraș : city
București : Bucharest
plin : full
viață : life
zgomot : noise
grăbea : hurrying
aglomerate : crowded
străzi : streets
preferată : favorite
cafenea : café
centrul vechi : old town
palton albastru : blue coat
geantă de piele : leather bag
importantă : important
întâlnire : meeting
prieten : friend
tocmai se întorsese : just returned
din străinătate : abroad
își făcea loc : weaving
gânduri : thoughts
student la Arhitectură : Architecture student
masă : table
colțul : corner
calculator : computer
se umplea treptat : gradual filling
neîngrijit : messy
păr brunet : brown hair
ușor înclinați : slightly crooked