Comedy of Errors at ‘Die Koswinkel’

Fluent Fiction – Afrikaans
www.FluentFiction.org/Afrikaans
Story Transcript:
Af: Op ‘n sonskyn Saterdagoggend, in ‘n klein, snoesige dorpie, het Jan met ‘n gevoel van opwinding sy eerste tree innie “Die Koswinkel” ingesit.
En: On a sunny Saturday morning, in a small, quaint town, Jan stepped into “Die Koswinkel” with a feeling of excitement.

Af: Die reuk van varsgebakte brood en speserye het hom begroet.
En: The smell of freshly baked bread and spices greeted him.

Af: Jan’s maag het gegrom van honger, maar daar was een probleem – hy kon skaars Afrikaans praat.
En: Jan’s stomach rumbled with hunger, but there was one problem – he could barely speak Afrikaans.

Af: Die koswinkel was beroemd vir sy heerlike middagetes en Jan, wat nuut was in die dorpie, wou graag inpas en sy Afrikaans oefen.
En: The grocery store was famous for its delicious lunches, and Jan, who was new in town, wanted to fit in and practice his Afrikaans.

Af: Hy het die menu geneem en begin oefen wat hy wil sê.
En: He took the menu and started practicing what he wanted to say.

Af: Deon, die vriendelike kassier met ‘n dik snor en ‘n breë glimlag, het hom genader en gevra, “Kan ek jou help, meneer?”
En: Deon, the friendly cashier with a thick mustache and a broad smile, approached him and asked, “Can I help you, sir?”

Af: Jan, bietjie senuweeagtig, het in sy beste Afrikaans probeer bestel. “Kan ek ‘n broodjie hê met kaas, tamatie en…uh…”
En: A bit nervous, Jan tried to order in his best Afrikaans. “Can I have a sandwich with cheese, tomato and… uh…”

Af: …en stroop, asseblief.
En: His memory failed him and he scrambled for words. “…and syrup, please.”

Af: Deon het sy wenkbrou gelig, maar geskryf in sy notaboekie. “Iets te drinke?” vra hy.
En: Deon raised an eyebrow, but wrote it down in his notepad. “Something to drink?” he asked.

Af: Jan het verwoed geknik en geblurt: “Ja! ‘n Groot melk met…uh…appels!”
En: Jan nodded vigorously and blurted out, “Yes! A large milk with… uh…apples!”

Af: Giggels het agter hom opgekom. Jan het sy kop gedraai en daar staan Herman, die dorpie se bakker, wat die hele situasie aanskou het met ‘n breë glimlag.
En: Giggles erupted behind him. Jan turned his head and there stood Herman, the town’s baker, who had been observing the whole situation with a broad smile.

Af: “Meneer, ek dink jy bedoel nie melk met appels nie, maar dalk ‘n appelsap?” Herman het in ‘n behulpsame toon gevra.
En: “Sir, I don’t think you mean milk with apples, but maybe apple juice?” Herman asked in a helpful tone.

Af: Jan se gesig het rooi geword van verleentheid, maar hy het saam gelag en gesê, “Ja, ja, dit is wat ek bedoel! Dankie.”
En: Jan’s face turned red with embarrassment, but he laughed along and said, “Yes, yes, that’s what I mean! Thank you.”

Af: Nadat Jan by sy tafel gaan sit het, het die hele koswinkel gewag in afwagting om te sien wat Deon met so ‘n bizarre bestelling sou doen.
En: After Jan sat down at his table, the entire grocery store waited in anticipation to see what Deon would do with such a bizarre order.

Af: Voetstappe nader en daar bring Deon ‘n bord na Jan toe – op die bord was ‘n broodjie gesmeer met ‘n dik laag sjokoladestroop, bedek met snye kaas en tamatie. Langs dit, ‘n glas melk met ‘n groot groen appel wat daarin dryf.
En: Footsteps approached and there Deon brought a plate to Jan – on the plate was a sandwich smeared with a thick layer of chocolate syrup, topped with slices of cheese and tomato. Next to it, a glass of milk with a large green apple floating in it.

Af: Die hele winkel bars uit van die lag en Jan kon nie help om saam te lag nie.
En: The whole store burst into laughter, and Jan couldn’t help but laugh along.

Af: Hy het die unieke broodjie geëet terwyl hy sips van die melk geneem het en dan aan die appel geknibbel het.
En: He ate the unique sandwich while sipping from the milk and nibbling on the apple.

Af: Almal het om hom versamel om te gesels en hul eie stories van taalfoefening en flaterjies te deel.
En: Everyone gathered around him to chat and share their own stories of language practice and blunders.

Af: Aan die einde van die dag het Jan, met ‘n vol maag en ‘n glimlag so breed soos Deon s’n, ‘n paar nuwe woorde geleer en ‘n paar nuwe vriende gemaak.
En: At the end of the day, Jan, with a full stomach and a smile as wide as Deon’s, had learned a few new words and made a few new friends.

Af: Hy het besef dat foute maak deel is van leer en dat ‘n goeie sin vir humor die beste manier is om ‘n hartlike verhouding met nuwe vriende te begin.
En: He realized that making mistakes is part of learning and that a good sense of humor is the best way to start a warm relationship with new friends.

Af: Die mense van die dorpie het hom aanvaar net soos hy is, gemengde woorde en al.
En: The people of the town accepted him just the way he was, mixed-up words and all.

Af: En net so het Jan se avontuur by “Die Koswinkel” hom nie net ‘n onvergeetlike maaltyd gegee nie, maar ‘n plek om tuis te noem.
En: And so, Jan’s adventure at “Die Koswinkel” not only gave him an unforgettable meal but also a place to call home.

Vocabulary Words:
Saterdagoggend : morning
snoesig : quaint
opwinding : excitement
reuk : smell
varsgebakte : freshly baked
brood : bread
speserye : spices
honger : hungry
praat : speak
inpas : fit in
oefen : practice
kassier : cashier
snor : mustache
breë glimlag : broad smile
bestel : order
broodjie : sandwich
kaas : cheese
tamatie : tomato
stroop : syrup
drinke : drink
melk : milk
appels : apples
giggels : giggles
bakker : baker
bedoel : mean
appelsap : apple juice
bord : plate
sjokoladestroop : chocolate syrup
bedek met : topped with
lag : laughter