Conquering Copenhagen: The Viking Cyclist

Fluent Fiction – Danish
www.FluentFiction.org/Danish
Story Transcript:
Da: Lars stod midt i hjertet af København, iført en storslået vikingehjelm.
En: Lars stood in the heart of Copenhagen, wearing a magnificent Viking helmet.

Da: Med sit korte, røde skæg og stramme læderbukser følte han sig virkelig som en moderne viking.
En: With his short, red beard and tight leather trousers, he really felt like a modern Viking.

Da: Men der var ét problem – han kendte ikke vejene i København.
En: But there was one problem – he didn’t know the roads in Copenhagen.

Da: Han havde fået en gave af sin bedstefar, som sagde, at hjelmen ville give ham mod og styrke som en ægte viking.
En: He had been given a gift by his grandfather, who said the helmet would give him the courage and strength of a true Viking.

Da: Men ingen havde fortalt Lars, at hjelmen også ville forvandle ham til byens største attraktion.
En: But no one had told Lars that the helmet would also transform him into the city’s biggest attraction.

Da: Lars vævede ubeslutsomt gennem hudløst moderne cykelsti-labyrinten.
En: Lars weaved indecisively through the skinless modern cycle path maze.

Da: Han forsøgte at finde vej uden at blive mast af hurtige cyklister eller spidse albuer.
En: He tried to find his way without being mauled by fast cyclists or pointed elbows.

Da: På trods af sin hjelm, begyndte han at føle sig mere som en hjælpeløs sparv end en frygtindgydende vikingehelt.
En: Despite his helmet, he began to feel more like a helpless sparrow than a fearsome Viking hero.

Da: Mens han tumlede rundt, fik Lars periferien fyldt med latterligt smilende mennesker.
En: As he tumbled around, Lars had the periphery filled with ridiculously smiling people.

Da: De pegede og tog billeder af ham med deres smartphones.
En: They pointed and took pictures of him with their smartphones.

Da: Lars var forvirret – var det normen i København at gå rundt med en vikingehjelm?
En: Lars was confused – was it the norm in Copenhagen to walk around with a Viking helmet?

Da: Jo længere ind i labyrinten Lars bevægede sig, desto mere støjende blev folkemængden.
En: The further into the labyrinth Lars moved, the noisier the crowd became.

Da: Han følte sig som en sensationshungrig berømthed, men han var bare en almindelig fyr, der forsøgte at finde vej.
En: He felt like a sensation-hungry celebrity, but he was just a regular guy trying to find his way.

Da: Så hørte Lars en rasen af lyde, der mindede meget om skramlende sværd.
En: Then Lars heard a flurry of sounds that were very reminiscent of rattling swords.

Da: Han kiggede rundt og opdagede en flok cyklister, alle iført hjelme af forskellige fabrikater.
En: He looked around and spotted a group of cyclists, all wearing helmets of various makes.

Da: Cyklisternes øjne lyste op, da de så Lars.
En: The cyclists’ eyes lit up when they saw Lars.

Da: Hans vikingehjelm var en ægte konkurrent til deres moderne beskyttelsesudstyr.
En: His Viking helmet was a real competitor to their modern protective gear.

Da: En mand i neonfarver kørte tættere på Lars og råbte: “Hvad bilder du dig ind?
En: A man in neon colors drove closer to Lars and shouted: “What are you imagining?

Da: Vi er ægte cyklister her!”
En: We are real cyclists here!”

Da: Lars vidste ikke, hvad han skulle gøre, men hans vikingeblod begyndte at sitre i hans årer.
En: Lars didn’t know what to do, but his Viking blood began to quiver in his veins.

Da: “Jeg er Lars, en vikingehelt!”
En: “I’m Lars, a Viking hero!”

Da: råbte han tilbage.
En: he shouted back.

Da: “Jeg er her for at erobre København på min cykel!”
En: “I’m here to conquer Copenhagen on my bike!”

Da: De andre cyklister grinede og klappede, og pludselig kunne Lars se, at de ikke var fjender, men ligesindede.
En: The other cyclists laughed and clapped, and suddenly Lars could see that they were not enemies, but like-minded people.

Da: De var alle bare mennesker, der ønskede at have det sjovt og nyde livet.
En: They were all just people who wanted to have fun and enjoy life.

Da: Sammen cyklede de gennem Københavns gader, lige så forvirrende som altid.
En: Together they cycled through the streets of Copenhagen, as confusing as ever.

Da: Men denne gang havde de det sjovt og lavede indianerudbrud, mens de ringede i deres klokker.
En: But this time they had fun, doing Indian bursts while ringing their bells.

Da: Da solen gik ned, fandt Lars sig selv foran en gammel vikingeborg.
En: As the sun set, Lars found himself in front of an old Viking castle.

Da: Han hævede sin hjelm og råbte: “Tak for en fantastisk dag, mine nye venner!
En: He raised his helmet and shouted, “Thanks for a great day, my new friends!

Da: Lad os erobre København igen en anden gang!”
En: Let’s conquer Copenhagen again another time!”

Da: Folkemængden kastede deres hænder i vejret og råbte vikingehymner, mens de fejrede deres nye vikingekonge.
En: The crowd threw their hands in the air and shouted Viking hymns as they celebrated their new Viking king.

Da: Lars smilede bredt og følte sig som en rigtig vikingehelt.
En: Lars smiled broadly and felt like a real Viking hero.

Da: Fra den dag blev Lars kendt som “Vikingecyklisten” i hele København.
En: From that day Lars became known as the “Viking Cyclist” throughout Copenhagen.

Da: Han navigerede stadigvæk sin vej gennem labyrinten af cykelstier, men nu gjorde han det med et smil på læben og hjertet fuld af eventyrlyst.
En: He still navigated his way through the maze of bike paths, but now he did so with a smile on his face and a heart full of adventure.

Vocabulary Words:
Danish : English
Lars : Lars
hjertet : heart
København : Copenhagen
viking : Viking
hjelm : helmet
korte : short
røde : red
skæg : beard
stramm : tight
læder : leather
bukser : trousers
moderne : modern
problem : problem
vejene : roads
gave : gift
bedstefar : grandfather
mod : courage
styrke : strength
ægte : true
forvandle : transform
byens : city
attraktion : attraction
ubeslutsomt : indecisively
hudløst : skinless
cykel : cycle
sti : path
labyrint : maze
mast : mauled
hurtige : fast
cyklister : cyclists
spidse : pointed
hjælpeløs : helpless
sparv : sparrow
frygtindgydende : fearsome
vævede : weaved
latterligt : ridiculously
smilende : smiling
mennesker : people
normen : norm
forvirret : confused
labyrint : labyrinth
desto mere støjende : noisier
folkemængden : crowd
sensationshungrig : sensation-hungry
berømthed : celebrity
almindelig : regular
fyr : guy
jo længere : further
rasen : flurry
lyde : sounds
mindede : reminiscent
skramlende : rattling
sværd : swords
opdagede : spotted
flok : group
forskellige : various
fabrikater : makes
øjne lyste op : lit up
konkurrent : competitor
beskyttelses : protective
udstyr : gear
råbte : shouted
billeder : imagining
kørte : driven
tættere : closer
blod : blood
helt : hero
erobre : conquer
skreg : shouted
grinede : laughter
klappede : clapped
se : see
fjender : enemies
ligesindede : like-minded
sjovt : fun
nyde : enjoy
sammen : together
gader : streets
forvirrende : confusing
indianer : Indian
udbrud : bursts
ringede : ringing
solen : sun
gik ned : set
gammel : old
borg : castle
hævede : raised
tak : thanks
fantastisk : great
dag : day
nye : new
venner : friends
fejrede : celebrated
konge : king
bredt : broadly
kendt : known
tVikingecyklisten : Viking Cyclis
i hele : throughout
København : Copenhagen
labyrint : maze
cykel : bike
stier : paths
smil : smile
læben : face
hjertet : heart
eventyrlyst : adventure