Conquering Danish Tongue-Twisters in Copenhagen

Fluent Fiction – Danish
www.FluentFiction.org/Danish
Story Transcript:
Da: På en solrig dag i havnebyen København findes Ingrid, en sydamerikansk turist, forvildet rundt på Strøget.
En: On a sunny day in the harbor city of Copenhagen, Ingrid, a South American tourist, finds herself lost on Strøget.

Da: Hun har det svært med det danske sprog, det bekymrer hende.
En: She is struggling with the Danish language, and it worries her.

Da: Gennem menneskemængden ser hun en venlig mand, hans navn er Lars.
En: Through the crowd, she sees a friendly man named Lars.

Da: “God dag!”
En: “Good day!”

Da: siger Lars.
En: says Lars.

Da: Ingrid nikker genert.
En: Ingrid shyly nods.

Da: Lars og Ingrid går sammen rundt i byen.
En: Lars and Ingrid walk around the city together.

Da: Københavns Dragespringvand, Rosenborg Slot, Rundetårn.
En: Copenhagen’s Dragon Fountain, Rosenborg Castle, the Round Tower.

Da: Alt er smukt.
En: Everything is beautiful.

Da: Men sproget er stadig vanskeligt for Ingrid.
En: But the language is still difficult for Ingrid.

Da: En dag forsøger Lars at lære Ingrid at sige “rødgrød med fløde”.
En: One day, Lars tries to teach Ingrid to say “rødgrød med fløde.”

Da: Det er en klassisk dansk udfordring for turister.
En: It is a classic Danish challenge for tourists.

Da: Et kompliceret sætning for en udenlandsk tunge.
En: A complicated phrase for a foreign tongue.

Da: Ingrid prøver, men ordene bliver ikke rigtige.
En: Ingrid tries, but the words do not come out correctly.

Da: Lars prøver igen.
En: Lars tries again.

Da: Han skærer ordene i stykker.
En: He breaks the words apart.

Da: “Rød”, “grød”, “med”, “fløde”.
En: “Rød,” “grød,” “med,” “fløde.”

Da: Ingrid griner højlydt.
En: Ingrid bursts out laughing.

Da: Hun har det sjovt.
En: She is having fun.

Da: Alle former for udtalelser kommer ud fra hende: “røj røj mew floj”, “rø grå møde flå”, “ru ry med flo”.
En: All sorts of pronunciations come out of her: “røj røj mew floj,” “rø grå møde flå,” “ru ry med flo.”

Da: Både Lars og Ingrid er nu i et hylende morsomt rod af tungevridende ord.
En: Both Lars and Ingrid are now in a hilariously tangled mess of tongue-twisting words.

Da: De kan ikke stoppe med at grine.
En: They can’t stop laughing.

Da: Folk omkring dem begynder også at grine.
En: People around them start laughing too.

Da: Det er ikke kun sjovt, men også en smuk dag.
En: It is not just fun, but also a beautiful day.

Da: Frederik, Ingrids danske penneven, kommer pludselig forbi.
En: Frederik, Ingrid’s Danish pen pal, suddenly comes by.

Da: Han hører den sjove lyd og ser de to mennesker grine.
En: He hears the funny sound and sees the two people laughing.

Da: Han går hen til dem og spørger, hvad de laver.
En: He approaches them and asks what they are doing.

Da: “Vi prøver at sige ‘rødgrød med fløde’, siger Lars med et stort smil.
En: “We are trying to say ‘rødgrød med fløde’,” says Lars with a big smile.

Da: “Ah, et klassisk problem for turister,” griner han.
En: “Ah, a classic problem for tourists,” he laughs.

Da: Frederik prøver også at lære Ingrid det.
En: Frederik also tries to teach Ingrid.

Da: Men hun synes stadig, det er svært.
En: But she still finds it difficult.

Da: På en smuk aften ved Langelinie, ved siden af Den Lille Havfrue, prøver de igen.
En: On a beautiful evening at Langelinie, next to the Little Mermaid, they try again.

Da: De spiser en skål rødgrød med fløde, mens de ser solnedgangen over Øresund.
En: They eat a bowl of rødgrød med fløde as they watch the sunset over the Øresund.

Da: Ingrid tager en dyb indånding og prøver igen.
En: Ingrid takes a deep breath and tries again.

Da: “Rød, grød, med, fløde,” siger hun langsomt.
En: “Rød, grød, med, fløde,” she says slowly.

Da: Lars og Frederik holder vejret.
En: Lars and Frederik hold their breath.

Da: Så begynder de at grine og klappe.
En: Then they start laughing and applauding.

Da: Ingrid har endelig sagt det.
En: Ingrid has finally said it.

Da: Det er en stor sejr for Ingrid.
En: It is a great victory for Ingrid.

Da: Det er en sjov aften for alle tre.
En: It is a fun evening for all three.

Da: Dette tungevridende rod ender med en stor latter og en glædelig aften.
En: This tongue-twisting mess ends with great laughter and a joyful evening.

Da: Dagen ender.
En: The day comes to an end.

Da: Lars, Frederik, og Ingrid går hjem, mens de taler og griner sammen.
En: Lars, Frederik, and Ingrid go home, talking and laughing together.

Da: Københavns gader er fyldt med deres latter.
En: The streets of Copenhagen are filled with their laughter.

Da: Dette er enden på en sjov dag i København.
En: This is the end of a fun day in Copenhagen.

Da: Ingrid har lært det danske ord ‘rødgrød med fløde.
En: Ingrid has learned the Danish phrase ‘rødgrød med fløde.’

Da: Mere vigtigt, hun har haft det sjovt.
En: More importantly, she has had fun.

Da: De danske ord er endelig blevet en kilde til glæde snarere end frustration.
En: The Danish words have finally become a source of joy rather than frustration.

Vocabulary Words:
På : On
en : a
solrig : sunny
dag : day
i : in
den : the
havne : harbor
by : city
af : of
København : Copenhagen
Ingrid : Ingrid
en : a
syd : South
amerikansk : American
turist : tourist
finder : finds
sig selv : herself
forvildet : lost
på : on
Strøget : Strøget
Hun : She
er : is
kæmper : struggling
med : with
det : the
danske : Danish
sprog : language
og : and
det : it
bekymrer : worries
hende : her
Gennem : Through
den : the
menneskemængden : crowd
hun : she