Dairy Hijinks: Milking Mischief at Dawn

Fluent Fiction – Afrikaans
www.FluentFiction.org/Afrikaans
Story Transcript:
Af: Die son kruip stadig oor die horison en begroet die melkery met sagte goue strale.
En: The sun slowly crawls over the horizon, greeting the dairy with soft golden rays.

Af: Pieter sluip uit die huis met ‘n gevoel van avontuur wat in sy bors borrel.
En: Pieter sneaks out of the house with a sense of adventure bubbling in his chest.

Af: Vroegoggend is sy gunsteling tyd om by die melkery te wees.
En: Early morning is his favorite time to be at the dairy.

Af: Dis stil en vreedsaam, maar vandag gaan hierdie stilte op ‘n interessante manier gebreek word.
En: It’s quiet and peaceful, but today this silence will be broken in an interesting way.

Af: Susanna ontmoet hom by die deur.
En: Susanna meets him at the door.

Af: Sy het ‘n ondeunde glimlag op haar gesig en ‘n tou in haar hand.
En: She has a mischievous smile on her face and a rope in her hand.

Af: “Ek het ‘n plan,” fluister sy vir Pieter.
En: “I have a plan,” she whispers to Pieter.

Af: “Kom ons gaan melk ‘n koei buite, net vir die pret!
En: “Let’s milk a cow outside, just for fun!”

Af: “Pieter kyk na haar met ‘n opgetrekte wenkbrou.
En: Pieter looks at her with a raised eyebrow.

Af: “Buite?
En: “Outside?”

Af: ” vra hy.
En: he asks.

Af: “Maar almal melk binne in die melkery.
En: “But everyone milks inside the dairy.

Af: Dis waar dit gedoen word.
En: That’s where it’s done.”

Af: “Susanna lag saggies.
En: Susanna laughs softly.

Af: “Dis die punt, Pieter!
En: “That’s the point, Pieter!

Af: Om iets anders te doen.
En: To do something different.

Af: Kom nou!
En: Come on!”

Af: ” en met ‘n sug van opwinding, volg Pieter haar lei.
En: and with a sigh of excitement, Pieter follows her lead.

Af: Die twee maak hul weg na Bessie, die vriendelikste koei op die plaas.
En: The two make their way to Bessie, the friendliest cow on the farm.

Af: Met sagte woorde en sagte hande lei hulle haar buite na ‘n skaduryke plek onder die eikebome.
En: With gentle words and soft hands, they lead her outside to a shady spot under the oak trees.

Af: Die koei lyk ‘n bietjie verwar, maar vertrou hul genoeg om rustig te gaan staan.
En: The cow looks a bit confused, but trusts them enough to stand quietly.

Af: Pieter begin die emmer regstel terwyl Susanna begin om die koei te melk.
En: Pieter starts adjusting the bucket while Susanna begins milking the cow.

Af: Hulle lag en gesels, die melk begin in die emmer te kabbel met elke trek.
En: They laugh and chat, the milk starts splashing into the bucket with each pull.

Af: Maar dan hoor hulle stemme – ander werkers kom hul kant toe!
En: But then they hear voices – other workers are coming their way!

Af: In ‘n omblik van paniek laat Pieter die emmer omval en melk stort oor die grond.
En: In a moment of panic, Pieter lets the bucket tip over and milk spills on the ground.

Af: Bessie skrik en gee ‘n groot loei uit.
En: Bessie startles and lets out a loud bellow.

Af: Pieter en Susanna kyk na mekaar en besef die chaos wat hulle veroorsaak het.
En: Pieter and Susanna look at each other and realize the chaos they have caused.

Af: Die koei op die verkeerde plek melk was ‘n slegte idee!
En: Milking the cow in the wrong place was a bad idea!

Af: Die werkers daag op en staar ongelowig na die situasie.
En: The workers show up and stare incredulously at the situation.

Af: Pieter stotter ‘n verskoning uit, maar Susanna neem beheer.
En: Pieter stammers out an apology, but Susanna takes charge.

Af: “Ons het gedink dit sal Bessie behaag om buite gemelk te word,” sê sy dapper.
En: “We thought it would please Bessie to be milked outside,” she says bravely.

Af: “Maar ons sien nou ons fout in.
En: “But we now see our mistake.

Af: Ons sal dit regmaak.
En: We will make it right.”

Af: “Gelukkig was die werkers meer vermaak as kwaad.
En: Fortunately, the workers found it more amusing than upsetting.

Af: Met ‘n gesamentlike poging word Bessie teruggelei na die melkery en die gemors opgeruim.
En: With a joint effort, Bessie is led back to the dairy and the mess is cleaned up.

Af: Op daardie oomblik leer Pieter en Susanna ‘n belangrike les: alhoewel dit goed is om pret te hê en nuwe dinge te probeer, moet daar altyd gedink word aan die gevolge.
En: At that moment, Pieter and Susanna learned an important lesson: although it’s good to have fun and try new things, there must always be consideration for the consequences.

Af: Hulle lag nou oor die avontuur, maar maak ‘n punt daarvan om toekomstige planne ‘n bietjie beter deur te dink.
En: They now laugh about the adventure, but make a point of thinking through future plans a bit better.

Af: Van daardie dag af, as hulle Bessie melk, bly hulle binne die melkery waar alles toegerus is vir die taak.
En: From that day on, when they milk Bessie, they stay inside the dairy where everything is equipped for the task.

Af: Maar die herinnering aan daardie oggend onder die eikebome bly ‘n glimlag op hul gesigte toor elke keer as hulle by die melkery instap.
En: But the memory of that morning under the oak trees brings a smile to their faces every time they step into the dairy.

Vocabulary Words:
son : sun
stadig : slowly
kruip : crawls
horison : horizon
begroet : greeting
melkery : dairy
sagte : soft
goue : golden
strale : rays
sluip : sneaks
avontuur : adventure
borrel : bubbling
bors : chest
gunsteling : favorite
stil : quiet
vreedsaam : peaceful
stilte : silence
gebreek : broken
interessante : interesting
ondeunde : mischievous
glimlag : smile
tou : rope
plan : plan
fluister : whispers
melk : milking
buite : outside
binne : inside
lag : laughs
gesels : chat
stemme : voices