Desert Dash: A Man’s Ostrich Rodeo

Fluent Fiction – Afrikaans
www.FluentFiction.org/Afrikaans
Story Transcript:
Af: Op ‘n dag, onder die brandende son van die Karoo-woestyn, stap Johan met ‘n dapper hart en ‘n hoed om homself teen die son te beskerm.
En: One day, under the scorching sun of the Karoo desert, Johan walked with a brave heart and a hat to protect himself from the sun.

Af: Hy was vol moed en wou die ongelooflike avontuur van struisvoëlry aanpak, iets wat min mense ooit probeer het.
En: He was full of courage and wanted to take on the incredible adventure of riding an ostrich, something few people had ever tried.

Af: In die verte het hy ‘n groep struisvogels sien staan, hulle lang nekke soos periskoop wat oor die warm woestyngrond uitsteek.
En: In the distance, he saw a group of ostriches standing, their long necks sticking out of the hot desert ground like periscopes.

Af: Johan het sy lippe ferm saamgepers en op een van hulle afgestap.
En: Johan firmly pressed his lips together and approached one of them.

Af: Hierdie spesifieke struisvoël was groter as die res, met vere wat soos ‘n keiser se mantel in die son geblink het.
En: This particular ostrich was larger than the rest, with feathers that shimmered like an emperor’s mantle in the sun.

Af: Dit was die een, het Johan gedink, ‘n perfekte ryer se perd.
En: This was the one, Johan thought, a perfect rider’s steed.

Af: Hy het ongemerk nader gesluip en met ‘n vinnige beweging probeer om op die struisvoël se rug te spring.
En: He stealthily approached and with a quick movement tried to jump on the ostrich’s back.

Af: Maar die voël het nie Johan se planne gedeel nie.
En: But the bird did not share Johan’s plans.

Af: Met ‘n verraste snuut en vlerke wat woedend klap, het die struisvogel weggeneem met Johan wat klou vir lewe en dood.
En: With a surprised snort and wings flapping angrily, the ostrich took off with Johan clutching for dear life.

Af: Maar toe gebeur wat Johan nie verwag het nie.
En: But then something unexpected happened.

Af: Die struisvogel het skielik gedraai en Johan afgegooi.
En: The ostrich suddenly turned and threw Johan off.

Af: Met ‘n stofwolk wat rondom hom dans, het Johan op die grond beland, besef dat sy plan dalk nie so goed deurdink was nie.
En: Landing on the ground in a cloud of dust, Johan realized that his plan may not have been so well thought out.

Af: Die struisvogel het ophou hardloop en saggies nader gestap, so asof hy Johan uitdaag.
En: The ostrich stopped running and cautiously approached, as if challenging Johan.

Af: Met ‘n nukkerige snaf en koddige huppel, het die voël begin om Johan te jaag.
En: With a sly snort and a silly hop, the bird began to chase Johan.

Af: Johan het opgestaan en begin hardloop, die hoed van sy kop waai, sy arms mallemeule in die lug.
En: He got up and started running, his hat flying off his head, arms flailing in the air.

Af: Dit het ‘n wild komiese agtervolging geword, met wolke van stof wat hul danse gemerk het.
En: It turned into a wildly comical chase, with clouds of dust marking their dance.

Af: Terwyl hy gehardloop het, het Johan begin lag.
En: As he ran, Johan began to laugh.

Af: Die absurditeit van die situasie het hom oorweldig.
En: The absurdity of the situation overwhelmed him.

Af: Hy het besef dat selfs in sy nederlaag, het hy ‘n verstommende storie gekry om te vertel.
En: He realized that even in his defeat, he had gotten an astonishing story to tell.

Af: Uiteindelik het die struisvogel moeg geword vir die spel en teruggedraai na sy maats.
En: Finally, the ostrich grew tired of the game and turned back to its companions.

Af: Johan het langs ‘n groot klip gaan sit, nog steeds hygend na sy ontsnapping.
En: Johan sat down beside a large rock, still panting from his escape.

Af: Hy het opgekyk na die blou Karoo-lug en gelag.
En: He looked up at the blue Karoo sky and laughed.

Af: Die lag het van diep binne gekom, opreg en vry.
En: The laughter came from deep within, genuine and free.

Af: Hy het iets geleer vandag: die Karoo-woestyn en sy bewoners het hul eie reëls en die mens is nie altyd in beheer nie.
En: He had learned something today: the Karoo desert and its inhabitants have their own rules and humans are not always in control.

Af: Terug in die dorp het Johan by die plaaslike kroeg gaan sit met ‘n koue drankie in sy hand.
En: Back in the village, Johan sat at the local pub with a cold drink in his hand.

Af: Toe iemand vra, “Hoe was jou dag?
En: When someone asked, “How was your day?”

Af: “, het hy geglimlag en begin om die ongelooflike avontuur van sy poging om ‘n struisvogel in die Karoo-woestyn te ry, te vertel.
En: he smiled and began to tell the incredible adventure of his attempt to ride an ostrich in the Karoo desert.

Af: Die hele kroeg het gelag toe hy die verhaal van die ondeunde voël wat hom gejaag het, vertel.
En: The whole pub laughed as he told the story of the mischievous bird that had chased him.

Af: Die son het intussen gesak, en die nag het stil oor die Karoo neergedaal.
En: Meanwhile, the sun had set, and the night had descended quietly over the Karoo.

Af: Johan het gevoel asof hy werklik geleef het, al was dit vir ‘n oomblik op die rug van ‘n struisvogel.
En: Johan felt as though he had truly lived, even if only for a moment on the back of an ostrich.

Vocabulary Words:
brandende : scorching
moed : courage
struisvoëls : ostriches
periskope : periscopes
geblink : shimmered
mantel : mantle
klou vir : clutching
onverwags : unexpected
nederlaag : defeat
absurditeit : absurdity
opreg : genuine
komiese : comical
oorweldig : overwhelmed
agtervolging : chase
ongemerk : stealthily