Discovering History: A Journey Through Bratislava Castle

In this episode, we'll join a group of students as they explore the rich history and architectural beauty of Bratislava Castle, uncovering secrets from Slovakia's past.

Sk: Slnko príjemne svietilo nad Bratislavským hradom.
En: The sun was pleasantly shining over Bratislava Castle.

Sk: Jana, Marek a Zuzana stáli pred veľkými bránami.
En: Jana, Marek, and Zuzana stood in front of the large gates.

Sk: V ten deň bola ich trieda na výlete.
En: That day, their class was on a field trip.

Sk: Ich učiteľka, pani Novaková, chcela, aby sa dozvedeli viac o histórii a architektúre.
En: Their teacher, Mrs. Nováková, wanted them to learn more about history and architecture.

Sk: "Pozrite sa na tie veže!
En: "Look at those towers!"

Sk: " povedala Jana, ukazujúc na hrad.
En: said Jana, pointing at the castle.

Sk: "Je to krásne," súhlasil Marek.
En: "It's beautiful," agreed Marek.

Sk: Zuzana sa usmiala a pridala, "Mám rada históriu.
En: Zuzana smiled and added, "I love history.

Sk: Chcem vedieť viac o tomto mieste.
En: I want to know more about this place."

Sk: "Pani Novaková ich viedla dnu.
En: Mrs. Nováková led them inside.

Sk: Prechádzali cez nádvorie.
En: They walked through the courtyard.

Sk: "Tento hrad stojí tu od deviateho storočia," vysvetlila učiteľka.
En: "This castle has been here since the ninth century," the teacher explained.

Sk: "Je to jedno z najdôležitejších miest na Slovensku.
En: "It is one of the most important places in Slovakia."

Sk: "Žiaci sa zastavili pri veľkej stene s freskami.
En: The students stopped by a large wall with frescoes.

Sk: "Čo sú to tie obrázky?
En: "What are those pictures?"

Sk: " spýtala sa Zuzana.
En: asked Zuzana.

Sk: "To sú scénky z našej histórie," odpovedala pani Novaková.
En: "They are scenes from our history," answered Mrs. Nováková.

Sk: "Pozrite sa, toto je kráľ Svätopluk I.
En: "Look, this is King Svätopluk I.

Sk: Bol mocným panovníkom.
En: He was a powerful ruler."

Sk: "Prešli k veži a začali vystupovať po schodoch.
En: They moved to a tower and started climbing the steps.

Sk: Keď dosiahli vrchol, otvoril sa im nádherný výhľad na celú Bratislavu.
En: When they reached the top, a wonderful view of all of Bratislava opened up before them.

Sk: "Vidím náš dom!
En: "I can see our house!"

Sk: " zvolala Jana vzrušene.
En: Jana exclaimed excitedly.

Sk: "Môžeme tam zostať navždy?
En: "Can we stay here forever?"

Sk: " pýtal sa Marek so smiechom.
En: Marek asked, laughing.

Sk: "Nie, ale môžeme si tú krásu užívať," odpovedala učiteľka.
En: "No, but we can enjoy this beauty," the teacher replied.

Sk: "Pozrite sa, tamtá budova je starej radnice.
En: "Look, that building over there is the old town hall.

Sk: Má veľmi dôležitú históriu.
En: It has a very important history."

Sk: "Neskôr vo výstavnej miestnosti žiaci obdivovali staré meče, brnenia a knihy.
En: Later, in the exhibition room, the students admired old swords, armor, and books.

Sk: "Toto je úžasné," hovorila Zuzana, keď sa skláňala nad staré mapy.
En: "This is amazing," said Zuzana as she leaned over old maps.

Sk: Na konci výletu sa pani Nováková usmiala na svojich žiakov.
En: At the end of the trip, Mrs. Nováková smiled at her students.

Sk: "Dúfam, že ste sa veľa naučili.
En: "I hope you learned a lot."

Sk: ""Áno, milujem slovenskú históriu!
En: "Yes, I love Slovak history!"

Sk: " povedala Jana.
En: said Jana.

Sk: Marek prikývol: "A stavby sú úžasné.
En: Marek nodded, "And the buildings are awesome."

Sk: ""Pochopili ste niečo dôležité," povedala učiteľka.
En: "You've understood something important," said the teacher.

Sk: "História a architektúra nás spájajú.
En: "History and architecture connect us."

Sk: "Žiaci sa vrátili do autobusu, unavení, ale šťastní.
En: The students returned to the bus, tired but happy.

Sk: Bola to vzrušujúca a poučná výprava.
En: It had been an exciting and educational trip.

Sk: Na ceste domov rozmýšľali o tom, čo všetko objavili.
En: On the way home, they thought about all they had discovered.

Sk: Bratislavský hrad ich očaroval a naučil ich veľa o ich krajine.
En: Bratislava Castle had enchanted them and taught them much about their country.

Sk: Všetci sa tešili na ďalší výlet.
En: Everyone looked forward to the next trip.