Dive for Selfie: Dragons, Phones & Friendship

Fluent Fiction – Slovenian
www.FluentFiction.org/Slovenian
Story Transcript:
Sl: Nekoč so trije prijatelji, Ana, Miha in Luka, se odločili za obisk znane Ljubljanske Zmajev most.
En: Once upon a time, three friends, Ana, Miha, and Luka, decided to visit the famous Dragon Bridge in Ljubljana.

Sl: Bilo je poletno jutro in sonce je prijetno grelo kamen most, na katerem so ponosno stal štiri bronasti zmaji.
En: It was a summer morning and the sun was gently warming the stone bridge, on which proudly stood four bronze dragons.

Sl: Ana je imela nov telefon in hotela je narediti popoln selfie z zmaji v ozadju.
En: Ana had a new phone and wanted to take the perfect selfie with the dragons in the background.

Sl: Stala je na robu mostu, raztegnila roko in poskušala najti pravi kot za fotografijo.
En: She stood at the edge of the bridge, stretched out her arm and tried to find the right angle for the photo.

Sl: Vendar pa je njen telefon zdrsel iz roke in padel v reko Ljubljanico z značilnim pljuskom.
En: However, her phone slipped from her hand and fell into the Ljubljanica river with a characteristic splash.

Sl: “Oh ne, moj telefon!
En: “Oh no, my phone!”

Sl: ” je zakričala Ana, roke ji niso mogle skriti panike na obrazu.
En: Ana cried out, her hands unable to hide the panic on her face.

Sl: Miha in Luka, ki so stali zraven nje, niso oklevali.
En: Miha and Luka, who were standing next to her, didn’t hesitate.

Sl: Pogledala sta drug drugega in brez besed vedela, kaj morata storiti.
En: They looked at each other and without words knew what they had to do.

Sl: Preden je kdorkoli lahko reagiral, so skočila preko ograje in se zagnala v mirno zeleno vodo Ljubljanice.
En: Before anyone could react, they jumped over the railing and plunged into the calm, green waters of the Ljubljanica.

Sl: Turisti na mostu so se zbrali in gledali, komaj verjameč svojim očem.
En: Tourists on the bridge gathered and watched, barely believing their eyes.

Sl: Nekateri so klicali na pomoč, drugi pa so potegnili ven telefone in začeli snemati ta neverjeten prizor.
En: Some called for help, while others pulled out their phones and started recording this incredible scene.

Sl: Luka je bil visok in močan, hitro je preplaval do mesta, kjer je telefon padel v vodo.
En: Luka was tall and strong, quickly swimming to the spot where the phone had fallen into the water.

Sl: Potopljen v hladno reko je z rokami tipal po blatnem dnu.
En: Submerged in the cold river, he felt around the muddy bottom with his hands.

Sl: Miha, bolj previden plavalec, je ostal bližje površju in opazoval za morebitne nevarnosti.
En: Miha, a more cautious swimmer, stayed closer to the surface, watching out for any potential dangers.

Sl: Kar naenkrat je Luka dvignil roko iz vode in v njegovi dlani je bil Anin telefon, popolnoma moker, a še vedno cel.
En: Suddenly, Luka raised his hand from the water, holding Ana’s phone in his palm, completely wet but still intact.

Sl: Zmaga v Mihi in Luki očeh, so priplavali nazaj do roba reke, kjer so jih turisti pomagali iz vode.
En: With triumph in Miha and Luka’s eyes, they swam back to the riverbank, where the tourists helped them out of the water.

Sl: Ana je objela svoja rešitelja.
En: Ana hugged her rescuers.

Sl: “Hvala vama, res ne vem, kako naj se vama oddolžim,” je rekla z nasmehom med solzami olajšanja.
En: “Thank you both, I really don’t know how to repay you,” she said, smiling through tears of relief.

Sl: “Ničesar nam ni treba,” je rekel Miha z širokim nasmehom.
En: “We don’t need anything,” Miha said with a wide smile.

Sl: “Ampak morda naslednjič pusti selfie palico doma.
En: “But maybe next time, leave the selfie stick at home.”

Sl: “Vsi trije so se nasmejali, Anin telefon pa je nekako preživel svojo pustolovščino v Ljubljanici.
En: All three of them laughed, and Ana’s phone somehow survived its adventure in the Ljubljanica.

Sl: Luka je predlagal, da gredo na toplo čokolado, da se pogrejejo, in tako se je manjša kriza prelevila v zabavno zgodbo, ki jo bodo pripovedovali še leta.
En: Luka suggested they go for hot chocolate to warm up, and so the minor crisis turned into a fun story that they would tell for years.

Sl: Zmajev most je ta dan dobil novo legendo – legendo o treh prijateljih, ki so zbrali pogum za reševanje telefona iz zmajevega kljuna.
En: The Dragon Bridge gained a new legend that day – the legend of three friends who gathered the courage to rescue a phone from the dragon’s jaws.

Vocabulary Words:
prijatelji : friends
Zmajev most : Dragon Bridge
popoln : perfect
selfie : selfie
zmaji : dragons
značilen : characteristic
panika : panic
zagnala : plunged
turisti : tourists
rešitelja : rescuers
zmaga : triumph
ograja : railing
potopljen : submerged
previden : cautious
preživel : survived
pustolovščina : adventure
legenda : legend
pogum : courage
kljun : jaws
most : bridge
poletje : summer
jutro : morning
kamen : stone
bronast : bronze
pljuska : splash
površje : surface
resničnost : reality
olajšanje : relief
smeh : laughter